Home > มูลนิธิยุวพัฒน์

น้ำมันพืชเพลิน ผุดโครงการเพื่อสังคม Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD ช่วยเด็กไทยพ้นทุพโภชนาการ

น้ำมันพืชเพลิน ผุดโครงการเพื่อสังคม Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า” ร่วมโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบเงิน 1 ล้านบาท ช่วยเด็กไทยพ้นทุพโภชนาการให้ได้รับอาหารดี มีคุณภาพ เสริมสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชน สวีท มีท (ประเทศไทย) และน้ำมันพืช เพลิน เปิดกิจกรรมเพื่อสังคม ผุดโครงการ Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า” ร่วมสนับสนุนโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ ตั้งเป้าช่วยเหลือเด็กนักเรียนกว่า 700 คน ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งประสบปัญหาทุพโภชนาการอย่างเร่งด่วน มอบเงินสนับสนุนโครงการ 1 ล้านในปี 2566

Read More

ครบรอบ 30 ปี มูลนิธิยุวพัฒน์ ชวนทุกคนร่วมสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน

30 ปีก่อน มูลนิธิยุวพัฒน์ได้เริ่มต้นช่วยเหลือเด็กและเยาวชนขาดโอกาสจากการสนับสนุนทุนการศึกษา ด้วยความเชื่อว่า การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา และเด็กไทยทุกคนควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ปัจจุบันมูลนิธิยุวพัฒน์ได้ขยายบทบาทการเป็นตัวกลาง เชื่อมต่อความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนขาดโอกาสในมิติอื่นๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ดูแลภาวะโภชนาการ พัฒนาเครื่องมือการเรียนการสอนในโรงเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิต รวมถึงการสร้างคนดีเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญกับประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิยุวพัฒน์ เชิญชวนภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงาน และแนวทางความร่วมมือที่จะช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส โดยมีภาคีร่วมจัดงานคือ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (ICAP) โครงการฟู้ด ฟอร์ กู๊ด, Learn Education ห้องเรียนดิจิทัลวิทย์-คณิต, a-chieve การพัฒนาครูแนะแนวรุ่นใหม่และเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กไทยออกแบบชีวิตตนเองได้, Winner English ห้องเรียนดิจิทัลวิชาภาษาอังกฤษ, Teach for Thailand ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง, โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และ โครงการร้านปันกัน คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์ เล่าว่า "เป้าหมายสูงสุดของมูลนิธิยุวพัฒน์ คือการสร้างความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ลดความเหลื่อมล้ำของระบบการศึกษา เพื่อให้เด็กขาดโอกาสได้เรียนหนังสือ ได้รับการดูแลรอบด้าน

Read More

“ร้านปันกัน” เปิดประมูล “ของรักคนดัง” ผ่านเพจ ระดม 30 ทุน “ส่งน้องเรียน” เริ่ม 30-31 ส.ค.นี้

ยังมีเด็กขาดโอกาสกว่า 1 ล้านคนที่อาจไม่ได้เรียนต่อ “ร้านปันกัน” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เชิญชวนผู้สนใจร่วมประมูลของรักคนดัง ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้า กระเป๋า แบรนด์เนม ตลอดจนงานศิลปะในราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้กว่า 26 รายการกับกิจกรรมระดมทุนออนไลน์ “ปันของรัก ส่งน้องเรียน” ผ่านเฟซบุ๊คเพจ “ปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน” เริ่มประมูลวันที่ 30 ส.ค. เวลา 12.00 น. และเคาะราคาสุดท้ายวันที่ 31 ส.ค.เวลา 18.00 น. เพียง 30 ชั่วโมงเท่านั้นที่ทุกคนจะได้ของดีในราคาถูกใจพร้อมกับให้ทุนการศึกษาเด็กขาดโอกาสแล้วยังสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย สำหรับกิจกรรมระดมทุนครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนของรักจากผู้ใหญ่ใจดี ศิลปิน ดารา และบุคคลที่มีชื่อเสียงกว่า 10 ท่าน อาทิ คุณเชอรี่ เข็มอัปสร คุณว่าน ธนฤต คุณเบน ชลาทิศ คุณคิ้วต่ำ ศิลปินวง  Slotmachine และ Better Weather ฯลฯ

Read More

“ขออุปกรณ์ให้น้องเรียน” สร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนหนังสือ พัฒนาทักษะการเรียนออนไลน์

