Home > UOB

ยูโอบี ประเมินจีดีพีไทยปี 67 ขยายตัวได้ 3.6% จากภาคส่งออกและท่องเที่ยวฟื้นตัว ดันเงินบาทแข็งแกร่ง

ยูโอบี ประเมินจีดีพีไทยปี 67 ขยายตัวได้ 3.6% จากภาคส่งออกและท่องเที่ยวฟื้นตัว ดันเงินบาทแข็งแกร่ง ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อแผ่วลง ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดเผยรายงานวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยในปี 2567 โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวช้าในช่วงครึ่งปีแรก ก่อนที่จะขยายตัวได้แข็งแกร่งขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากมาตราการกระตุ้นทางการคลังของรัฐบาล ควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและส่งออก ธนาคารประเมินว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี (GDP) ของประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตได้ร้อยละ 3.6 ในปีนี้ นายเอ็นริโก้ ทานูวิดจายา นักเศรษฐศาสตร์ Global Economics and Market Research ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “ปัจจัยหลักที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยคือ ภาคส่งออกสินค้าและภาคท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่แรงงาน โดยเฉพาะในภาคบริการ ควบคู่ไปกับการบริโภคภาคครัวเรือนที่จะยังคงแข็งแกร่งและได้รับอานิสงส์เพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ ทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ปรับดีขึ้นพร้อมกับการฟื้นตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศจะเป็นปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งแกร่งขึ้น” นอกจากนี้ ประเทศไทยจะได้รับอานิสงส์เพิ่มเติมจากเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) ที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทต่างชาติที่เดินหน้าย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยส่วนหนึ่งสะท้อนจากสถิติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสนับสนุนให้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัว “ดังนั้น ยูโอบีประเมินว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 3.6 จากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว ส่งออกสินค้า และการบริโภคภาคเอกชน

Read More

ดร.วี โชว เยา ประธานกิตติคุณและที่ปรึกษา กลุ่มธนาคารยูโอบี ถึงแก่กรรม

กลุ่มธนาคารยูโอบีออกมาประกาศข่าวการถึงแก่กรรมของ ดร.วี โชว เยา ประธานกิตติคุณและที่ปรึกษา (Chairman Emeritus and Honorary Adviser) กลุ่มธนาคารยูโอบี ในวัย 95 ปี ในฐานะนักการธนาคารผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล นักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงอันเป็นทีเคารพรักและผู้เป็นเสาหลักของชุมชน ดร.วี มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มธนาคารยูโอบีให้ก้าวสู่การเป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ตลอดระยเวลากว่า 5 ทศวรรษ ดร.วี มีวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ที่ตั้งอยู่บนความรอบคอบ มีวินัย และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธนาคารให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้กลุ่มธนาคารยูโอบีเติบโตจากธนาคารที่มีเพียงแค่ 1 สาขาเป็นธนาคารระดับภูมิภาคมีสาขาอยู่ใน 19 ประเทศและเขตการปกครองและมีสินทรัพย์เติบโตเพิ่มขึ้นจาก 2.8 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ เป็น 253 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ ภายในปี 2556 (ปีที่ท่านเกษียณอายุ) โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 กลุ่มธนาคาร ยูโอบีมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็น 516 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ และได้รับการจัดลำดับให้เป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งในระดับสากลจากบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ได้แก่ Aa1

Read More

ยูโอบี ประเทศไทย สนับสนุนการเติบโตของเอสเอ็มอีในภาคธุรกิจท่องเที่ยว กับโครงการ Sustainability Innovation

ปัจจุบันความยั่งยืน (Sustainability) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ยูโอบี ประเทศไทย จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวให้มู่งสู่ความยั่งยืน โดยจากรายงานผลการศึกษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอาเซียนโดยธนาคารยูโอบี (UOB’s ASEAN Consumer Sentiment Study 2023 - ACSS) ประจำปี 2566 สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดี กล่าวคือ ผู้บริโภคชาวไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น และเต็มใจที่จะใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับสินค้าและบริการที่ยั่งยืน ครอบคลุมตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้อุปโภค บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดพักผ่อน พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนี้นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่สามารถเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยแนวทางที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม SMEs ยังคงเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ อาทิ ต้นทุนสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับผู้บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ ส่วนความท้าทายอื่นๆ ได้แก่ การขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และการขาดความรู้ที่เพียงพอสำหรับการกำหนดแนวทางและการดำเนินการอย่างถูกต้อง เพื่อช่วย SMEs ผ่านความท้าทายเหล่านี้ ยูโอบี ฟินแล็บ และพันธมิตรในโครงการ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และ O2O Forum

Read More

ยูโอบี จับมือ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เปิดตัวบัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ บัตรเครดิตเพื่อนักเดินทาง

ยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เปิดตัวบัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ บัตรเครดิตเพื่อนักเดินทาง พร้อมรับไมล์สะสมจากการใช้จ่าย ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เปิดตัวบัตรเครดิตยูโอบี คริส ฟลายเออร์ เวิลด์ และ เวิลด์ อิลีท บัตรเครดิตโคแบรนด์ใหม่นี้เป็นการขยายความร่วมมือของกลุ่มธนาคารยูโอบี กับ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ต่อยอดความสำเร็จจากบัตรเครดิตและเดบิตคริสฟลายเออร์ ของยูโอบีในสิงคโปร์ ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของธนาคารยูโอบี และสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ในการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน ด้วยสิทธิประโยชน์ด้านการเดินทางและไลฟ์สไตล์ที่อัดแน่น ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี คริส ฟลายเออร์ ทั้ง 2 ประเภทสามารถแปลงค่าใช้จ่ายเป็นไมล์ได้โดยตรงกับสายการบิน พร้อมเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์มากมาย นายธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Card Payment and Unsecured Products ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “เราเห็นถึงยอดการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2566

Read More

ED SHEERAN จัดคอนเสิร์ตพิเศษ เปิดประเดิม UOB LIVE ครั้งแรกในโลก

ED SHEERAN ศิลปินซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก จัดคอนเสิร์ตพิเศษ เปิดประเดิม UOB LIVE ครั้งแรกในโลก เตรียมพบกับคอนเสิร์ตแรกที่ UOB LIVE ศูนย์ความบันเทิงยุคใหม่ในเอเชียใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมกันวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ UOB LIVE (ยูโอบี ไลฟ์) ศูนย์รวมการจัดงานที่ล้ำสมัยแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ทางดนตรีและเปิดศักราชใหม่ของความบันเทิงในเอเชีย ด้วยการเปิดประตูต้อนรับคอนเสิร์ตที่แสดงพิเศษเพียงคืนเดียวเท่านั้น จากเอ็ด ชีแรน (Ed Sheeran) ศิลปินซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จะถึงนี้ UOB LIVE ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยความจุ 6,000 คนบนชั้น 6 ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE) ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่มีร้านอาหารให้เลือกมากมาย และพื้นที่ความบันเทิงครบวงจรที่จะมาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของทุกคนได้อย่างลงตัว หัวใจสำคัญของความร่วมมือกันของ UOB LIVE คือการพัฒนาผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่รวมสามยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ได้แก่ เออีจี (AEG) ผู้นำระดับโลกด้านกีฬาและความบันเทิงสด กลุ่มบริษัท

Read More

ยูโอบีมอบบริการสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจแบบดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารซัพพลายเชนให้ธุรกิจ

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโซลูชันบริการสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจแบบดิจิทัล (Financial Supply Chain Management - FSCM) บนแพลตฟอร์ม e-banking สำหรับลูกค้าองค์กรของธนาคาร ด้วยฟีเจอร์นี้ การบริหารซัพพลายเชนที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (procurement to pay) การผลิตและจัดจำหน่าย (production to sales) รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน (invoice to collect) ทั้งหมดรวมอยู่บนแพลตฟอร์ม e-banking ของธนาคาร ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทำให้การส่งเอกสารและการขอสินเชื่อจากธนาคารเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและทำให้การบริหารซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพได้อย่างครบวงจร สอดคล้องกับรายงาน UOB Business Outlook Study 2023 ประเทศไทย ที่พบว่าเกือบร้อยละ 48 ของภาคธุรกิจมองว่าการบริหารซัพพลายเชนเป็นเรื่องสำคัญ โดยกว่าร้อยละ 69 พบว่าการบริหารซัพพลายเชนของบริษัทได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองระดับภูมิภาค และกว่าร้อยละ 40 ของธุรกิจในไทยมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการบริหารซัพพลายเชน นางพัชนี ว่องศิลป์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Transaction Banking

Read More

ยูโอบี ผนึกกำลัง 5 พาร์ทเนอร์ เปิดตัว 5 บัตรเครดิต Co brand ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ยกระดับการให้บริการทางการเงินด้วยการเปิดตัวบัตรเครดิต Co brand ร่วมกับ 5 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ แกร็บ ลาซาด้า แม็คโคร เมอร์เซเดส-เบนซ์ และไทยรอยัล ออร์คิด พลัส ซึ่งการเปิดตัวบัตรเครดิต Co brand ทั้ง 5 นี้ เกิดขึ้นหลังการเข้าซื้อกิจการธนาคารลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ปเมื่อต้นปี พ.ศ. 2565 ซึ่งทำให้ธนาคารมีจำนวนลูกค้ารายย่อยเกือบแปดล้านรายทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยในไทยมีจำนวนผู้ถือบัตรเครดิต UOB อยู่ที่ 2.3 ล้านบัตร และขึ้นแท่นอันดับ 3 ในตลาดบัตรเครดิต นางสาวสุพรทิพย์ พงศาชำนาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Card Business ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นกับความร่วมมือครั้งนี้มาก เพราะจะทำให้ธนาคารมอบบริการทางการเงินที่หลากหลายเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และความสนใจของลูกค้าที่แตกต่างกัน ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้เรามอบบริการด้านการเงินที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงภูมิภาคอาเซียน และนี่เป็นสิ่งทำให้ธนาคารยูโอบีมีความโดดเด่นและแตกต่าง” บัตร UOB Grab เพื่อการใช้ชีวิตแบบคนเมือง บัตร

