Home > New&Trend

พาณิชย์เตรียมจัด DEmark 2023 ชูการออกแบบแรงขับเคลื่อนสำคัญ ดันธุรกิจสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก

พาณิชย์เตรียมจัดประกวดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2566 หรือ DEmark 2023 ชูการออกแบบแรงขับเคลื่อนสำคัญ ดันธุรกิจสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงานประกวดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2566 หรือ รางวัล Design Excellence Award 2023 (DEmark) ภายใต้แนวคิด “Brave The Wave of Creation คลื่นพลังสร้างสรรค์ งานดีไซน์ไทย” ประกาศศักยภาพของการออกแบบไทยในเวทีโลกด้วยการออกแบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยความคิดสร้างสรรค์ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่า “รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม หรือ รางวัล DEmark เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของกรม ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ สามารถนำอัตลักษณ์ไทยมาสร้างเป็นจุดเด่นสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เกิดเป็นสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการตลาด ด้าน Megatrend และ Next Normal

Read More

ฟอร์ดเผยกลยุทธ์ปี 2566 มุ่งรุกตลาดพร้อมเสริมแกร่งบริการ ประเดิมเปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ดแห่งใหม่

ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศพันธกิจยกระดับการให้บริการลูกค้าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานหลักประจำปี 2566 และตอกย้ำความพร้อมในการพัฒนาทักษะของบุคลากรฟอร์ดด้วยมาตรฐานระดับโลก ภายในงาน ‘Ford Learning Center Open House’ ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ดแห่งใหม่ล่าสุด มั่นใจสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ครองใจผู้บริโภคและเดินหน้าขยายรากฐานความสำเร็จที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ภารกิจต่อยอดความสำเร็จในปี 2566 ปี 2565 ที่ผ่านมานับเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของฟอร์ด ประเทศไทย จากยอดขายที่เติบโตขึ้นถึง 35% เติบโตสูงกว่าตลาดรวมซึ่งเติบโต 12% โดยในปีที่ผ่านมา ฟอร์ดมียอดขายรวมอยู่ที่ 43,628 คัน นอกจากนี้ ยังนับเป็นครั้งแรกในรอบ 26 ปี ตั้งแต่ฟอร์ดเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่ยอดขายรวมต่อเดือนของฟอร์ดขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม โดยฟอร์ด เรนเจอร์ ครองตำแหน่งรถกระบะที่ขายที่ดีที่สุดอันดับ 3 อย่างเหนียวแน่น และฟอร์ด เอเวอเรสต์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นรถที่ขายดีที่สุดต่อเดือนติดอันดับ 3 ในตลาดรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ นายรัฐการ จูตะเสน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย เผยถึงรายละเอียดแผนการดำเนินงานเพื่อผลักดันธุรกิจฟอร์ด ประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นในปี 2566 ว่า

Read More

กองทุน ววน. สานพลังกรมศิลปากรเสริมความเข้มแข็งของโบราณสถาน

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนึกกำลังกรมศิลปากร หารือแนวทางอนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานด้วย ววน. มุ่งเป้า ‘รวมกันเพื่อเข้มแข็ง’ และใช้งบประมาณวิจัยอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน ประเทศชาติ และประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของโบราณสถานอย่างแท้จริง รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วย น.ส.สตตกมล เกียรติพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะนักวิจัยเข้าพบ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เพื่อร่วมประชุมหารือการอนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการเชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับกรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้ สกสว.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนระบบวิจัยของประเทศ ซึ่งให้ความสำคัญกับการทำวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมถึงภัยพิบัติและแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อโบราณสถาน ตลอดจนบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่มีบทบาทในการบริการวิชาการ โดยกองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเชิงกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติผ่าน วช. ขณะที่กรมศิลปากรสามารถขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนฯ ได้โดยตรงเพื่อทำงานตามพันธกิจ ประเด็นที่อยากหารือร่วมกันในครั้งนี้คือ แนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย หน่วยงานเจ้าภาพในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการสืบค้นและบูรณะโบราณสถานให้ยั่งยืนต่อไป โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ รวมทั้งการจัดทำระบบเตือนภัยโบราณสถานในด้านต่าง ๆ เพื่อวางแผนเสริมกำลังโครงสร้างโบราณสถานได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนการถ่ายโอนความรู้ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันเป็นโครงการนำร่องระหว่างนักวิจัยและกรมศิลปากร

Read More

‘เรฟ อีดิชั่น’ ส่งบิ๊กแคมเปญฉลองครบรอบ 125 ปีในไทย เปิดสโตร์แห่งใหม่ใจกลางเมืองเจาะกลุ่มนักวิ่งทุกเจเนอเรชัน

