วันพุธ, เมษายน 17, 2024
Home > New&Trend > แอลจี ตั้งเป้าเดินหน้าสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2593

แอลจี ตั้งเป้าเดินหน้าสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2593

แอลจี ตั้งเป้าเดินหน้าสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2593 สานต่อพันธสัญญาการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายในปี 2573

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (แอลจี) เปิดเผยถึงความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2593 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืน โดยการประกาศในรายงานความยั่งยืนของแอลจีนี้เป็นการสานต่อคำมั่นสัญญาก่อนหน้านี้ที่ตั้งเป้าบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 ผ่านโครงการ Zero Carbon 2573 ซึ่งแอลจีให้คำมั่นว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนในขั้นตอนการผลิตเป็น 50% ของมาตรฐานปี 2560 ภายในปี 2573

โครงการการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2593 จะถูกขับเคลื่อนในระดับภูมิภาค เริ่มตั้งแต่อเมริกาเหนือ ซึ่งจะริเริ่มให้สำนักงานและโรงงานผลิตทุกแห่งใช้พลังงานหมุนเวียนภายในปีที่ตั้งเป้า นอกจากนี้ โรงงานผลิตของแอลจีที่ตั้งอยู่นอกประเทศเกาหลีใต้ยังตั้งเป้าที่จะเปลี่ยน 50% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าไปเป็นพลังงานหมุนเวียนในอีก 4 ปีข้างหน้า

การบรรลุเป้าหมายในระดับโลกนี้จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงของแอลจีบนตัวอาคาร การทำข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าที่อนุญาตให้บริษัทต่าง ๆ สามารถซื้อไฟฟ้าได้โดยตรงจากบริษัทผู้ให้บริการ การใช้ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Credit: REC) และการเข้าร่วมโปรแกรม Green Premium ในประเทศเกาหลีซึ่งเป็นตลาดต้นกำเนิดของแอลจี เพื่อซื้อพลังงานสะอาดโดยตรงจากบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติของเกาหลีใต้ (Korea Electric Power Corporation: KEPCO)

ปัจจุบัน แอลจีอยู่ในระหว่างดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งมีกำลังการผลิต 3.2 เมกะวัตต์ ที่โรงงานผลิตในเมืองนอยดา ประเทศอินเดีย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับสำนักงานแอลจีด้วยเช่นกัน การเดินหน้าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซึ่งจะทำให้แอลจีบรรลุเป้าหมายการลดการใช้คาร์บอนตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

ปาร์ค พยอง-กู รองประธานอาวุโส ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แอลจี อีเลคทรอนิคส์ เปิดเผยว่า “ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดโดยการเปลี่ยนผ่านของแอลจีไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนและบรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นกลางทางคาร์บอน อย่างไรก็ตาม ในโลกปัจจุบัน การสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในห้องทดลอง แต่ต้องเกิดขึ้นในโรงงานการผลิตของเรา นอกจากนี้ ผู้ผลิตในปัจจุบันยังมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้แก่คนรุ่นต่อไป และที่แอลจี เราถือว่าความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นภารกิจที่เราจะมุ่งมั่นทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง”

ใส่ความเห็น