Home > ESG

พฤกษาส่งมอบบ้านให้คนพิการ เติมเต็มคุณภาพชีวิต สร้างสังคม “อยู่ดี มีสุข”

พฤกษา สานต่อโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA” ปีที่ 5 ส่งมอบบ้านให้คนพิการ เติมเต็มคุณภาพชีวิต สร้างสังคม “อยู่ดี มีสุข” พฤกษา สานต่อโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA” ปีที่ 5 ส่งมอบบ้านให้คนพิการในจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น พร้อมส่งเสริมอาชีพ เติมเต็มคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ อยู่ดี มีสุข ยกระดับชีวิตกลุ่มคนพิการยากจนในชนบทอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดหมายของแบรนด์พฤกษา “ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต...อยู่ดี มีสุข” ส่งมอบคุณค่าการอยู่อาศัยที่ผนวกการสร้าง “ปัจจัยสุข สร้างสุขภาพดี ชุมชนดี” เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัยในความหมายของการ อยู่ดี มีสุข อย่างแท้จริง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว มุ่งดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด ESG ในมิติสังคม ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความมุ่งหวังของพฤกษาที่ต้องการเห็นคนไทยทุกคนมีบ้านที่อยู่อย่างมีความสุข โดยเล็งเห็นว่าในสังคมยังมีคนหลายกลุ่มที่ต้องการโอกาส

Read More

กลุ่มมิตรผล รับรางวัลด้านความยั่งยืน จากสาธารณรัฐเกาหลี

กลุ่มมิตรผล รับรางวัล ASOCIO ICT Awards ประเภท ESG จากเวที The Asian-Oceanian Computer Industry Organization Digital Summit 2023 สาธารณรัฐเกาหลี ตอกย้ำพันธกิจการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน   กลุ่มมิตรผล รับรางวัล ASOCIO ICT Awards ประเภท Environmental-Social-Governance (ESG) จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย (ASOCIO) ที่พิจารณามอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างโดดเด่นและประสบความสำเร็จในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคม ตอกย้ำพันธกิจการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยมีนายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล ให้เกียรติเข้ารับรางวัล ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเร็วๆ นี้ โดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย เป็นองค์กรภูมิภาคที่ประกอบด้วยสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการจาก 24 ประเทศในภาคพื้นเอเชีย-โอเชียเนีย รวมถึงประเทศไทย ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลในครั้งนี้จากผลการดำเนินงานของการจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ที่กลุ่มมิตรผลได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไร่อ้อยในทุกขั้นตอนให้มีความแม่นยำมากขึ้น อาทิ เทคโนโลยี GPS, ระบบฐานข้อมูล Cane MIS และแอพพลิเคชั่น FarmPro  และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางดังกล่าวให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยลดต้นทุน สร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบให้กับภาคเกษตรไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบชีววิถีและการตัดอ้อยสด ซึ่งเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Read More

กลุ่ม Eco-Actives เบ่งบาน ค้าปลีก-อาหาร เร่งปูพรมโกยเงิน

บริษัทวิจัยการตลาด Kantar เพิ่งเผยรายงาน Who Cares? Who Does? 2023 ซึ่งเป็นการสำรวจด้านความยั่งยืนระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมากกว่า 112,000 ราย เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการจับจ่ายเชิงลึกในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) เผยให้เห็นว่าแบรนด์ต่างๆ จำเป็นต้องพัฒนา เพื่อจับเม็ดเงินการจับจ่ายที่มีมูลค่ามหาศาลถึง 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือคิดเป็นเงินไทยมากกว่า 17.5 ล้านล้านบาท Who Cares? Who Does? ระบุว่า กลุ่ม Eco-actives หรือผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ในปี 2566 มีสัดส่วนราว 22% เพิ่มขึ้นจากปี 2565 อยู่ที่ระดับ 18% และคาดว่าผู้บริโภคเหล่านี้มีแนวโน้มการใช้จ่ายสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 ทว่า ประเด็นที่น่าสนใจ คือ  43% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุอุปสรรคสำคัญ คือ ข้อจำกัดทางการเงิน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแบรนด์ต่างๆ ควรผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบยั่งยืนในราคาเอื้อมถึงได้ เพื่อฉกฉวยโอกาสดึงดูดผู้บริโภคหันไปใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ของตนเองได้

Read More

“เบทาโกร” ชู 5 ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน พร้อมเดินหน้าเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050

“เบทาโกร” ชู 5 ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน พร้อมเดินหน้าเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 ตอกย้ำความมุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน “บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” หรือ “BTG” บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย จัดงาน “BETAGRO SD DAY 2023” ประกาศทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals – SDGs) และการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social, and Governance) ชู 5 ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน ครอบคลุม 1) การให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร 2) การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) การพัฒนาชุมชน 4) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และ

Read More

“ไลอ้อน” ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย ESG นำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่กระบวนการผลิต

