วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
Home > PR News > เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ประกาศปิดให้บริการศูนย์การค้าชั่วคราว

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ประกาศปิดให้บริการศูนย์การค้าชั่วคราว

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ประกาศปิดให้บริการศูนย์การค้าชั่วคราว เริ่ม 12 ก.ค. 64

เนื่องด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในการยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดเข้มข้น ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 6 จังหวัด และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในวงกว้าง โดยให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว อย่างน้อย 14 วัน สำหรับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีน ทั้งนี้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. นั้น

ในการนี้ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ พร้อมให้ความร่วมมือ รับผิดชอบต่อสังคมและปฎิบัติตามประกาศของภาครัฐ ซึ่งศูนย์การค้า จะปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว อย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง) โดยจะยังมีการเปิดให้บริการเฉพาะร้านค้าตามประกาศจาก ภาครัฐ ดังนี้
• ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เปิดให้บริการเฉพาะร้านค้าตามประกาศจากภาครัฐ
เวลาเปิดให้บริการ 09.00 – 18.00 น.โดยมีพื้นที่เปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มร้านค้าดังนี้
1. สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
2. ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven
3. ร้านอาหารที่จำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away หรือ Delivery)
4. ร้านขายยาและเวชภัณฑ์
5. ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์
6. ธนาคาร สถาบันการเงิน และธุรกิจหลักทรัพย์

• ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ เปิดให้บริการเฉพาะร้านค้าตามประกาศจากภาครัฐ
เวลาเปิดให้บริการ 10.00 – 20.00 น. โดยมีพื้นที่เปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มร้านค้า ดังนี้
1. สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
2. ร้านอาหารที่จำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away หรือ Delivery)
3. ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์
4. ดอง ดอง ดองกิ (Don Don Donki) (เปิดให้บริการเวลา 09.00 – 20.00 น.)
5. Lotus’s (เปิดให้บริการเวลา 07.00 – 20.00 น.)
6. ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 (เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 14.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 1506

ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อมาตรการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกคน โดยได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การคัดกรอง การเฝ้าระวังติดตาม การรักษาความสะอาด ลดการสัมผัส รวมถึงการเว้นระยะห่างเพื่อเพิ่มความมั่นใจ นอกจากนี้ยังตอกย้ำมาตรการเชิงรุกป้องกันล่วงหน้า ด้วยการ Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอบโอโซน ทั่วทุกบริเวณพื้นที่ของศูนย์การค้า ภายหลังการปิดบริการทุกวัน โดยสุดท้ายนี้ บริษัทฯ มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราชาวไทยจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันในระยะเวลาอันใกล้

ใส่ความเห็น