Home > vitamin

วิตามิน อาหารเสริม ทางเลือกเพื่อสุขภาพของแต่ละช่วงวัย

ในแต่ละช่วงวัยร่างกายต้องการสารอาหารในแต่ละวันที่แตกต่างกัน แม้ว่าหลายคนจะเพิ่มความใส่ใจในโภชนาการ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่เมื่อถึงวัยที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลง วิตามิน อาหารเสริม อาจมีความจำเป็นมากขึ้น ปัจจุบัน การรับประทานอาหารเสริมหรือวิตามินได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในวัยทำงานที่มักใช้เวลากับงานมากกว่าจะใส่ใจสุขภาพตัวเอง หรือในวัยสูงอายุที่อาจเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อวัยวะบางอย่างเริ่มเสื่อมถอย และทำงานไม่ได้อย่างเต็มที่ วิตามิน อาหารเสริม จึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญที่เข้ามาทดแทน อย่างไรก็ตาม หลายคนคงสงสัยว่า ความต้องการของร่างกายในแต่ละช่วงวัย วิตามินที่ควรได้รับเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง - ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตเป็นวัยที่ควรได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ทั้งจากอาหารหลักทั้ง 5 หมู่ นอกจากนี้ สารอาหารที่ร่างกายควรได้รับเพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูก คือ แคลเซียม ที่หาได้จากนม ปลาเล็กปลาน้อย โอเมก้า-3 อาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของสมาธิและความจำ หาได้จากปลา อาหารทะเล ถั่ว เมล็ดพืช น้ำมันถั่วเหลือง ทั้งนี้ ปริมาณของโอเมก้า-3 ที่เหมาะสมของแต่ละเพศและช่วงวัยก็แตกต่างกัน ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็นต้องกินอาหารเสริมโอเมก้า-3 - ผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี ในวัยทำงาน อาจจำเป็นที่ร่างกายของบางคนต้องการวิตามิน อาหารเสริมมากขึ้น เพราะในวัยนี้

Read More