ร้อยพลังการศึกษา ร่วมกับ ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ และเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น ชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังใช้งานได้ ให้กับเด็กขาดโอกาสในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา กว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ ใช้เรียนออนไลน์ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนในปัจจุบันและในอนาคต โครงการเริ่มตั้งแต่วันนี้ -30 กันยายน 65 การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทยอย่างรุนแรง เพราะเป็นการซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่เดิม คือ คุณภาพการศึกษาและความเหลื่อมล้ำสูง เพิ่มความยากลำบากต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ที่ต้องประคับประคองให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด การหาวิธีการนำเด็กที่หลุดออกจากระบบแล้วให้กลับเข้าสู่ระบบ อีกทั้งป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบไปมากกว่าเดิม โดยจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2563 พบว่า ร้อยละ 51 ของเด็กไทย ขาดโอกาส การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์และอินเตอร์เนต ซึ่งเป็นความจำเป็นหลักในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ร้อยพลังการศึกษา ร่วมกับ ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ และเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์เร่งด่วนนี้ จึงจัดทำโครงการ “ขออุปกรณ์ให้น้องเรียน” ชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต,

Read More

“สาลินี รัตนชัยสิทธิ์” ศิลปินวาดภาพประกอบ @Cyranodesign ใช้ความถนัด ร่วมสร้างสังคมดี วาดภาพลายเส้น ส่งน้องเรียนให้ปันกัน

"สาลินี รัตนชัยสิทธิ์" ศิลปินวาดภาพประกอบ @Cyranodesign (ไซราโนดีไซน์) ใช้ความถนัด ร่วมสร้างสังคมดี วาดภาพลายเส้น ส่งน้องเรียนให้ปันกัน เพราะการ “แบ่งปัน” คือ “โอกาสทางการศึกษา” คุณสา สาลินี รัตนชัยสิทธิ์ ​ศิลปินวาดภาพประกอบ Character Illustrator เจ้าของแบรนด์ @Cyranodesign (ไซราโนดีไซน์) ที่มีสินค้าไลฟ์สไตล์มากมายทั้งผ้าพันคอ กระเป๋าผ้า ฯลฯ จึงใช้ความถนัดของตนเอง เพื่อช่วยงานภาคสังคม วาดภาพลายเส้นมอบให้โครงการร้านปันกัน ผลิตเป็นเสื้อยืดนำมาจำหน่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์ สินค้าจำหน่ายแบบพรีออเดอร์ ช่องทาง Line OA @Pankanonline ตั้งแต่วันนี้ -30 มิถุนายน 2565 คุณสาเล่าว่า เราได้ยินคำว่า "แบ่งกัน" หรือ "แบ่งปัน" มาตั้งแต่เด็ก และเรียนรู้ว่าว่าการแบ่งนั้น เป็นการสละบางสิ่งให้แก่กัน สมัยเด็กเราอาจรู้สึกเสียดายเพราะยึดติด แต่พอโตมาแล้ว เราจะมองคนอื่นมากขึ้น เราเห็นว่าสิ่งที่เราปันไปนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับหัวใจพองฟูอยู่ฝ่ายเดียว แต่เราก็ได้รับความสุขสดชื่นและอิ่มใจไปด้วยเช่นกัน

Read More

ศิลปินรุ่นใหญ่ รุ่นเล็กพร้อมใจร่วมเป็น “คุณโอกาส” กับมูลนิธิยุวพัฒน์ ชวนทุกคนในสังคมมอบโอกาสการศึกษาให้เด็กไทยกับโครงการ “อาสาร้อง ส่งน้องเรียน”

