Home > Platinum

“เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์” ผสานมือผู้เช่าชูกลยุทธ์ Conversational Commerce สร้างการขายผ่าน Social Media

“เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์” ผสานมือผู้เช่าชูกลยุทธ์ Conversational Commerce สร้างการขายผ่าน Social Media ในแคมเปญ “เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ไลฟ์ ช้อปนี้ดีต่อใจ” ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทุกคนล้วนต้องปรับตัวและรับมือวิกฤตการณ์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งวิถีการดำเนินชีวิต การทำงาน การเดินทาง การช้อปปิ้ง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งแม้ว่า ศูนย์การค้า แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จะยังทำการปิดชั่วคราวตามนโยบายของภาครัฐบาลล่าสุดจึงได้ผสานความร่วมมือร่วมใจครั้งสำคัญกับร้านต่างๆ ภายในศูนย์ฯ เพื่อสร้างโอกาสการทางการขายเพื่อให้กลไกธุรกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้ไม่หยุดนิ่ง ชูกลยุทธ์ Conversational Commerce สร้างการขายผ่าน Social Media ภายใต้แคมเปญ “The Platinum Fashion Mall LIVE ช้อปนี้ดีต่อใจ” มหกรรมแห่งการ Live ขายสินค้าแฟชั่นผ่านช่องทาง FB ของ The Platinum

Read More