วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Home > New&Trend > แพลทินัม จับมือผู้ประกอบการร้านค้า รวมพลังสร้างชุมชนปลอดเชื้อโรค ยกระดับป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด

แพลทินัม จับมือผู้ประกอบการร้านค้า รวมพลังสร้างชุมชนปลอดเชื้อโรค ยกระดับป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จับมือผู้ประกอบการร้านค้า และสำนักงานเขตราชเทวี รวมพลังสามัคคี สร้างชุมชนปลอดเชื้อโรค ยกระดับคุมเข้มป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระรอกใหม่ในปัจจุบัน สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ผู้ประกอบการร้านค้า และพนักงาน พร้อมด้วยสำนักงานเขตราชเทวี จับมือรวมพลัง เดินหน้ายกระดับคุมเข้มมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุด ครอบคลุมทุกมิติในการป้องกัน แบบเข้มข้นการ์ดไม่ตก เพื่อสร้างชุมชนปลอดเชื้อโรค และตอกย้ำความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการศูนย์การค้า ด้วยการปรับเวลาเปิดปิดศูนย์ เพื่อทำ Deep Cleaning ร่วมมือกันทำความสะอาดเชิงลึกทุกวัน และขอเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งปันบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่ชุมชน

เฝ้าระวังอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุด

ล่าสุด นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี นางสาวบุษมาพร ชัยวาณิชยา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยนางสาวจิรายุ รัตตประดิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป และผู้ประกอบการร้านค้า พนักงาน ภายในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เดินหน้ายกระดับคุมเข้มมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุด ร่วมมือกันปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้น ดังต่อไปนี้

• ปรับเวลาเปิดปิดให้บริการใหม่เป็นเวลา 09.00 – 18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายเวลาการทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning หลังเวลาปิดให้บริการอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า พนักงาน คุมเข้มมาตรการทำความสะอาดเชิงรุกในทุกวิถีทางที่ทำได้ ทั้งการจัดทำความสะอาดเชิงลึก ฉีดพ่น เช็ดถู จุดสัมผัสพื้นที่ภายในร้านค้าทุกร้าน ตลอดจนพื้นที่ส่วนกลางศูนย์ฯ ทุกตารางนิ้ว ภายหลังปิดให้บริการเป็นประจำทุกวัน อีกทั้งการปรับเวลาปิดให้บริการเร็วขึ้น เพื่อช่วยลดความหนาแน่นในการเดินทางสัญจรกลับสู่ที่พักได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายมาตรการของภาครัฐอีกด้วย

• ยกระดับการคัดกรองเชิงรุก(SWAB)ให้กับพนักงานร้านค้า ให้ได้รับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ให้ได้มากที่สุด ด้วยการออกบัตรประจำตัวพนักงานให้กับร้านค้าที่ผ่านมาตรฐานการคัดกรองว่าไม่มีความเสี่ยงหรือสัมผัสผู้ใกล้ชิดที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อ COVID-19 จึงจะสามารถกลับเข้ามาในพื้นที่ศูนย์ฯ ได้ โดยทุกคนที่ผ่านการยืนยันข้อมูลแล้วจะได้รับบัตรพนักงาน ผู้ให้บริการ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การตรวจคัดกรองแล้ว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ติดตามผล และประเมินความเสี่ยงในกรณีที่มีความจำเป็นได้อย่างรวดเร็ว

• จัดกิจกรรมพิเศษ Deep Cleaning ร่วมมือกันทำความสะอาดเชิงลึก ทุกร้านค้า ในพื้นที่ศูนย์การค้าและบริเวณโดยรอบ เพื่อทำความสะอาดให้ทั่วถึงทุกตารางนิ้ว พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับร้านค้า นอกจากนี้ยังรวมพลังทำความสะอาด พื้นที่ส่วนรวม อาทิ ทางเดินเท้า (Footpath) สะพานลอยคนข้าม ตลอดจนจุดให้บริการวินมอเตอร์ไซค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการภายในศูนย์ฯ ตลอดจนสังคมชุมชนโดยรอบ โดยได้รับเกียรติจากนางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมผู้บริหารเขตราชเทวีและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดพร้อมกัน ในวันที่ 13 พ.ค. 2564 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเชิงลึกให้มากยิ่งขึ้น

• ร่วมแบ่งปันบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุง อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด หน้ากากอนามัย ตลอดจนน้ำดื่มแพลทินัม จำนวน 3,000 ขวด ให้กับสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อนำไปจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือแบ่งปันชุมชนที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ชุมชนบุญร่มไทร ชุมชนเพชรบุรีซอย 5 และ 7 ชุมชนบ้านครัวเหนือ ชุมชนริมคลองสามเสน เป็นต้น

สุดท้ายนี้ ทางศูนย์ฯ ผู้ประกอบการร้านค้าและพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกค้าทุกท่าน และพร้อมมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเป็นชุมชนปลอดเชื้อโรค ตลอดจนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐอย่างเต็มที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะสามารถข้ามผ่านสถานการณ์วิกฤติ COVID -19 นี้ไปด้วยกัน

ใส่ความเห็น