Home > Hospital (Page 2)

ทางเลือก + ทางรอด Medical Hub

ว่ากันว่ามูลค่าธุรกิจ Health Care ทั่วโลก โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ตีเป็นเงินได้ราว 17 ล้านล้านดอลลาร์ ยิ่งผนวกกับแนวโน้มที่ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าตลาดให้กับธุรกิจด้านนี้ ทำให้ “ผู้เล่น” รายใหญ่ในหลายประเทศต้องปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาสดังกล่าวสำหรับประเทศไทย พบว่าในปี 2555 มีชาวต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลในไทยกว่า 2 ล้านครั้ง สร้างรายได้เข้าประเทศราว 121,658 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นอานิสงส์จากนโยบายภาครัฐในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ หรือ Medical Hub โดยเฉพาะบริการทางการแพทย์อีกส่วนสำคัญมาจากการปรับตัวของ รพ.เอกชน ซึ่งมีความเคลื่อนไหวอย่างมากในช่วง 3-5 ปีมานี้ โดยเฉพาะก้าวที่ร้อนแรงของเครือ รพ.กรุงเทพ หรือกลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) ที่ทุ่มเงินกว่า 700 ล้านบาท ซื้อหุ้น รพ.กรุงธน (KDH) เพิ่มเติมในสัดส่วน 24.94% จากกลุ่มสุขพันธ์โพธาราม เมื่อ 31 ม.ค. 2556 ส่งผลให้ BGH จะถือหุ้นใน

Read More