“ไลอ้อน” ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด ESG สู่ความยั่งยืน นำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่กระบวนการผลิตใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไลอ้อน ประเทศไทย ตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด ESG เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสู่เป้าหมาย “คาร์บอนต่ำ” พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกหมุนเวียน ลงทุนโครงการประหยัดพลังงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบ IoT ควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดร. กิตติวัตร โสมวดี รองผู้จัดการบริหารการผลิต บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ไลอ้อน ประเทศไทย ตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ESG ด้วย 3 แกนสำคัญ ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) การดูแลสังคม (Social) และการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการมีธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ไลอ้อนได้มีการลงทุนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถเข้าสู่เป้าหมาย “คาร์บอนต่ำ” ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 55% ในปี ค.ศ. 2030

Read More

TMA ชวนองค์กรเจาะลึกลดเสี่ยง สร้างโอกาสธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน Sustainability Forum

ESG ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่คืออนาคต TMA ชวนองค์กรเจาะลึกลดเสี่ยง สร้างโอกาสธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน Sustainability Forum 26 ต.ค.นี้ เมื่อ ESG – Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) กลายเป็นมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักลงทุนและสังคมต่างคาดหวัง องค์กรจึงต้องสร้างความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA เตรียมเปิดเวทีงาน Sustainability Forum 2023 ภายใต้หัวข้อ “Mitigating Risks, Finding Opportunities - ลดความเสี่ยง สร้างโอกาสธุรกิจ” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ งาน Sustainability

Read More

แอลจีเผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565-2566 

แอลจีเผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565-2566  สรุปกลยุทธ์ 6 ข้อเพื่อบริหารจัดการ ESG ให้บรรลุเป้าหมาย ‘3Cs’ เพื่อโลก และ ‘3Ds’ เพื่อผู้คน แอลจี อีเลคทรอนิคส์ เผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565-2566 โดยนำเสนอความสำเร็จและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 6 ด้าน ที่วางแนวทางไว้อย่างดี เพื่อให้สะท้อนวิสัยทัศน์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Better Life for All) สำหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลก บริษัทให้ความสำคัญกับงานใน 2 ภารกิจหลัก คือ ภารกิจ ‘3Cs’ เพื่อโลก ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ การหมุนเวียนใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีสะอาด ส่วนภารกิจที่สองคือ ‘3Ds’ เพื่อผู้คน ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม ภารกิจ ‘3Cs’ เพื่อโลก: ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หมุนเวียนใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีสะอาด ในปีนี้ แอลจีทั่วโลกมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ทั้งทางตรง (ขอบเขตที่ 1) และทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ทั้งหมด 92.7 ล้านตัน ซึ่งลดลง 22 ล้านตันจากปีก่อน นับว่าเป็นไปตามความมุ่งมั่นที่เคยประกาศไว้ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ภายในปี 2573 บริษัทยังมีอัตราการนำพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำอยู่ที่ 8.2% ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ประกาศว่าภายในปี 2593 สำนักงานแอลจีทั่วโลกจะใช้เฉพาะพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด อีกทั้งยังประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการ RE100 (Renewable Energy

Read More

BPP จัดตั้งคณะกรรมการ ESG ขับเคลื่อนธุรกิจไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพระดับสากล ที่ยึดมั่นในการส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืน จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment Social and Governance: ESG) อย่างเป็นทางการ เน้นความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อสร้างผลตอบแทนและคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สอดคล้องกับ 6 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ สู่เป้าหมายการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ภายใต้แนวคิด “Powering Energy Sustainability with Quality Megawatts” มุ่งสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานด้วยเมกะวัตต์คุณภาพ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ของ BPP มีบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ เช่น

Read More

เจาะลึกมุมมอง “ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” กับการใช้แนวคิด ESG ขับเคลื่อนองค์กร

เรื่องของ ESG หรือ แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance) กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมาตลอดช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา และเป็นสิ่งที่หลายๆ องค์กรต่างบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งนั่นรวมถึง “ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่นำแนวคิด ESG มาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาโครงการ จนสามารถคว้ารางวัลระดับ 5 ดาว จากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ด้วยเช่นกัน “ผู้จัดการ 360 องศา” พาไปเจาะลึกมุมมองของลลิล พร็อพเพอร์ตี้ กับการใช้แนวคิด ESG มาพัฒนาโครงการ เพื่อสร้างมาตรฐานการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานให้เกิดขึ้นจริงอย่างยั่งยืน สู่การเป็น “Lalin Smart Eco

Read More

เคทีซี ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการ Green Hotel

เคทีซี ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการ โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) เคทีซี ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการ “โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (Green Hotel) โดยเคทีซีจับมือ 114 พันธมิตรโรงแรม ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกกับส่วนลดสูงสุด 45% ครอบคลุมบริการ ห้องพัก ห้องอาหาร และสปา พร้อมวางแผนต่อยอดขยายความร่วมมือ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแนวใส่ใจธรรมชาติ และส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป นางประณยา นิถานานนท์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคทีซีนำแนวคิดด้านความยั่งยืนหรือการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental / Social / Governance) มาบูรณาการกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ในส่วนมิติสิ่งแวดล้อมนั้น เคทีซีตอบสนองแนวคิด

Read More