Home > แอลจี อีเลคทรอนิคส์

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประกาศปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อการเติบโตในอนาคต

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประกาศปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อการเติบโตในอนาคต มุ่งสร้างการเติบโตและความเปลี่ยนแปลง เพื่อมอบคุณค่าที่ดีกว่าสู่ผู้บริโภค ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ Future Vision 2030 ที่ได้ประกาศไปในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ กำลังดำเนินไปเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ศักยภาพขององค์กรและการแข่งขันของธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์ของแอลจีที่มุ่งเปลี่ยนผ่านจากการเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า ไปสู่บริษัทโซลูชันเพื่อชีวิตสมาร์ทที่เชื่อมโยงและขยายพื้นที่และประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค หนึ่งในสิ่งสำคัญที่เกิดจากปรับองค์กรเพื่อความก้าวหน้านี้ คือการตั้งหน่วยธุรกิจการขายและการตลาดในต่างประเทศ หรือ Overseas Sales and Marketing โดยเฉพาะ ซึ่งมีนายโธมัส ยุน ที่เคยเป็นประธานและซีอีโอของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ อเมริกาเหนือ ทำหน้าที่บริหาร และขึ้นตรงต่อนายวิลเลียม โช ซีอีโอของแอลจี หน่วยธุรกิจการขายและการตลาดในต่างประเทศ จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต รวมถึงยกระดับพลังของแบรนด์แอลจีทั่วโลก ด้วยการแสวงหาโอกาสในการสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค โดยหน่วยธุรกิจนี้จะดูแลแผนกที่รับผิดชอบการขายในอเมริกาเหนือ ยุโรป ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย รวมถึงกลุ่มงานการตลาดทั่วโลก และกลุ่มธุรกิจการขายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Direct-to-Consumer (D2C) ในการเสริมศักยภาพการบริหารที่แข็งแกร่งในต่างประเทศ แอลจีไม่เพียงแสวงหาแนวทางเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ เช่น การขยายตลาด B2B

Read More

LG MAGNA e-POWERTRAIN ขยายธุรกิจโดยตั้งโรงงานแห่งใหม่ในฮังการี

LG MAGNA e-POWERTRAIN ขยายธุรกิจโดยตั้งโรงงานแห่งใหม่ในฮังการี นับเป็นโรงงานแห่งที่ 4 ของกิจการร่วมทุนระหว่างแอลจีและแม็กน่า เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า LG Magna e-Powertrain ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนระหว่าง แอลจี อีเลคทรอนิคส์ และแม็กน่า ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2564 ได้ประกาศในงาน IAA Mobility 2023 ว่ากำลังขยายธุรกิจโดยตั้งโรงงานแห่งใหม่ขึ้นในเขตอุตสาหกรรม เมือง Miskolc ประเทศฮังการี ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อม และตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานของลูกค้า OEM และโรงงานอื่นๆ ของ Magna ที่กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาค บริษัทยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทั้งรัฐบาลฮังการีและหน่วยงานท้องถิ่น โรงงานผลิตใหม่มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2568 และจะเริ่มต้นผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าก่อน จากนั้นในอนาคตมีแผนที่จะขยายการผลิตไปยังโซลูชั่นระบบส่งกำลังไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงอินเวอร์เตอร์ และเครื่องชาร์จในตัวสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ที่กำลังเติบโต โรงงานแห่งใหม่ในฮังการีมีขนาดพื้นที่ 284,000 ตารางฟุต และนับเป็นฐานการผลิตแห่งแรกของ LG Magna e-Powertrain ในยุโรป โดยบริษัทคาดว่าเมื่อเริ่มเดินสายการผลิตในปี 2569 จะช่วยสร้างงานราว 200

Read More

แอลจีเผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565-2566 

แอลจีเผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565-2566  สรุปกลยุทธ์ 6 ข้อเพื่อบริหารจัดการ ESG ให้บรรลุเป้าหมาย ‘3Cs’ เพื่อโลก และ ‘3Ds’ เพื่อผู้คน แอลจี อีเลคทรอนิคส์ เผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565-2566 โดยนำเสนอความสำเร็จและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 6 ด้าน ที่วางแนวทางไว้อย่างดี เพื่อให้สะท้อนวิสัยทัศน์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Better Life for All) สำหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลก บริษัทให้ความสำคัญกับงานใน 2 ภารกิจหลัก คือ ภารกิจ ‘3Cs’ เพื่อโลก ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ การหมุนเวียนใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีสะอาด ส่วนภารกิจที่สองคือ ‘3Ds’ เพื่อผู้คน ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม ภารกิจ ‘3Cs’ เพื่อโลก: ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หมุนเวียนใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีสะอาด ในปีนี้ แอลจีทั่วโลกมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ทั้งทางตรง (ขอบเขตที่ 1) และทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ทั้งหมด 92.7 ล้านตัน ซึ่งลดลง 22 ล้านตันจากปีก่อน นับว่าเป็นไปตามความมุ่งมั่นที่เคยประกาศไว้ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ภายในปี 2573 บริษัทยังมีอัตราการนำพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำอยู่ที่ 8.2% ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ประกาศว่าภายในปี 2593 สำนักงานแอลจีทั่วโลกจะใช้เฉพาะพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด อีกทั้งยังประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการ RE100 (Renewable Energy

Read More

แอลจีประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566 รายได้ที่สูงเป็นประวัติการณ์

แอลจีประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566 รายได้ที่สูงเป็นประวัติการณ์ พร้อมผลกำไรที่แข็งแกร่ง เป็นพื้นฐานให้แอลจีสามารถสร้างการเติบโตในระยะกลางถึงระยะยาวผ่านการเดินหน้าขยายพอร์ทโฟลิโอด้านธุรกิจ แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 โดยมีรายได้รวมจำนวน 20 ล้านล้านวอน (ประมาณ 5.38 แสนล้านบาท) และกำไรจากการดำเนินงาน 741.9 แสนล้านวอน (ประมาณ 1.99 หมื่นล้านบาท) ผลประกอบการในไตรมาสนี้ ถือเป็นรายได้ไตรมาสที่ 2 ที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ซึ่งตอกย้ำถึงความสำเร็จของกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขันให้กับธุรกิจ และยังสะท้อนถึงการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจตั้งแต่ระดับพื้นฐาน โดยเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่คือบริการบนแพลตฟอร์ม และเดินหน้าขยายธุรกิจฝั่ง B2B อย่างต่อเนื่อง ด้านผลกำไรก็อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ถึงแม้ว่ารายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสนี้จะน้อยกว่ารายได้ของไตรมาสที่ 2 เมื่อปีที่ผ่านมาอยู่ 6.3% ก็ตาม โดยสาเหตุหลักมาจากการตั้งงบสำรองจ่ายครั้งเดียว (one-time provision) ในไตรมาสที่ 2 แอลจีมีแผนจะสร้างผลกำไรให้มากขึ้นโดยการเสริมประสิทธิภาพการทำงานอย่างสูงสุด และการเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต ด้วยการคาดการณ์แนวโน้มตลาดให้ดียิ่งขึ้น และเสริมการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ แอลจียังมีแผนอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาร้านค้าออนไลน์ของตนเองและขายสินค้าให้ผู้บริโภคโดยตรงอีกด้วย กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและโซลูชันเครื่องปรับอากาศ

