Home > UOB (Page 3)

ยูโอบี เปิดตัวแคมเปญบัตรเครดิตใหม่ “For All You Love” ผนึกกำลังพันธมิตรแบรนด์ เที่ยว-กิน-ช้อป ชั้นนำ

ยูโอบี เปิดตัวแคมเปญบัตรเครดิตใหม่ ผนึกกำลังพันธมิตรแบรนด์ เที่ยว-กิน-ช้อป ชั้นนำระดับโลกและระดับภูมิภาคกว่า 40 แบรนด์ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญบัตรเครดิตใหม่ “For All You Love” ชูกลยุทธ์ผนึกกำลังกับแบรนด์ชั้นนำในภูมิภาคและแบรนด์ระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ เพื่อมอบข้อเสนอพิเศษและสิทธิประโยชน์ ที่ดีที่สุดสำหรับ ผู้ถือบัตรเครดิตของยูโอบีทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน การเปิดตัวแคมเปญใหม่ในครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของยูโอบีในการนำเสนอข้อเสนอพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าชื่นชอบ โดย ยูโอบีได้เพิ่มข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในหลากหลายหมวดเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า จากข้อมูลด้านการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของยูโอบีในปีที่ผ่านมาพบว่าหมวดท่องเที่ยว ร้านอาหาร และช้อปปิง เป็นหมวดที่มีการใช้จ่ายสูงที่สุด ยูโอบีจึงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ใหม่ใน 3 หมวดหลักนี้ให้กับลูกค้าผ่านการผนึกกำลังกับแบรนด์พันธมิตรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล Head of Retail and Brand ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า "เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบของลูกค้าทุกคนโดยใช้ความเชี่ยวชาญในประเทศและข้อได้เปรียบของธุรกิจที่มีอยู่ทั่วโลกในการกลั่นกรองและรังสรรค์ออกมาเป็นบริการทางการเงินเหนือระดับที่ลูกค้าของเราจะได้รับจากธนาคาร" ความมุ่งมั่นของยูโอบี ประเทศไทย ต่อลูกค้ายังสะท้อนให้เห็นได้จากธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยที่เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา โดยมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมเพิ่มขึ้นถึง 30% ในไตรมาสแรกของปี 2566 ซึ่งการใช้จ่ายด้านไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่มาจากหมวดการท่องเที่ยว ร้านอาหาร และการช้อปปิง นายธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล

Read More

ยูโอบี ปล่อยสินเชื่อเขียวให้กับโพลีเทคโนโลยี ต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้ยู-โซลาร์ 2.0

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มอบสินเชื่อสีเขียวจำนวน 150 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด บริษัทผู้แทนจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ชั้นนำของประเทศและพันธมิตรตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับลูกค้าทีต้องการเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน สินเชื่อสีเขียวที่มอบให้แก่โพลีเทคโนโลยีในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขยายความร่วมมือระหว่างธนาคารยูโอบี กับ ผู้พัฒนาโครงการ ผู้รับเหมาออกแบบติดตั้ง และบริษัทผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของประเทศไทยภายใต้โครงการยู-โซลาร์ 2.0 (U-Solar 2.0) ที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวกลางในการเชื่อมต่อทุกภาคส่วน ให้การเข้าถึงสินเชื่อทางการเงินเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่สนใจเปลี่ยนมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย นางอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และโพลีเทคโนโลยี สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อสนันสนุนการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศภายใต้โครงการยู-โซลาร์ 2.0 ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินเชื่อที่โพลีเทคโนโลยีได้รับในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ให้บริษัทสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาและติดตั้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์หลายๆ โครงการพร้อมกัน” นายณรัตน์ไชย หลีระพันธ์ ประธานบริษัทโพลีเทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “บริษัทจะนำสินเชือสีเขียวที่ได้รับมอบจากธนาคารยูโอบีเป็นครั้งแรกสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถจัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที” ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการยู-โซลาร์ได้ที่ www.uobgroup.com/u-solar-th/

Read More

ยูโอบีประกาศผลกำไรหลักสุทธิ ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 4.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์

ยูโอบีประกาศผลกำไรหลักสุทธิ ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 4.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ จากการเพิ่มขึ้นของส่วนต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายอย่างเห็นได้ชัด และคุณภาพของสินทรัพย์ที่ยืดหยุ่น การซื้อกิจการซิตี้กรุ๊ปแสดงผลลัพธ์เชิงบวก เงินปันผลประจำปีที่เสนอเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 อยู่ที่ 75 เซ็นต์ต่อหุ้น กลุ่มธนาคารยูโอบีประกาศผลกำไรจากธุรกิจหลักสุทธิสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 4.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และหากรวมค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่เกิดจากการซื้อกิจการธุรกิจลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ปในมาเลเซียและไทย กำไรสุทธิจะสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 4.6 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ กำไรที่สูงและสถานะดำรงเงินทุนส่งผลให้คณะกรรมการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีที่ 75 เซ็นต์ต่อหุ้นสามัญ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ 60 เซ็นต์ต่อหุ้นสามัญ จะทำให้เงินปันผลทั้งหมดสำหรับปี 2565 อยู่ที่ 1.35 เซ็นต์ต่อหุ้นสามัญหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินตอบแทนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 49 การซื้อกิจการธุรกิจลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ปในมาเลเซียและไทยเสร็จสิ้นลงแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2565 ส่วนอินโดนีเซียและเวียดนามคาดว่าจะเสร็จสิ้นลงในปี 2566 การซื้อกิจการครั้งสำคัญนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ยุทธศาสตร์อาเซียนของกลุ่มธนาคารและช่วยขยายแฟรนไชส์ลูกค้ารายย่อยอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมข้อเสนอผลิตภัณฑ์และโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลักที่เพิ่มขึ้น ฐานลูกค้ารายย่อยของกลุ่มธนาคารขยายตัวเพิ่มขึ้นจนเกือบแตะ 7 ล้านรายในภูมิภาค ในขณะที่รายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการน่าจะเห็นผลในทางเชิงบวก ในปี 2565 กำไรจากการดำเนินงานหลักของกลุ่มธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ

Read More

ยูโอบีเผยกลยุทธ์การลงทุน ช่วยลูกค้ารับมือกับความผันผวนของตลาดในปี 2566

ยูโอบี ประเทศไทย จัดงานสัมมนาการลงทุนประจำปีเพื่อเผยกลยุทธ์และข้อมูลด้านการลงทุน เชิงลึกประจำปี 2566 ให้แก่ลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์ที่ทางธนาคารแนะนำ ได้แก่ การลงทุนในธุรกิจการเงินของสหรัฐฯ แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของ ชนชั้นกลางในเอเชียส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วโลก และโครงสร้างของ Global Healthcare เช่น เทคโนโลยีด้านสุขภาพในระยะยาว งานสัมมนายังกล่าวถึงการที่เศรษฐกินในภูมิภาคเอเชียเริ่มที่จะไม่ต้องพึ่งพาประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการลงทุน คุณยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Personal Financial Services ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า "ในปี 2565 เราประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั่วโลก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ตลาดจะต้องปรับฐาน และในปี 2566 นี้ เราคาดว่าความผันผวนจะยังคงดำเนินต่อไป ธนาคารยูโอบี มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าของเราให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ ด้วยการให้ข้อมูลและกลยุทธ์การลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจในอนาคตทางการเงินอย่างชาญฉลาด" อุตสาหกรรมการเงินของสหรัฐยังคงเป็นทางเลือกในการลงทุนที่แข็งแกร่งแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายระยะสั้น อุตสาหกรรมการเงินของสหรัฐยังคงเป็นตัวเลือกการลงทุนที่แข็งแกร่ง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้กลุ่มธนาคารได้เปรียบในส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิและรายได้โดยรวมของธนาคาร แม้ว่าจะมีโอกาสเติบโตในระยะยาว แต่ธนาคารยังคงเป็นธุรกิจหลักที่มีความท้าทาย เนื่องจากธนาคารดิจิทัลค่อยๆ เข้ามามีบทบาทในการแข่งขันกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม สำหรับความท้าทายในระยะสั้น ได้แก่ การตั้งสำรองหนี้เสียเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายกองทุนที่ลดลงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ

Read More

ยูโอบี มอบสินเชื่อ 1.37 พันล้านบาท แก่แอสเซทไวส์ พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรีแห่งล่าสุด

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มอบสินเชื่อ 1.37 พันล้านบาท ให้แก่ บริษัท แอสเซทไวส์ เพื่อพัฒนาโครงการ ดิ ออเนอร์ โยธินพัฒนา (The Honor Yothinpattana) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีแห่งใหม่ล่าสุดในประเทศ ซึ่งตั้งอยู่บนอยู่บนทำเลทองใกล้เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โครงการมีมูลค่ารวม 4.2 พันล้านบาท และได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และส่งมอบคุณภาพชีวิติที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบ นาย ตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดเผยว่า “การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจในประเทศไทยเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของยูโอบี ธนาคารได้ดำเนินธุรกิจกับแอสเซทไวส์มาตั้งแต่ปี 2559 โดยได้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ แอสเซทไวส์ เพื่อพัฒนาคอนโดที่อยู่อาศัยรวม 11 โครงการ ซึ่งรวมถึงสินเชื่อสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์ในหลายๆ โครงการ ดิ ออเนอร์ โยธินพัฒนา (The Honor Yothinpattna) เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ แอสเซท ไวส์ และถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของยูโอบีในการสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” นายกรมเชษฐ์

Read More

ยูโอบี เปิดตัวแอป UOB TMRW แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลแบบครบวงจร

เปิดตัวแอป UOB TMRW แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลแบบครบวงจร จากยูโอบี ประเทศไทย พัฒนายึดหลักความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ประกาศรวม 2 แอปพลิเคชัน UOB Mighty และ TMRW ให้เป็นหนึ่งเดียว สู่แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลแบบครบวงจรใหม่ภายใต้ชื่อ UOB TMRW เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลและรองรับฐานลูกค้าที่เติบโตขึ้นในประเทศไทย UOB TMRW คือการรวมเอาความสามารถทางเทคโนโลยีใน การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของแอป TMRW บริการธนาคารดิจิทัลแห่งแรกในอาเซียน กับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ของแอป Mighty ซึ่งแอป UOB TMRW โฉมใหม่ได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและและปรับปรุงจากความคิดเห็นของลูกค้าจากการใช้งานของทั้งสองแอปพลิเคชันที่ผ่านมา เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการใช้บริการทางการเงินที่ง่าย สะดวก และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะตัวยิ่งขึ้น UOB TMRW พร้อมให้ดาวน์โหลดและสมัครได้แล้วใน Apple App Store และ Google Play Store ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยลูกค้าใหม่จะได้สัมผัสกับฟีเจอร์และฟังก์ชันที่ดีที่สุดที่เราได้รวมจากทั้ง 2 แอปมาอยู่บนแอปใหม่ UOB TMRW

Read More