“เรฟ อีดิชั่น” ผู้บริหารและการตลาดรองเท้ากีฬาแบรนด์ “ซอคคือนี่” (Saucony) ฉลองครบรอบ 125 ปีพร้อมกันทั่วโลกและในประเทศไทย ส่งแคมเปญ “Take Courage” ส่งพลังถึงผู้บริโภคสายรักสุขภาพทุกเจเนอร์เรชันให้ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ท้าทายและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เดินหน้าลุยกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารแบรนด์ทุกช่องทาง ทุ่มงบเปิดร้านสาขา 2 ที่สยามเซ็นเตอร์ และ ครั้งแรกกับ POP Up Space ที่สยามดิสคัพเวอรี่ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การวิ่งที่ดีที่สุด เตรียมเปิดตัวรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ Endorphin Elite และ Kinvara 14 ในปีนี้ พรศักดิ์ ชินวงศ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด ตัวแทนจำหน่ายแบรนด์รองเท้าซอคคือนี่ (Saucony) เปิดเผยถึงกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์ในปี 2566 และ ภาพรวมตลาดรองเท้ากีฬาในประเทศไทยว่า ในภาพรวมตลาดรองเท้ากีฬาปี 2566 นับเป็นปีที่การแข่งขันสูง และเต็มไปด้วยสินค้าที่น่าสนใจมากมาย เนื่องจากการกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติที่ผู้คนสามารถออกมาทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะการชอปปิ้ง ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ออกกำลังกาย

Read More

น้ำมันพืชเพลิน ผุดโครงการเพื่อสังคม Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD ช่วยเด็กไทยพ้นทุพโภชนาการ

น้ำมันพืชเพลิน ผุดโครงการเพื่อสังคม Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า” ร่วมโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบเงิน 1 ล้านบาท ช่วยเด็กไทยพ้นทุพโภชนาการให้ได้รับอาหารดี มีคุณภาพ เสริมสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชน สวีท มีท (ประเทศไทย) และน้ำมันพืช เพลิน เปิดกิจกรรมเพื่อสังคม ผุดโครงการ Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า” ร่วมสนับสนุนโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ ตั้งเป้าช่วยเหลือเด็กนักเรียนกว่า 700 คน ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งประสบปัญหาทุพโภชนาการอย่างเร่งด่วน มอบเงินสนับสนุนโครงการ 1 ล้านในปี 2566

Read More

เปิดแล้ว GO! Hotel Bowin โรงแรมสุดคูลที่บ่อวิน ชลบุรี ใหม่ล่าสุดในเครือเซ็นทรัลพัฒนา

เปิดแล้ว GO! Hotel Bowin โรงแรมสุดคูลที่บ่อวิน ชลบุรี ใหม่ล่าสุดในเครือเซ็นทรัลพัฒนา สร้างมาตรฐานใหม่เจาะตลาดเซ็กเมนต์ ‘Bleisure’ ตอบรับทั้ง Business + Leisure บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน และผู้พัฒนาธุรกิจ “Retail-Led Mixed-Use Development” ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ เปิดตัวโรงแรมแบรนด์ใหม่ GO! Hotel Bowin อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิดการสร้างมาตรฐานใหม่เป็น Premium Budget Hotel ด้วยดีไซน์โมเดิร์นเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละโลเคชั่น, ความสะดวกสบายครบครันและการบริการที่ได้มาตรฐาน ในราคาที่คุ้มค่า ครบทุกไลฟ์สไตล์ของการเดินทาง โดยสาขาแรกที่บ่อวิน ชลบุรี อยู่ติดกับโรบินสัน ไลฟ์สไตล์บ่อวิน พร้อมเดินทางสะดวกใกล้เซ็นทรัล ศรีราชา คุณสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ Head of Hotel Development

Read More

WorkVenture เผยผลโหวต “50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด” ปี 2566

WorkVenture เผยผลสำรวจ Top 50 Employers in Thailand 2023หรือ 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2566 โดยสำรวจแบบออนไลน์กับคนอายุ 20-35 ปี ในกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 10,000 คน พบคนรุ่นใหม่เทคะแนนให้กูเกิล ประเทศไทย เป็นเบอร์ 1 ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน ส่วนไลน์ เอสซีจี ปตท. แอปเปิ้ล ติดอันดับ 2-4 ตามลำดับ นายเย็นส์ โพลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จำกัด เปิดเผยว่า การสำรวจ Top 50 Employers in Thailand เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งผลสำรวจได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วไปและเหล่าว่าเป็นการเสนอชื่อองค์กรที่น่าทำงานของคนรุ่นใหม่ที่น่าเชื่อถือที่สุด

