วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Home > New&Trend > “มูลนิธิยุวพัฒน์” เชิญชวนคนไทย ร่วมช่วยการศึกษาสู้ภัยโควิด-19 ให้ 50 บาทของ “คุณ” ส่งน้องกลับไปเรียนต่อ

“มูลนิธิยุวพัฒน์” เชิญชวนคนไทย ร่วมช่วยการศึกษาสู้ภัยโควิด-19 ให้ 50 บาทของ “คุณ” ส่งน้องกลับไปเรียนต่อ

เรื่องเร่งด่วนที่ซ้ำเติมจากวิกฤติโควิด-19 อีกอย่างหนึ่งคือ เด็กๆ กำลังจะไม่ได้กลับไปเรียนต่อ เพราะพ่อแม่ตกงาน ไม่มีเงินทุนให้ลูกได้เรียนหนังสือ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา ความช่วยเหลือจากทุกคนจะได้ช่วยให้พวกเขาได้กลับไปเรียนเพื่อต่อยอดอนาคตต่อไป

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาได้เปลี่ยนรูปแบบและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนไปทั่วโลก ซ้ำยังสร้างผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

วิกฤตนี้ยังฉายภาพความไม่เท่าเทียมในทุกมิติที่ซ่อนอยู่ในประเทศไทยให้เราเห็นชัดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในระดับครอบครัวที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน พ่อแม่ซึ่งเป็น “ด่าน” สำคัญในการนำพาครอบครัวฝ่าวิฤติ พวกเขาไม่ได้ทำงาน เพราะถูกเลิกจ้าง ทำให้ขาดรายได้จุนเจือครอบครัว ส่งผลให้เด็กๆ ที่อยู่ในวัยเรียนอยู่บนความเสี่ยงที่จะไม่ได้กลับไปเรียนต่อเพราะครอบครัวไม่มีเงิน

ดังข้อมูลผลสำรวจออนไลน์กับกลุ่มนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ระหว่าง 18 – 24 เมษายน 2563 โดยมีจำนวนนักเรียนทุนตอบแบบสำรวจจำนวน 304 คน พบว่า ร้อยละ 95.4 ของนักเรียนมีความกังวลหรือกลัวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ร้อยละ 93.7 ของนักเรียนระบุว่าโควิด-19 มีผลกระทบต่อรายได้ของครอบครัว ดังนี้

ร้อยละ 59.1 ทำให้ครอบครัวรายได้น้อยลง ร้อยละ 24.5 ไม่มีรายได้เนื่องจากไม่มีงานให้รับจ้าง และ ร้อยละ 10.1 ไม่มีรายได้เพราะถูกเลิกจ้าง ขณะที่ ร้อยละ 74.8 ของนักเรียนพลาดโอกาสในการทำงานหารายได้เสริมในช่วงปิดเทอม ร้อยละ 38.3 ของนักเรียนระบุว่าโควิด-19 ส่งผลให้ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เรียนต่อ

“ตอนนี้พ่อกับแม่ไม่ได้ทำงานเลยค่ะเพราะนายจ้างเขาเลิกจ้างงาน หนูกลัวตอนเปิดเทอมไม่มีเงิน จ่ายค่าเทอม ยังมีพี่น้องอีก 4 คน ที่ต้องเรียนหนังสือด้วย” นักเรียนชั้น ม.6. จังหวัดนราธิวาสกล่าว

“แม่ถูกเลิกจ้างทำให้ขาดรายได้แทบไม่มีเงินที่จะกินจะใช้และกังวลเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายที่จะมาถึงตอนเปิดเทอมทั้งของตนเองและน้องชายค่ะ” นักเรียนชั้น ม.3 จังหวัดเชียงใหม่กล่าว

มูลนิธิยุวพัฒน์ได้จัดแคมเปญ “บริจาค 50 บาท ช่วยการศึกษาสู้ภัย COVID-19 ส่งน้องกลับไปเรียนหนังสือต่อ” เพื่อระดมความช่วยเหลือเร่งด่วนจากคนไทยทุกคนช่วยเหลือเด็กๆ ที่เสี่ยงหลุดจากระบบได้กลับไปเรียนต่อด้วยการบริจาคเงิน 50 บาท เงินจำนวนนี้จะถูกนำไปเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการกลับไปเรียนตอนเปิดเทอม ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่ารถโดยสาร แต่ละวันไม่ต่ำกว่า 50 บาท

เพราะเป็นโอกาสที่ “คุณ” จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้อนาคตกับเด็กๆ ด้วยการให้ “การศึกษา” ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญและเห็นผลจริง แต่จะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกคนในสังคม มาร่วมกันคนละไม้คนละมือช่วยเด็กๆ เหล่านี้ ร่วมบริจาคและแชร์ข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3he3gVg หรือบัญชีมูลนิธิยุวพัฒน์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 095-2-15120-7 เพื่อสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้กลับไปเรียนหนังสือต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ได้ตั้งใจไว้

มูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสกว่า 27 ปี โดยเริ่มมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 มาอย่างต่อเนื่องให้เพื่อเด็กๆ ได้เรียนต่อตั้งแต่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จนจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (สายสามัญ) และปวช.1 ถึง ปวช.3 (สายอาชีพ)

ในปีการศึกษา 2563 นี้ มูลนิธิยุวพัฒน์มีนักเรียนทุนในความดูแลจำนวน 9,961 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 70 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส โดยมูลนิธิฯ มุ่งหวังที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่อจนจบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

ใส่ความเห็น