Home > U Solar

ยูโอบี จับมือ เอโซลาร์ ปล่อยสินเชื่อธุรกิจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สนับสนุนเอสเอ็มอีเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ผนึกความร่วมมือกับ บริษัท เอโซลาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปล่อยสินเชื่อให้เอสเอ็มอีเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการลดต้นทุนด้านพลังงาน และเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน ความร่วมมือนี้ครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ U-Solar ที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวกลางเชื่อมต่อทุกภาคส่วนตลอดทั้ง Supply Chain ของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไปให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มากขึ้น โดยในปีนี้ธนาคารยูโอบีได้แต่งตั้งให้ บริษัท เอโซลาร์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้รับเหมาออกแบบติดตั้ง (EPC Contractor) รายล่าสุดที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในเรื่องการติดตั้งและควบคุมระบบ เรื่องการจัดหาอุปกรณ์เพื่อติดตั้งระบบ การบำรุงรักษา และแพคเกจบริการหลังการขาย นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) เริ่มให้ความสำคัญในการปรับตัวเพื่อนำพาธุรกิจสู่ความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยหนึ่งในแนวทางที่ธุรกิจเอสเอ็มอีให้ความสนใจมากที่สุด คือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานหมุนเวียน เพราะธุรกิจจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากต้นทุนทางพลังงานที่ลดลง สอดคล้องกับรายงานการศึกษา UOB Business Outlook Study 2024 ที่พบกว่าร้อยละ 46 ของผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีมีการเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และร้อยละ

Read More

UOB Sustainability Compass บทบาทของสถาบันการเงินกับความยั่งยืน

นาทีนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดหรือขนาดไหนก็ตาม ต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นธุรกิจสีเขียวที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่บีบรัดเข้ามาเรื่อยๆ และเพื่อสร้างจุดแข็งสำหรับการแข่งขันในตลาด แต่แน่นอนว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจสีเขียวไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ทั้งความมุ่งมั่น ข้อมูลที่เพียงพอ และการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐในฐานะผู้รับผิดชอบด้านกฎระเบียบและมาตรการสนับสนุนเชิงนโยบายต่างๆ และสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อ เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ความยั่งยืน จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ผ่านมาสถาบันการเงินต่างออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนกันมากขึ้น ที่เห็นกันบ่อยๆ คือ การปล่อยสินเชื่อสีเขียวสำหรับภาคธุรกิจที่ต้องการ Go Green อย่างธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กับสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนธุรกิจ (Sustainable financing for SME) สำหรับธุรกิจ SMEs ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อพัฒนาในด้านการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และจัดการธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม วงเงินรวมสูงสุด 50 ล้านบาท สินเชื่อเพื่อโลกเพื่อเรา (Green Forward) สินเชื่อสำหรับผู้ผลิต ผู้ขายและผู้ใช้ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน, ป้องกันและควบคุมมลพิษ, ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการผลิตหรือการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วงเงินรวมสูงสุด 50 ล้านบาท รวมถึงการผนึกกำลังกับ SCG ตั้งโมเดลให้บริการด้าน Green Finance แบบครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบโครงการจนถึงการยื่นขอสินเชื่อ เจาะกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับอาคารสู่ Net Zero

Read More