Home > 2015 > มีนาคม

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ “เด็กดี?” ในยุคดิจิตอล อีโคโนมี

 หากอัตราการรู้หนังสือรวมถึงปริมาณหนังสือที่ผู้คนในสังคมอ่านเฉลี่ยในแต่ละปี จะเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีและมาตรวัดความจำเริญเติบโตทางสติปัญญาของสังคมนั้นๆ ได้บ้าง ความพยายามที่จะสร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านผ่านกิจกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งชาติซึ่งดำเนินมาเป็นปีที่ 43 ในครั้งนี้ ก็คงเป็นภาพสะท้อนวิวัฒนาการของสังคมไทยได้อย่างชัดเจนไม่น้อย ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่เด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้ใหญ่ทุกอาชีพเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบรรณารักษ์รู้เทคนิควิธีการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมและได้ผล รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้เห็นหนังสือจากนานาชาติ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึงการพัฒนาและเติบโตของโลกหนังสือของต่างประเทศ และในทางกลับกันเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เห็นหนังสือไทย และสร้างโอกาสให้นักเขียนและสำนักพิมพ์ของไทยได้ขายลิขสิทธิ์สู่ต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สำนักพิมพ์ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวปรับปรุงพัฒนาการผลิตหนังสือให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอดจนเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องนี้ ดูเหมือนกิจกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งชาติจะเป็นประหนึ่งประตูบานใหญ่ที่เปิดออกไปสู่โลกกว้าง หากแต่ในความเป็นจริงและความเป็นไปแห่งยุคสมัย ที่หลายฝ่ายกำลังพูดถึง ดิจิตอล อีโคโนมี วันละหลายเวลา และช่องห่างความแตกต่างระหว่างการอ่านและการดู ตีบแคบจนหลายฝ่ายเข้าใจคลาดเคลื่อน บางทีคุณค่าความหมายของสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในปีนี้ อาจเป็นความท้าทายครั้งใหม่ที่มีความแหลมคมอย่างยิ่ง โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานที่นอกจากจะมีข้อความรายละเอียดชื่องานและกำหนดเวลา สถานที่จัดงานแล้ว ยังปรากฏข้อความ “เด็กดี?” ให้ต้องไขปริศนา ที่ต้องเกิดจากการอ่านที่ไม่ใช่การดู ได้อย่างแยบคายและลงตัว ขณะที่ในพื้นที่การจัดงานนอกจากจะประกอบด้วยนิทรรศการและเวทีเสวนาในหัวข้อที่หลากหลายแล้ว นิทรรศการภายใต้หัวข้อ “เพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวด” เป็นประหนึ่งการยั่วแย้งและย้อนแยงให้ผู้เข้าชมงานต้องตระหนักถึงคุณค่าของการอ่านเพิ่มขึ้นอีก “เพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวด” เป็นนิทรรศการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยเป็นนิทรรศการที่นำเสนอตัวอย่างบางส่วนของหนังสือและถ้อยคำที่สะท้อนความจริงของวัยเด็ก ช่วยเปิดโลก กระตุ้นจินตนาการ ทลายกรงขัง และเป็นแรงขับให้เด็กจำนวนมากได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยหนทางแห่งปัญญามาแล้วหลายยุคสมัย โดยหวังว่าจะเป็นการเปิดหน้าต่างสู่โลกกว้างให้กับเด็กๆ ที่ได้เข้าชม และในขณะเดียวกันก็เป็นกระจกสะท้อนผู้ใหญ่บางท่านที่อาจยังไม่รู้ตัวว่าตนเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเด็ก “การเรียนรู้ที่สำคัญในวัยเด็ก ถ้อยคำที่นำพาเด็กไปสู่การมีสติปัญญาอย่างเข้มแข็ง

Read More

ประเมินมอเตอร์โชว์ 2015 เศรษฐกิจไทย ฟื้นหรือฟุบ?