“คนทุกคนก็คงต้องการโอกาส และคุณก็สามารถเป็นคุณโอกาสได้ทุกคน จะดำจะขาว จะรวยจะจน แต่ละคนต้องการโอกาสเหมือนกัน” บางส่วนของเนื้อหาเพลงคุณโอกาสที่มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้รับความร่วมมือจากเหล่าบรรดาศิลปินเพลง ร่วมกันขับร้องเพลงนี้พร้อมทำคลิป เพื่อต้องการสื่อและชวนทุกคนในสังคมมาเป็นคุณโอกาส มอบโอกาสทางการศึกษา พาเด็กๆ กลับไปเรียนหนังสือต่อ ผ่านโครงการ “อาสาร้อง... ส่งน้องเรียน” ประเทศไทยมีเด็กยากจนกว่า 1.8 ล้านคน และในแต่ละปี กว่า 5 แสนคนต้องหลุดจากระบบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้สถานการณ์โควิดที่รุนแรงมันส่งผลกระทบให้หลายครอบครัวต้องเกิดวิกฤต โดยเฉพาะพวกเด็กยากจนและยากจนพิเศษที่หลายครอบครัวขาดรายได้ ขาดผู้นำครอบครัว ทำให้มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เรียนต่อ โดยคาดการว่าปีการศึกษา 2565 ตัวเลขเด็กที่มีความเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบอาจจะสูงถึงกว่า 50,000 คน ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือ (ผลสำรวจโดย กสศ. เดือนสิงหาคม 2564) มูลนิธิยุวพัฒน์ที่ทำงานเรื่องการศึกษาของเยาวชนไทยมาโดยตลอด เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น มูลนิธิยุวพัฒน์จึงได้ทำโครงการ “อาสาร้อง ส่งน้องเรียน” โดยใช้เพลง “คุณโอกาส” เป็นสื่อหลักในการร่วมระดมทุนและสร้างการตระหนักรู้ให้กับคนในสังคม เพลงนี้ได้ตัวจริงในวงการเพลงอย่างคุณ “ปิติ ลิ้มเจริญ” หรือ “พี่ตู๋ แห่งวงนั่งเล่น” มาช่วยแต่งเนื้อร้องและทำนองพร้อมชวนวงนั่งเล่น และเหล่าศิลปินชื่อดังมากมาย

Read More

ตลาดนัดเทใจให้ฟู้ดฟอร์กู๊ด ส่งมอบมื้ออาหารดี..มีคุณภาพให้เด็กที่ห่างไกล

Bambini Villa (แบมบีนี่ วิลล่า), Taejaidotcom (เทใจดอทคอม) และ Food4Good (ฟู้ดฟอร์กู๊ด) จัดตลาดนัดการกุศล ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดเทใจให้ฟู้ดฟอร์กู๊ด” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 18.00 น.ที่โครงการแบมบีนี่ วิลล่า สุขุมวิท 26 เพื่อนำรายได้จากการออกบูธ มาส่งมอบมื้ออาหารดี มีคุณภาพให้เด็กที่ห่างไกล โครงการ Food4Good พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย อยู่ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ ก่อตั้งขึ้นปี 2557 มีความตั้งใจช่วยเหลือและบรรเทาปัญหา เด็กทุพโภชนาการ ซึ่งในประเทศไทยมีเด็กเหล่านี้ถึง 3.5 ล้านคนตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 ผลกระทบของเด็กที่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนจะส่งผลต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกาย (เตี้ย ผอม แคระแกร็น) และสมองในการเรียนรู้ ปัญหาดังกล่าวทำให้ 3 องค์กรร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือ 20 โรงเรียนที่ดูแลเด็กกว่า 2,200 คน โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ที่ดูแลมักจะเป็นโรงเรียนประถมขยายโอกาสที่เด็กมัธยม ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ส่งผลโรงเรียนต้องใช้งบประมาณนี้ทำอาหารเลี้ยงเด็กทั้งโรงเรียนหรือโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลชุมชนทำให้ค่าขนส่งวัตถุดิบไปพื้นที่ห่างไกลเฉลี่ยรอบละ 2,000-3,000บาท ทำให้เงินเหลือซื้อวัตถุดิบน้อยลง ดังนั้นสิ่งที่ทางโครงการจะสนับสนุนคือ 1. ช่วยสนับสนุนค่าอาหารเด็กในโรงเรียนห่างไกลกว่า 2,200 คนใน 20 โรงเรียน 6 จังหวัด ให้อิ่มท้องในแบบโภชนาการที่ดี 2. ช่วยเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนด้านการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียน

Read More

6 องค์กรเพื่อสังคมร่วมกับ 19 คนดัง ชวนคนไทยทำดี 2 ต่อ กับ “โครงการ CoLIFE” เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 10,000 ครอบครัว

6 องค์กรเพื่อสังคม นำโดย Global Shapers Bangkok มูลนิธิยุวพัฒน์ และภาคีเครือข่าย ร่วมผลักดัน “โครงการ CoLIFE” เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินผ่าน บัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์ กับ “คนดัง คนโปรด” เร่งส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ 10,000 ครอบครัวกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 พร้อมอุดหนุนเกษตรกรไทย โดยได้แรงหนุนจากคนดัง 19 คน ร่วมรณรงค์ให้เกิดการบริจาคแบบ “ทำดี 2 ต่อ” ช่วยทั้งกลุ่มคนเปราะบางและเกษตรกร บริจาคได้แล้ววันนี้ผ่าน socialgiver.com ที่ https://bit.ly/3h6JHgQ สถานการณ์โควิด-19 สำหรับประเทศไทยยังอยู่ในความเสี่ยง ขณะเดียวกันผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ยังส่งผลกับคนจำนวนมากที่ไม่สามารถฟื้นตัวได้ โดยเฉพาะ “กลุ่มคนเปราะบาง” ได้แก่ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ถูกเลิกจ้างหรือถูกให้หยุดงาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ เด็กกำพร้า เป็นต้น นี่คือที่มาที่ทำให้ Global Shapers

