วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 27, 2024
Home > PR News > โรงงานอาหารสัตว์เครือเบทาโกรแห่งแรกในกัมพูชา พร้อมเดินเครื่องผลิต

โรงงานอาหารสัตว์เครือเบทาโกรแห่งแรกในกัมพูชา พร้อมเดินเครื่องผลิต

ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเครือ เครือเบทาโกร (ที่ 3 จากซ้าย) ตรวจเยี่ยมความพร้อม โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท เบทาโกร (กัมพูชา) จำกัด เครือเบทาโกร ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งแรกของเครือเบทาโกรในประเทศกัมพูชา ผลิตอาหารสุกรและอาหารสัตว์ปีกคุณภาพ ราคามาตรฐาน รองรับลูกค้าในพื้นที่พนมเปญ พระตะบอง และกัมปงชนัง ฯลฯ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ปัจจุบันแล้วเสร็จ พร้อมเดินเครื่องผลิตปลายเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ โดยมีกำลังการผลิตเบื้องต้น 6,000 ตันต่อเดือน ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (Phnom Penh Special Economic Zone หรือ PPSEZ) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
***********************************

cid:image001.png@01CF3220.6A8BE8D0
Quality for Life
Theeranuch Wannasai (Bow)
Corporate Communications Division
Betagro Group
Tel: 02-833-8315
Mobile: 083-091-1312
Fax: 02-833-8998
E-Mail: theeranuchw@betagro.com