 มหกรรมยานยนต์ช่วงต้นปี “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2015 ครั้งที่ 36” ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วไปในสังคมไทยไม่น้อย ไม่เฉพาะในมิติที่เกี่ยวเนื่องกับการอวดโฉมยนตรกรรมภายใต้แนวคิด “Art of Auto” และการแข่งขันในการช่วงชิงกำลังซื้อของบรรดาค่ายรถยนต์แต่ละค่ายเท่านั้น หากแต่กิจกรรมระดับชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครั้งนี้ กำลังเป็นอีกส่วนหนึ่งของดัชนี และมาตรวัดที่จะช่วยสะท้อนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยว่ากำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ตามคำประกาศของภาครัฐหรือกำลังถอยหลังทยอยฟุบอย่างที่ประชาชนทั่วไปรู้สึกกัน การคาดหมายยอดจองรถยนต์ภายในงาน ที่ทางฝ่ายผู้จัดงานประเมินไว้เบื้องต้นที่ 40,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ถือเป็นการประเมินที่พยายามยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยดูจะซบเซา แม้ว่าค่ายรถยนต์พยายามจะแข่งขันและกระตุ้นกำลังซื้อในตลาดก็ตาม ข้อสังเกตที่พบเห็นได้ในช่วงก่อนการแสดงงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ อยู่ที่การระดมประชาสัมพันธ์และโหมโฆษณาจากค่ายรถยนต์หลากหลาย ในลักษณะที่ระบุว่า ซื้อรถเงื่อนไขเดียวกับมอเตอร์โชว์ แต่ดูเหมือนการกระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อก่อนงานแสดงมอเตอร์โชว์จะไม่ค่อยได้ผลนัก แม้จะมีส่วนลดสูงถึงระดับ 5 หมื่นถึง 1 แสนบาทก็ตาม ซึ่งสะท้อนความไม่มั่นใจของผู้บริโภคได้ในระดับหนึ่ง แต่หากประเมินในแง่ดี ในมิติที่เป็นเพียงการประวิงเวลาและพิจารณาเงื่อนไขภายในงานก่อนการตัดสินใจ กำลังซื้อที่รอคอยจังหวะอยู่นี้ ก็อาจช่วยให้ตัวเลขการจองรถยนต์ภายในงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่คาดการณ์ได้ไม่ยาก “ทุกค่ายรถยนต์ ก็ต้องพยายามต่อสู้ดิ้นรนไม่มีใครยอมแพ้ แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะดีไม่ดีอย่างไร ก็คงไม่มีใครถอนตัวหรือหยุดความเคลื่อนไหวจากการแข่งขันนี้ได้” ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่

Read More

คาเธ่ย์ แปซิฟิค ประกาศผลประกอบการประจำปี 2557

คาเธ่ย์ แปซิฟิค กรุ๊ป แถลงผลกำไรประจำปี 2557 คิดเป็นมูลค่า 3,150 ล้านเหรียญฮ่องกง เทียบกับผลกำไ ประจำปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 2,620 ล้านเหรียญฮ่องกง ในขณะที่กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 80.1 เซ็นต์ฮ่องกงเทียบกับ 66.6 เซ็นต์ฮ่องกงในปี 2556 และรายได้ในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 อยู่ที่ 105,991 ล้านเหรียญฮ่องกง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 คาเธ่ย์ แปซิฟิค กรุ๊ป ต้องเผชิญปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบในทางลบในการดำเนินธุรกิจทั้งราคาน้ำมันที่สูง รายได้จากผู้โดยสารลดลง ความต้องการที่ลดลงและระวางการบรรทุกสินค้าที่เกินความต้องการในตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ อย่างไรก็ตาม

Read More

เปิดตัว ขนมหวานแบรนด์ดังระดับโลก “ปิแอร์ แอร์เม่ ปารีส” ครั้งแรกในเมืองไทย

3 ผู้บริหารไฟแรงแห่ง พีเอช มาการอง (ประเทศไทย)เปิดตัว ขนมหวานแบรนด์ดังระดับโลก “ปิแอร์ แอร์เม่ ปารีส” ครั้งแรกในเมืองไทย บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด โดย 3 ผู้บริหารไฟแรงนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร นางอุษณา มหากิจศิริ ทัพพะรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เปิดตัวเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย “ปิแอร์ แอร์เม่

