Home > Health and Wellness

บำรุงราษฎร์และไวทัลไลฟ์ คว้า 10 รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิกและไทย ยืนยันความเป็นผู้นำด้านสุขภาพของภูมิภาค

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลสูงสุด “2018 Medical Tourism Hospital of the Year in Asia Pacific” ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถึง 2 ปีซ้อน และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ได้รับรางวัล “2018 Integrated Health and Wellness Service Provider of the Year in Asia Pacific” และ “2018 Best Health Screening Provider of the Year in Asia Pacific” โดยมีคุณนภัส เปาโรหิตย์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ มร. ไบรอัน

Read More