วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Home > PR News > รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรม “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดชลบุรี

นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มอบหมายให้ นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรม “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นางอิง ภาสกรนที เลขานุการคณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางลัดดาวรรณ เค้ามาก ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบ นางพัชรินทร์ โรจนภักดี หัวหน้ากิจกรรมฯ นางเบญจวรรณ สิทธิสาท ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมพันโทสุวัฒน์ คำแผลง ผู้แทน พันเอก พิเชียรรัฐ ภารัญนิตย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฯ ณ ค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดชลบุรี