Home > เบทาโกร (Page 2)

โรงงานอาหารสัตว์เครือเบทาโกรแห่งแรกในกัมพูชา พร้อมเดินเครื่องผลิต

ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเครือ เครือเบทาโกร (ที่ 3 จากซ้าย) ตรวจเยี่ยมความพร้อม โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท เบทาโกร (กัมพูชา) จำกัด เครือเบทาโกร ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งแรกของเครือเบทาโกรในประเทศกัมพูชา ผลิตอาหารสุกรและอาหารสัตว์ปีกคุณภาพ ราคามาตรฐาน รองรับลูกค้าในพื้นที่พนมเปญ พระตะบอง และกัมปงชนัง ฯลฯ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ปัจจุบันแล้วเสร็จ พร้อมเดินเครื่องผลิตปลายเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ โดยมีกำลังการผลิตเบื้องต้น 6,000 ตันต่อเดือน ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (Phnom Penh Special Economic Zone หรือ PPSEZ)

Read More

เบทาโกรรุกตลาดเนื้อไก่สด ทุ่มงบ เปิดโรงงานที่ใหญ่และทันสมัยในภาคใต้

เบทาโกรรุกตลาดเนื้อไก่สดคุณภาพ พร้อมทุ่มงบลงทุนกว่า 600 ล้านบาท สร้างโรงงานแปรรูปไก่ ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด ณ ตำบลท่าแค จังหวัดพัทลุง โดยโรงงานแห่งนี้ ได้ผ่านการรับรองเครื่องหมายฮาลาล และมาตรฐานสินค้าระดับส่งออก รองรับการขยายตัวของธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน

Read More

“ครัวไทยสู่โลก” เข็มมุ่งของผู้ประกอบการไทย

 การประกาศรุกตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการด้านอาหารของไทย ดูจะกลายเป็นยุทธศาสตร์และแนวโน้มที่ไม่อาจเลี่ยงได้ในอนาคต หลังจากที่ประเทศไทยวางยุทธศาสตร์ประเทศไว้ที่การเป็นครัวของโลกมานาน เกือบทศวรรษที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์รุกเข้าไปลงทุนและวางโครงข่ายการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นทุนไทย หรือผู้ประกอบการไทย ที่มีลำดับขั้นการพัฒนาทางธุรกิจสอดรับกับยุทธศาสตร์ของชาติมากที่สุดหลายหนึ่ง ก่อนหน้านี้ CPF เคยรุกตลาดญี่ปุ่นด้วยการร่วมลงทุนกับ Yonekyu Corp. บรรษัทผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ขนาดกลางจากญี่ปุ่น ด้วยการจัดตั้งบริษัท CP-Yonekyu เมื่อช่วงปลายปี 2004 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของ CPF ภายใต้ความมุ่งหวังว่าระดับการพัฒนาและเทคโนโลยีทางการผลิตของ Yonekyu อาจช่วยลดทอนระยะเวลาและเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นในอนาคต หลังจากที่ CPF ต้องได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก ในช่วงก่อนหน้านั้นข้อเท็จจริงที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ ในแต่ละปีญี่ปุ่นนำเข้าไก่สดแช่เย็น-แช่แข็ง และไก่แปรรูปจากประเทศไทยมีมูลค่าเฉลี่ยกว่า 16,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 47-52 ของมูลค่าการส่งออกเนื้อไก่ของไทย การสูญเสียตลาดส่งออกไก่ดังกล่าวได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมารองรับกับรายได้ที่หดหายไปด้วยแต่การปรับตัวของผู้ประกอบการไทย ย่อมมิได้เกิดขึ้นโดยลำพัง ท่ามกลางสุญญากาศที่ปราศจากคู่แข่งขันในการช่วงชิงช่องทางธุรกิจนี้ เพราะผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรทั้งจากยุโรปและอเมริกา ต่างติดตามสถานการณ์และความเชื่อที่ว่า “วิกฤตของไก่คือโอกาสของหมู”CPF พยายามขยายบริบททางธุรกิจให้กว้างขวางออกไปจากปริมณฑลของไก่ โดยได้ขยายบริบททางธุรกิจเข้าสู่ Aquaculture และการขยายฐานรายได้ในหมวด Hams & Sausages รวมถึงธุรกิจแปรรูปอาหาร (processed foods) อีกหลากหลายที่กำลังมีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของ

Read More

เบทาโกร จับมือ สวก. และ มก. เซ็น MOU

เบทาโกร จับมือ สวก. และ มก. เซ็น MOU ขยายผลสำเร็จนวัตกรรมผลิตเอนไซม์เคราติเนส ย่อยขนไก่เป็นโปรตีนอาหารสัตว์ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (ที่ 3 จากขวา) รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 4 จากขวา) และ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ที่ 5 จากขวา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การใช้ประโยชน์โรงงานต้นแบบและเครื่องมืออุปกรณ์จากโครงการการผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับโรงงานต้นแบบ” เพื่อร่วมกันศึกษาหาแนวทางการนำโรงงานต้นแบบมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และให้บริการในด้านวิชาการ โดยนำขนไก่ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมาย่อยให้เป็นขนไก่ป่นซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดการนำเข้าเอนไซม์จากต่างประเทศ