Read More

ฟู้ดแพนด้าเสริมทัพด้วยร้านอาหารชั้นนำ ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำตลาดบริการสั่งอาหารออนไลน์

ฟู้ดแพนด้าเสริมทัพด้วยร้านอาหารชั้นนำ ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำตลาดบริการสั่งอาหารออนไลน์ ฟู้ดแพนด้า (foodpanda) ผู้นำศูนย์รวมบริการสั่งอาหารออนไลน์ระดับโลก จับมือกับร้านอาหารระดับพรีเมี่ยมและร้านไอศกรีมในไทย เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักในการลิ้มลองอาหารรสชาติต่างๆ ด้วยเมนูอาหารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำตลาดบริการสั่งอาหารออนไลน์ในประเทศไทย โดยผนึกกำลังกับบาซิลิโก้ พิซเซอเรีย โออิชิกรุ๊ป เซ็นทรัล ฟู้ดลอฟท์ อีทไทยบายเซ็นทรัล และโคล สโตน ครีมเมอรี่ เสิร์ฟตรงความอร่อยถึงบ้าน มร. อเล็กซานเดอร์ เฟลเด้อ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดแพนด้า กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างในการสั่งอาหารออนไลน์ให้แก่ลูกค้า และสืบเนื่องจากความสำเร็จในการร่วมเป็นพันธมิตรกับฟู้ดบายโฟน ทำให้เราขยายพื้นที่การให้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้น การจับมือกับร้านอาหารชั้นนำต่างๆ ในครั้งนี้จะเสริมสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดบริการสั่งอาหารออนไลน์ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้น เราตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนร้านอาหารพันธมิตรจาก 650 ร้านเป็น 1,000

Read More

รัตนปุระ-เมืองอัญมณี

 นอกเหนือจากการมีภูมิศาสตร์ว่าด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งมีนัยความหมายทางยุทธศาสตร์มาเนิ่นนานในฐานะจุดกึ่งกลางของการสัญจรจากตะวันตกสู่ตะวันออกข้ามมหาสมุทรอินเดียที่กว้างใหญ่แล้ว ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติของศรีลังกา ก็ยิ่งทำให้ประเทศเกาะขนาดไม่ใหญ่ไม่โตกลางมหาสมุทรแห่งนี้ เป็นชุมทางของกิจการค้ามากมาย การค้าอัญมณีบนแผ่นดินศรีลังกาก็ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีประวัติการณ์ ความเป็นมายาวนานและอุดมด้วยสีสันเจิดจรัสขึ้นหน้าขึ้นตา ถึงขนาดที่ผู้ค้าอัญมณีทั้งจากตะวันออกกลางและจากดินแดนแห่งอื่นๆ พากันเรียกขานศรีลังกาในกาลก่อนในฐานะที่เป็นรัตนทวีป (Ratna-Dweepa) กันเลยนะคะ นักเดินทางอย่าง มาร์โค โปโล ระบุในเอกสารบันทึกการเดินทางว่า ศรีลังกามีแซฟไฟร์ บุษราคัม และอัญมณีมีค่าหลากหลายที่ล้วนแต่มีคุณภาพดีกว่าที่เคยพบในพื้นที่แห่งอื่น ขณะที่นักเดินเรือที่สัญจรผ่านน่านน้ำแห่งนี้ต่างนำอัญมณีแห่ง Serendib ซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมที่ชาวเปอร์เซียเรียกขานดินแดนแห่งนี้กลับสู่มาตุภูมิด้วยเสมอ ความมั่งคั่งใต้พื้นพิภพของศรีลังกาเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่าดินแดนแห่งนี้มีอายุทางธรณีวิทยาเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นแหล่งรวมผลึกแก้วที่รอการขุดขึ้นมาสร้างสีสันความงดงามและมูลค่าในตลาดอัญมณี ความเก่าแก่ของดินแดนแห่งนี้ ได้รับการกล่าวถึงอยู่ในบันทึกของนักปราชญ์และนักดาราศาสตร์ชื่อก้องโลกอย่าง Claudius Ptolemy ซึ่งระบุไว้ว่าดินแดนศรีลังกาอุดมไปด้วยผลึกอัญมณี แม้ในสมัยนั้นเทคโนโลยีการสำรวจทางธรณีวิทยาจะไม่ได้ก้าวหน้าดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็ตาม และที่น่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้นก็คือการระบุว่าศรีลังกาคือแผ่นดินที่อุดมด้วยผลึกอัญมณีสีฟ้า ที่เรียกว่า Sapphire ซึ่งถือเป็นอัญมณีเลื่องชื่อของศรีลังกาในปัจจุบัน แม้ Sapphire จะเป็นแร่รัตนชาติ หรือ คอรันดัม (Corundum) ประเภทอะลูมิเนียมออกไซด์ ที่มีลักษณะผลึกเป็นทรง 6 หน้า (hexagonal prism) ซึ่งต่างจากเพชรที่ประกอบขึ้นจากคาร์บอนบริสุทธิ์ ที่มีผลึกรูปทรงแปดหน้า (octahedron) และมีคุณสมบัติค่าความแข็งตาม Moh’s scale สูงกว่า  แต่เพราะมลทิน (inpurity) ที่อยู่ภายใน ทั้งเหล็ก ไทเทเนียม โครเมียม