Read More

“HOKKAIDO PREMIUM FOOD SHOW” เปิดเส้นทางธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารพรีเมียมจากฮอกไกโด

จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมด้วย สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดฮอกไกโด (The Hokkaido International Trade & Industry Promotion Association) จัด “งานเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแบบพรีเมียมจากฮอกไกโด” ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ โดยได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อหรือบายเออร์ (Buyer) ประมาณ 160 ราย และผู้ประกอบการ 17 รายจากฮอกไกโด เพื่อเผยแพร่เสน่ห์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์อาหารจากฮอกไกโด ตลอดจนสนับสนุนการทำการตลาดในภูมิภาคอาเซียนให้กว้างขวางและขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากฮอกไกโด อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ซื้อหรือบายเออร์ (Buyer) และกลุ่มร้านอาหารได้เจรจาติดต่อทางการค้าโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ อร่อยและปลอดภัยจากฮอกไกโด ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา “ฮอกไกโด โดะซังโกะ พลาซา” เป็นร้านค้าที่รวบรวมและช่วยจำหน่ายสินค้ามากมายที่ผลิตได้จากแต่ละท้องถิ่นในฮอกไกโดมารวมไว้เพียงที่เดียวในกรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้ได้มีการเพิ่มเติมสินค้าของฮอกไกโดหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งมีการขยายพื้นที่ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจอีกด้วย จังหวัดฮอกไกโดจึงมีความภูมิใจและตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานครั้งนี้หลังจากที่ไม่ได้จัดมา 3

Read More

สิวารมณ์ (“SVR”) เคาะราคาไอพีโอ 2.20 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 31 ม.ค.,1-2 ก.พ. – พร้อมเข้าเทรด mai 8 ก.พ.นี้

สิวารมณ์ (“SVR”) เคาะราคาไอพีโอ 2.20 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 31 ม.ค.,1-2 ก.พ. - พร้อมเข้าเทรด mai 8 ก.พ.นี้ บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท “SVR” ประกาศเคาะราคา IPO 2.20 บาทต่อหุ้น พร้อมเข้าเทรดตลาด เอ็ม เอ ไอ วันที่ 8 ก.พ. 2566 ตั้งบล.โกลเบล็ก และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็น Joint Lead Underwriter พร้อมด้วย บล. พาย บล. ดาโอ และบล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็น Co-Underwriter เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 31 ม.ค., 1-2 ก.พ.นี้

Read More

อีริคสันเปิด 10 เทรนด์ผู้บริโภคมาแรง: ชีวิตในอนาคตท่ามกลางผลกระทบจากสภาพอากาศ

อีริคสันเปิด 10 เทรนด์ผู้บริโภคมาแรง: ชีวิตในอนาคตท่ามกลางผลกระทบจากสภาพอากาศ (Life in a Climate-Impacted Future) ประมาณ 99% ของกลุ่มผู้นำกระแสด้านเทคโนโลยีทั่วโลกกว่า 15,000 ราย ที่ให้ข้อมูลกับอีริคสัน (NASDAQ: ERIC) กล่าวว่า ภายในปี ค.ศ.2030 การใช้อินเทอร์เน็ตและโซลูชั่นการเชื่อมต่อจะเป็นแบบเชิงรุก ที่แต่ละคนจะรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่เจาะจงมากขึ้น โดยสถิตินี้อยู่ในผลการวิจัยประจำปีล่าสุด 10 Hot Consumer Trends จาก Ericsson ConsumerLab ซึ่งในปีนี้ให้ชื่อเรียกว่า Life in a Climate-Impacted Future (ชีวิตในโลกอนาคตที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ) รายงานที่เผยแพร่ในเดือนมกราคมปีนี้ เป็นฉบับที่ 12 ที่ให้ภาพรวมของข้อกังวล ความคาดหวังของผู้บริโภค ตลอดจนความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยีส่วนบุคคลสำหรับรับมือกับปัญหาด้านสภาพอากาศในปี ค.ศ.2030 83% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าอุณหภูมิโลกจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านั้น (สูงกว่าระดับก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม) ซึ่งเกินขีดจำกัดตามข้อตกลงระหว่างประเทศ อันทำให้เกิดสภาวะอากาศแบบสุดขั้วและมีแนวโน้มสร้างผลกระทบเชิงลบ 55% ของผู้ใช้ในกลุ่ม Early

Read More