วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
Home > PR News > ยูโอบี ปล่อยสินเชื่อเขียวให้กับโพลีเทคโนโลยี ต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้ยู-โซลาร์ 2.0

ยูโอบี ปล่อยสินเชื่อเขียวให้กับโพลีเทคโนโลยี ต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้ยู-โซลาร์ 2.0

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มอบสินเชื่อสีเขียวจำนวน 150 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด บริษัทผู้แทนจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ชั้นนำของประเทศและพันธมิตรตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับลูกค้าทีต้องการเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน

สินเชื่อสีเขียวที่มอบให้แก่โพลีเทคโนโลยีในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขยายความร่วมมือระหว่างธนาคารยูโอบี กับ ผู้พัฒนาโครงการ ผู้รับเหมาออกแบบติดตั้ง และบริษัทผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของประเทศไทยภายใต้โครงการยู-โซลาร์ 2.0 (U-Solar 2.0) ที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวกลางในการเชื่อมต่อทุกภาคส่วน ให้การเข้าถึงสินเชื่อทางการเงินเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่สนใจเปลี่ยนมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

นางอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และโพลีเทคโนโลยี สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อสนันสนุนการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศภายใต้โครงการยู-โซลาร์ 2.0 ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินเชื่อที่โพลีเทคโนโลยีได้รับในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ให้บริษัทสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาและติดตั้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์หลายๆ โครงการพร้อมกัน”

นายณรัตน์ไชย หลีระพันธ์ ประธานบริษัทโพลีเทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “บริษัทจะนำสินเชือสีเขียวที่ได้รับมอบจากธนาคารยูโอบีเป็นครั้งแรกสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถจัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการยู-โซลาร์ได้ที่ www.uobgroup.com/u-solar-th/