Read More

ปิดฉาก “ลาดหญ้า” เซ็นทรัลซุ่มบิ๊กโปรเจกต์

 6 เมษายน 2558  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาลาดหญ้า จะเปิดทำการเป็นวันสุดท้าย ก่อนปิดฉากอย่างเป็นทางการ แต่เซ็นทรัลกรุ๊ปในฐานะเจ้าของที่ดินผืนใหญ่บริเวณนั้นเตรียมโปรเจกต์ลงทุนธุรกิจใหม่รับโครงการสถานีรถไฟฟ้าอีก 2 เส้นทาง ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตั้งอยู่บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงหัวลำโพง-มหาชัย ตามแนวเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งคาดว่าจะพลิกโฉมทำเลครั้งใหญ่ การปิดสาขาลาดหญ้าจึงเป็นเพียงเกมคั่นเวลารอจังหวะและลดการขาดทุนจากธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ในภาวะซบเซา เพราะสภาพทำเลที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสงครามค้าปลีกย่านฝั่งธนบุรีได้ย้ายจุดยุทธศาสตร์สู่แนวรบด้านเจริญนครและริมฝั่งเจ้าพระยา  ที่สำคัญ ลาดหญ้าถือเป็นสมรภูมิค้าปลีกย่านวงเวียนใหญ่ที่กลุ่มเซ็นทรัลยึดหลักปักฐานมานานเกือบ 40 ปี ตั้งแต่ยุค 3 พี่น้อง ได้แก่ สัมฤทธิ์, วันชัย และ สุทธิพร จิราธิวัฒน์ บุกเบิกธุรกิจห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เริ่มจากสาขาวังบูรพา ราชประสงค์ สีลม ชิดลม จนกระทั่งมาเปิดห้างเซ็นทรัลสาขาลาดหญ้า ในปี 2524  ก่อนปรับโฉมและเปลี่ยนแบรนด์เป็นห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาลาดหญ้า เมื่อปี 2540  เวลานั้น ไม่ว่าจะเป็น “เซ็นทรัล” หรือ

Read More

คำแนะนำสั้นๆ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว (2)