Read More

ยูโอบีประกาศความก้าวหน้าตามคำมั่นสัญญา Net Zero

ยูโอบีเผยรายงานความก้าวหน้าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ฉบับแรกตามคำมั่นสัญญาในการบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero target) ภายในปี 2593 ตอกย้ำความมุ่งมั่นเดินหน้าสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ในภาคอุตสาหกรรมหลัก คำมั่นสัญญา Net Zero ของยูโอบีประกอบด้วยเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิใน 5 ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ พลังงาน ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และเหล็กกล้า จากข้อมูลของธนาคาร ในปี 2565 ธนาคารยูโอบีสามารถลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยตัวชี้วัดที่แตกต่างกันในทั้ง 5 ภาคอุตสาหกรรมได้ต่ำกว่าแนวทางการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero reference pathway) ร้อยละ 7 ถึง 14 นอกจากนี้ คำมั่นสัญญา Net Zero ที่ยูโอบีประกาศเมื่อปีที่แล้ว ยังครอบคลุมถึงการไม่อนุมัติสินเชื่อใหม่ให้กับโครงการอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต้นน้ำที่ดำเนินการหลังปี 2565 โดยเมื่อพิจารณาทั้ง 6 ภาคอุตสาหกรรมรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 60 ของพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อลูกค้าธุรกิจของธนาคาร ยูโอบีนำแบบจำลองภูมิอากาศที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกมาใช้ในการกำหนดเป้าหมายสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมตามเป้าหมายระดับภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Net

Read More

ยูโอบีหนุนสินเชื่อกลุ่มบางจาก เดินหน้าขยายธุรกิจน้ำมันและพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกคาร์บอนต่ำ

ธนาคารยูโอบี สนับสนุนสินเชื่อทางการเงินให้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขยายการดำเนินธุรกิจการกลั่นน้ำมัน และร่วมผลักดันวิสัยทัศน์การพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืนจากการผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกคาร์บอนต่ำ บางจาก คอร์ปอเรชัน เป็นบริษัทแรกในไทยที่ธนาคารได้สนับสนุนด้านการเงิน ภายใต้กรอบแนวคิดสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (UOB’s Transition Finance Framework) ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนันสนุนการเปลี่ยนผ่านของบริษัทที่มีการใช้พลังงานสูงในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ธนาคารมุ่งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านเช่น การผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกคาร์บอนต่ำ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การดักจับ ใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอน (CCUS) และการชดเชยคาร์บอนเครดิต โดยธนาคารมีโซลูชันทางการเงินที่ครอบคลุมให้แก่บริษัทและเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบัน ธนาคารยูโอบีปล่อยสินเชื่อด้านการค้าและการเปลี่ยนผ่านรวม 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่กลุ่มบริษัทบางจากได้แก่ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) บริษัท BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT) และบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ทางกลุ่มฯได้มีการเข้าซื้อหุ้นเมื่อเร็วๆ นี้สำหรับขยายธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ซึ่งประกอบด้วยวงเงินสำหรับนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต และเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ นายตัน ชุน ฮิน

Read More

นายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารกลุ่มธนาคารยูโอบีในการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการครั้งแรก

นาย วี อี เชียง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี  ให้การต้อนรับนายนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่อาคารยูโอบี พลาซา สำนักงานใหญ่ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาระหว่างการเยือนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ธนาคารยูโอบี ให้การต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ณ สำนักงานใหญ่ อาคารยูโอบี พลาซา ระหว่างการเยือนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่ง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้ากับคู่ค้าทางเศรษฐกิจหลักในภูมิภาค โดยยูโอบี เป็นธนาคารแห่งเดียวที่นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมระหว่างการเดินทางมาประเทศสิงคโปร์ นาย วี อี เชียง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี พร้อมด้วย นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธนาคารยูโอบี ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ในระหว่างการหารือ นายวี ได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของธนาคารยูโอบีในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และรวมถึงแนวทางในการกระชับความสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงในอาเซียนผ่านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นายวีกล่าวว่า “ยูโอบีดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

Read More