Read More

“มูลนิธิยุวพัฒน์” เชิญชวนคนไทย ร่วมช่วยการศึกษาสู้ภัยโควิด-19 ให้ 50 บาทของ “คุณ” ส่งน้องกลับไปเรียนต่อ

เรื่องเร่งด่วนที่ซ้ำเติมจากวิกฤติโควิด-19 อีกอย่างหนึ่งคือ เด็กๆ กำลังจะไม่ได้กลับไปเรียนต่อ เพราะพ่อแม่ตกงาน ไม่มีเงินทุนให้ลูกได้เรียนหนังสือ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา ความช่วยเหลือจากทุกคนจะได้ช่วยให้พวกเขาได้กลับไปเรียนเพื่อต่อยอดอนาคตต่อไป ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาได้เปลี่ยนรูปแบบและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนไปทั่วโลก ซ้ำยังสร้างผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล วิกฤตนี้ยังฉายภาพความไม่เท่าเทียมในทุกมิติที่ซ่อนอยู่ในประเทศไทยให้เราเห็นชัดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในระดับครอบครัวที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน พ่อแม่ซึ่งเป็น “ด่าน” สำคัญในการนำพาครอบครัวฝ่าวิฤติ พวกเขาไม่ได้ทำงาน เพราะถูกเลิกจ้าง ทำให้ขาดรายได้จุนเจือครอบครัว ส่งผลให้เด็กๆ ที่อยู่ในวัยเรียนอยู่บนความเสี่ยงที่จะไม่ได้กลับไปเรียนต่อเพราะครอบครัวไม่มีเงิน ดังข้อมูลผลสำรวจออนไลน์กับกลุ่มนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ระหว่าง 18 – 24 เมษายน 2563 โดยมีจำนวนนักเรียนทุนตอบแบบสำรวจจำนวน 304 คน พบว่า ร้อยละ 95.4 ของนักเรียนมีความกังวลหรือกลัวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ร้อยละ 93.7 ของนักเรียนระบุว่าโควิด-19 มีผลกระทบต่อรายได้ของครอบครัว ดังนี้ ร้อยละ 59.1 ทำให้ครอบครัวรายได้น้อยลง ร้อยละ 24.5 ไม่มีรายได้เนื่องจากไม่มีงานให้รับจ้าง และ ร้อยละ 10.1 ไม่มีรายได้เพราะถูกเลิกจ้าง ขณะที่ ร้อยละ 74.8 ของนักเรียนพลาดโอกาสในการทำงานหารายได้เสริมในช่วงปิดเทอม

Read More

มือถือนี้ พี่ให้น้อง(เรียน)

จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อนักเรียนจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงการเรียนในระบบออนไลน์ เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์!! ร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ และปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน จึงขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดี มาร่วมบริจาคมือถือและแท็บเลตสภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อช่วยเหลือน้องๆ 6,000 คนในโครงการร้อยพลังฯ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ได้เรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์เร่งด่วนนี้ผ่านแอพพลิเคชั่น Anywhere "Online Blended Learning" ฟรี ! แอพฯ นี้สามารถใช้ได้ในระยะยาว แม้สถานการณ์จะกลับมาปกติแล้ว ด้วยการเรียนที่ใกล้ชิดกับครูเสมือนห้องเรียนจริง ครูจึงสามารถประยุกต์การเรียนระบบออนไลน์ควบคู่กับการสอนแบบปกติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนได้อย่างเต็มที่ แอพฯ พร้อม สัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ก็พร้อม รอพี่ๆ ใจดีมาบริจาคอุปกรณ์ให้น้องๆ ❤บริจาคมือถือ/ไอแพดมือสองเพื่อน้องได้แล้ววันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 - ที่ร้านปันกันทุกสาขา สาขาปันกัน คลิก https://pankansociety.com/pankan-branch - หรือ *ส่งพัสดุไปรษณีย์มาได้ที่ โครงการร้านปันกัน โดย ูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 . อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://pankansociety.com/news-events/5416

Read More