 คำแนะนำสั้นๆ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว (2) บทความสั้นกระชับเกี่ยวกับปัญหาและการดูแลสุขภาพที่นำเสนอนี้ คัดเลือกจากหนังสือ A Short Guide to a Long Life เขียนโดยนายแพทย์ David B. Agus, MD ผู้เขียน The End of Illness ซึ่งเป็นหนังสือเพื่อสุขภาพเล่มแรกของเขา และติดอันดับหนึ่งหนังสือขายดีที่สุดของ New York Times David B. Agus เป็นแพทย์และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งระดับแถวหน้าคนหนึ่งของโลก เขาเป็นศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และวิศวกรรมประจำ University of Southern California (USC) และเป็นผู้อำนวยการ Westside Cancer Center และ Center for Applied Molecular Medicine ของ USC รวมทั้งเป็นคอลัมนิสต์ของสำนักข่าว CBS News บทความที่เราคัดเลือกมานำเสนอคือ... เบบี้แอสไพรินลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง แอสไพรินได้ชื่อว่าเป็นยารักษาโรคเก่าแก่ที่สุดขนานหนึ่งของมนุษย์

Read More

“ทศ จิราธิวัฒน์” จัดทัพออนไลน์ อนาคตใหม่ “เซ็นทรัล”

 หลังจากกลุ่ม “เซ็นทรัล” รุกยุทธศาสตร์ใหม่ ควบรวมกิจการ “ออฟฟิศเมท” และปรับโครงสร้างองค์กร ยกเครื่องกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติใหญ่ภายใต้แนวคิด “The Next Chapter of Central Group” และล่าสุด การแถลงข่าวประจำปี 2558  “CEO  Challenge” ทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ประกาศเป้าหมายขั้นต่อไปกับการสร้างอาณาจักร “ธุรกิจออนไลน์” ซึ่งจะเป็นอนาคตใหม่ของธุรกิจค้าปลีกในเครือทั้งหมด  25 มีนาคม 2558  “เซ็นทรัลออนไลน์กรุ๊ป” จะเปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมๆ กับพันธมิตรรายใหญ่ที่จะเป็นผู้นำเสนอสินค้าผ่านออนไลน์ จำนวนมากกว่า 100,000 รายการ    ทศระบุว่าธุรกิจออนไลน์มีความสำคัญในยุคปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่องทางออนไลน์จึงกลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของการค้าที่มีโอกาสเติบโตอย่างมาก ด้วยตัวสินค้าและแบรนด์ของเซ็นทรัลที่มีอยู่จำนวนมากมาย ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานของแบรนด์ในกลุ่มเซ็นทรัล “อนาคตของเราคือธุรกิจออนไลน์” ซีอีโอเซ็นทรัลกรุ๊ปกล่าว  ทั้งนี้ ตามแผนการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด

Read More

“โรบินสัน” เปิดเกมรุก หนุน “ซีอาร์ซี” ชิงชัยค้าปลีก

 เป้าหมายรายได้ของกลุ่มเซ็นทรัล 286,680 ล้านบาท ภายใต้งบลงทุนมากกว่า 37,000 ล้านบาท ให้น้ำหนักเกือบทั้งหมดไปที่การขยายอาณาจักรค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดเกมรุกทุกแบรนด์ห้างในเครือ ทั้งเซ็นทรัล โรบินสัน ลา รินาเซนเต้ (la Rinascente) และอิลลุม (Illum) โดยเฉพาะ “โรบินสัน” ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการบุกตลาดอาเซียน ยึดหัวหาดต่างจังหวัดเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน และล่าสุดแตกไลน์ห้างสรรพสินค้า “โรบินส์”  (Robins) ลุยประเทศเวียดนาม จุดยุทธศาสตร์ใหญ่ที่สุด “โรบินสัน” ในฐานะแบรนด์ค้าปลีกเก่าแก่กว่า 35 ปี ผ่านวิกฤตหลายรอบ ต้องควบรวมกิจการกับ “เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น” หรือ “ซีอาร์ซี” ใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นตัวและขยายสาขาโตแบบก้าวกระโดด ช่วงรอยต่อปลายปี 2556 เข้าสู่ปี 2557 กลุ่มเซ็นทรัลปรับโครงสร้างการบริหารครั้งใหญ่ ไม่ใช่แค่การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Chairman of Executive Committee and CEO of Central

Read More