Read More

‘หยิ่น-วอร์’ แชร์เคล็ดลับแต่งบ้านด้วยสีสันสุดคูล สะท้อนตัวตนและสไตล์ที่ชัดเจน

“บ้าน” เปรียบเสมือนพื้นที่ปลอดภัยของผู้พักอาศัย และยังสามารถบ่งบอกถึงตัวตนของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึง “ห้องครัว” ที่นอกจากสามารถสะท้อนไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแล้ว ยังเป็นพื้นที่รวมตัวที่ครอบครัวและเพื่อนฝูงมักจะใช้เวลาในร่วมกันเพื่อพูดคุย พักผ่อน หรือทำอาหารด้วยกัน แอลจี ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคชาวไทย จึงได้เชิญชวน ‘หยิ่น-อานันท์ ว่อง’ และ ‘วอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์’ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘หยิ่น-วอร์’ คู่นักแสดงซีรีส์รุ่นใหม่ชื่อดัง มาร่วมแชร์เคล็ดลับในการแต่งแต้มสีสันสุดคูลให้กับพื้นที่ห้องครัวในแบบที่สื่อถึงความเป็นตัวตนของตัวเองได้อย่างสดใส พร้อมสร้างบรรยากาศภายในบ้านที่ส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวได้อย่างเพลิดเพลิน ‘วอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์’ ผู้มีความชื่นชอบด้านการวาดภาพและจบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม และมีความฝันอยากเป็นนักออกแบบ จึงมีความเข้าใจเรื่องการใช้สีและการออกแบบเป็นอย่างดี กล่าวว่า “การออกแบบและการตกแต่ง รวมทั้งการจัดวางของต่าง ๆ ในแต่ละห้องครัวก็สะท้อนถึงบุคลิกภาพและไลฟ์สไตล์ของเราได้ครับ รวมถึงการเลือกสีเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เพราะแต่ละสีมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ช่วงนี้ผมก็กำลังแต่งบ้านอยู่ด้วยครับ ส่วนมากสีที่ผมชอบเลือกใช้ในการแต่งบ้าน ก็จะมีสีเบจที่มีความคลาสสิก และดูเป็นธรรมชาติ เข้าได้กับทุกห้อง โซนครอบครัวสีชมพูพาสเทลก็น่าสนใจครับเพราะจะช่วยเติมความสดใสร่าเริงและความมีชีวิตชีวาภายในบ้านมากขึ้น และอีกสีที่ผมชอบคือสีฟ้าพาสเทลที่ช่วยให้รู้สึกสบายตา จึงช่วยสร้างบรรยากาศสบาย ๆ เปรียบเสมือนการพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักตากอากาศ” ทางด้าน ‘หยิ่น-อานันท์ ว่อง’ ได้แชร์มุมมองของตัวเองว่า “ผมเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องบ้านและครอบครัว และยิ่งโซนห้องครัวคือห้องที่ทุกคนในบ้านผมใช้เวลาด้วยกันทุกวันครับ ทำให้ผมพิถีพิถันในการเลือกใช้สีและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวในการตกแต่งในห้องครัวให้เข้ากับทุกคนในบ้านครับ อย่างตู้เย็น

Read More

แอลจีส่ง “LG gram” ประเดิมตลาดแล็ปท็อปพรีเมียมในประเทศไทย

แอลจีส่ง “LG gram” ประเดิมตลาดแล็ปท็อปพรีเมียมในประเทศไทย โดดเด่นด้วยดีไซน์สวย บางเบา และเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวไลน์อัพผลิตภัณฑ์แล็ปท็อประดับเรือธง “LG gram” รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ในดีไซน์เรียบหรู และบางเบา ด้วยน้ำหนักเพียง 1.19 กิโลกรัม พร้อมขุมพลังชิปประมวลผลเจเนอเรชั่นล่าสุด จอภาพ IPS 2.5K และฟีเจอร์ความบันเทิงระดับไฮเอนด์ และวางใจได้ด้วยคุณภาพและวัสดุที่ผ่านมาตรฐานความทนทานระดับโลกเพื่อปกป้องข้อมูลภายใน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ไม่หยุดนิ่ง และให้ความสำคัญกับชีวิตและการทำงานอย่างสมดุล นางจีรภา คงสว่างวงศา รองประธานบริหารฝ่ายธุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กรและไอที ภาคพื้นอินโดไชน่า บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอลจีภูมิใจที่ได้นำเสนอนวัตกรรมแล็ปท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดให้กับผู้บริโภคชาวไทยเป็นครั้งแรก เนื่องจากเราเล็งเห็นเทรนด์ในด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ตลอดจนให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งาน ซึ่ง LG gram สามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี ด้วยดีไซน์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย อีกทั้งเรายังมีกลยุทธ์การตลาดที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ด้วยการใช้ NewJeans ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีใต้ที่กำลังมาแรงในกลุ่มชาว

Read More

แอลจีส่งทัพนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำปี 2566 ทั้งหมด 34 รุ่น มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์รักษ์โลกที่ยั่งยืน

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ตอบรับเทรนด์ความยั่งยืนโลก ส่งทัพนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 34 รุ่น ครบครันที่สุดเท่าที่เคยมีมา ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องปรับอากาศที่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความยั่งยืนและมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค พร้อมเปิดตัว “LG Objet Collection” ครั้งแรกในประเทศไทย โดดเด่นด้วยนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนของคนรุ่นใหม่ และเสริมสไตล์การตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แอลจียังได้ประกาศวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของแอลจีในระดับโลกที่มุ่งสร้างชีวิตที่กว่าสำหรับทุกคน (Better Life for All) โดยภายในงานเปิดตัวไลน์อัพสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำปี พ.ศ. 2566 ยังได้รับเกียรติจาก “คุณมารีญา พูลเลิศลาภ” ผู้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่อง ‘ความยั่งยืนกับนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ อีกด้วย มร. ซองฮัน จาง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอลจี ประเทศไทย สานต่อวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental,