Read More

เบทาโกร รุกตลาด ด้วยแบรนด์ เบทาโกร “ BETAGRO”

เพื่อสร้างความตอกย้ำ ความเป็นผู้ผลิตอาหารคุณภาพสูง และเป็นผู้นำด้านอาหาร และสร้างความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้า เบทาโกร ได้เปลี่ยนชือสินค้าเนื้อหมูสด - เนื้อไก่สด( HyMEAT) และ ไข่ไก่ไฮเอ้ก ( HyEGG) เป็นชื่อ แบรนด์ “ เบทาโกร”BETAGROทั้งนี้เพื่อมุ่งสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ง่ายต่อการจดจำ วิสิษฐ์ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร ได้เปิดเผยว่า

Read More

เบทาโกรจับมือบริษัทยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นลงทุนทำธุรกิจร้านอาหาร

เครือเบทาโกร โดย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) จับมือร่วมลงนามในสัญญาการร่วมธุรกิจ กับ บริษัท โฟร์ซีดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย มร. ฮิเดโนริ อาซาโน่ ประธานกรรมการบริษัท (กลาง) และ บริษัท บอสตัน เทรดดิ้ง จำกัด โดย มร. โชจิ โอกาดะ ประธานบริษัท (ขวา) เพื่อร่วมจัดตั้ง บริษัท เบทาโกร เฟิร์สท์ คอลเลคชั่น จำกัด ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารแฟรนไซส์ของประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย อาทิ ร้านมิยาทาเกะ ซานูกิ อุด้ง

Read More

เครือเบทาโกรและจุฬาฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านนวัตกรรมอาหาร

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (ที่ 2 จากขวา) และศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เครือเบทาโกร เพื่อวิจัยและฝึกอบรมทางด้านนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกษตรครบวงจร และพลังงาน ให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอด Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่า) และผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ *********************************** สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

Read More

เบทาโกรขยายฐาน เคลื่อนเข้าเขมร รับ AEC

แนวโน้มการลงทุนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนดำเนินไปอย่างคึกคัก ล่าสุด เบทาโกร ผู้ประกอบการอาหารรายใหญ่จากไทย ขยายฐานรุกเข้าสู่กัมพูชาเพิ่ม หวังเปิดตลาดอาหารแปรรูปครบวงจร รองรับการบริโภคของ AEC จังหวะก้าวของเบทาโกรในการขยายฐานรองรับการเติบโตของ AEC ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การเข้าไปลงทุนในกัมพูชา ด้วยการเปิดบริษัท เบทาโกร แคมโบเดีย Betagro (Cambodia ) Company Limited เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่าย อาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มสุกรพันธุ์ รวมทั้งจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ในราชอาณาจักรกัมพูชามาตั้งแต่ปี2551 แต่ดูเหมือนว่ายุทธศาสตร์การขยายตัวของเบทาโกรไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านั้น เพราะล่าสุด เบทาโกรได้ทุ่มงบประมาณจำนวน 700 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ ณ นิคมอุตสาหกรรมพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ด้วยกำลังการผลิต 18,000 ตันต่อเดือน โดยจะเริ่มดำเนินการสร้างภายในเดือนพฤษภาคม 2556 และคาดว่าจะเสร็จภายในปี 2557 “เบทาโกรมียอดจำหน่ายอาหารสัตว์ที่ประเทศกัมพูชา 3,600 ตันต่อเดือน ภายใต้ชื่อแบรนด์เบทาโกร เพิ่มพูน และไบโอ ซึ่งการสร้างโรงงานอาหารสัตว์แห่งนี้จะช่วยให้การขนส่งอาหารสัตว์ไปสู่ประเทศกัมพูชาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอาหารสัตว์ ซึ่งเพิ่มความสามารถแข่งขันในด้านราคาให้กับบริษัทฯ” ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือเบทาโกร

Read More

ผู้บริหารเครือเบทาโกรรับรางวัล VIV Asian Meat Personality Award 2013

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเบทาโกร ได้รับรางวัล VIV Asian Meat Personality Award 2013 โดยคณะกรรมการได้มอบรางวัลให้แก่บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นในวงการปศุสัตว์ของเอเชีย ซึ่งคุณวสิษฐถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์ S-Pure ของเครือเบทาโกร ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ที่คงความสด สะอาด ปลอดภัย ตลอดทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภคปลายทาง ซึ่งไม่เพียงการยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศไทยเท่านั้น ยังได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในอีกหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป เป็นต้น โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวได้จัดขึ้นในงาน VIV Asia 2013 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

Read More

กองทุนคนดี

มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร เปิดตัวกองทุน “เพื่อคนดี รักกตัญญู” มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร เปิดตัวกองทุน “เพื่อคนดี รักกตัญญู” จัดตั้งขึ้นสำหรับเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้มีฐานะ ยากจน ที่มีความกตัญญู เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม โดยดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการเครือเบทาโกร (กลาง) ร่วมบริจาคเงินตั้งต้น พร้อมด้วยผู้บริหารและเพื่อนพนักงานเครือเบทาโกร สำนักงานใหญ่ ร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านการร่วมกิจกรรมประมูลสิ่งของ รวมเป็นมูลค่ากว่า 200,000 บาท ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์

Read More