Read More

แอลจี ตั้งเป้าเดินหน้าสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2593

แอลจี ตั้งเป้าเดินหน้าสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2593 สานต่อพันธสัญญาการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (แอลจี) เปิดเผยถึงความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2593 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืน โดยการประกาศในรายงานความยั่งยืนของแอลจีนี้เป็นการสานต่อคำมั่นสัญญาก่อนหน้านี้ที่ตั้งเป้าบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 ผ่านโครงการ Zero Carbon 2573 ซึ่งแอลจีให้คำมั่นว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนในขั้นตอนการผลิตเป็น 50% ของมาตรฐานปี 2560 ภายในปี 2573 โครงการการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2593 จะถูกขับเคลื่อนในระดับภูมิภาค เริ่มตั้งแต่อเมริกาเหนือ ซึ่งจะริเริ่มให้สำนักงานและโรงงานผลิตทุกแห่งใช้พลังงานหมุนเวียนภายในปีที่ตั้งเป้า นอกจากนี้ โรงงานผลิตของแอลจีที่ตั้งอยู่นอกประเทศเกาหลีใต้ยังตั้งเป้าที่จะเปลี่ยน 50% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าไปเป็นพลังงานหมุนเวียนในอีก 4 ปีข้างหน้า การบรรลุเป้าหมายในระดับโลกนี้จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงของแอลจีบนตัวอาคาร การทำข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าที่อนุญาตให้บริษัทต่าง ๆ สามารถซื้อไฟฟ้าได้โดยตรงจากบริษัทผู้ให้บริการ การใช้ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Credit: REC) และการเข้าร่วมโปรแกรม Green Premium ในประเทศเกาหลีซึ่งเป็นตลาดต้นกำเนิดของแอลจี เพื่อซื้อพลังงานสะอาดโดยตรงจากบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติของเกาหลีใต้ (Korea

Read More

แอลจีเชิญชวนคนไทยเข้าร่วมงาน IFA 2020 ผ่านออนไลน์ ร่วมกับชาติต่างๆ ทั่วโลก

แอลจีเชิญชวนคนไทยเข้าร่วมงาน IFA 2020 ผ่านออนไลน์ ร่วมกับชาติต่างๆ ทั่วโลก ชูวิสัยทัศน์ใหม่อันแข็งแกร่งกับการใช้ชีวิตภายในบ้านที่พร้อมด้วยวิวัฒนาการขั้นสูงและเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ผ่านวิดีโอแบบอินเทอร์แอคทีฟ และบูธเสมือนจริงที่เปิดให้สำรวจได้อย่างทั่วถึง ในงาน IFA 2020 ซึ่งจะเกิดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรกในประวัติการจัดงานตลอด 96 ปีที่ผ่านมา แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (แอลจี) จะร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบ้านแห่งอนาคต ด้วยการจัดแสดงสินค้าในรูปแบบออนไลน์ภายใต้แนวคิด “Life’s Good from Home” ซึ่งจะเปิดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสำรวจนวัตกรรมล่าสุดต่างๆ ของบริษัท ตั้งแต่การมอบความสะดวกสบายภายในบ้านไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ โดยงานแถลงข่าวเกี่ยวกับงาน IFA 2020 ของแอลจีจะจัดขึ้นที่ เมสเซ่ เบอร์ลิน ในวันที่ 3 กันยายน 2563 นี้ เวลา 16.00 น. ตามเวลากรุงเทพฯ (หรือ 11.00 น. ตามเวลาฤดูร้อนยุโรปกลาง) และถ่ายทอดสดผ่านช่องยูทูป LG Global (www.youtube.com/GlobalLG) ดร. ไอพี

Read More

แอลจีจับมือ Viu ส่งโปรให้ดูซีรี่ส์กันแบบฟินๆ บนทีวีจอใหญ่จุใจ

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมมือ Viu (วิว) ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งรายการบันเทิงยอดฮิตของเอเชีย ส่งโปรโมชั่นเอาใจคอซีรี่ส์ให้ดูรายการโปรดจาก Viu บนจอใหญ่อย่างจุใจแบบไม่มีโฆษณาคั่น สำหรับผู้ที่ซื้อ LG OLED TV, LG NanoCell TV รุ่นปี 2020 ทุกขนาด หรือ LG UHD TV รุ่นปี 2020 ขนาด 60 นิ้วขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2563 รับชมแพ็คเกจ Viu Premium ฟรี 180 วัน พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน และการรับประกันนาน 3 ปี

Read More