วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
Home > PR News > เบทาโกร จับมือ สวก. และ มก. เซ็น MOU

เบทาโกร จับมือ สวก. และ มก. เซ็น MOU

เบทาโกร จับมือ สวก. และ มก. เซ็น MOU ขยายผลสำเร็จนวัตกรรมผลิตเอนไซม์เคราติเนส
ย่อยขนไก่เป็นโปรตีนอาหารสัตว์

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (ที่ 3 จากขวา) รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 4 จากขวา) และ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ที่ 5 จากขวา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การใช้ประโยชน์โรงงานต้นแบบและเครื่องมืออุปกรณ์จากโครงการการผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับโรงงานต้นแบบ” เพื่อร่วมกันศึกษาหาแนวทางการนำโรงงานต้นแบบมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และให้บริการในด้านวิชาการ โดยนำขนไก่ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมาย่อยให้เป็นขนไก่ป่นซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดการนำเข้าเอนไซม์จากต่างประเทศ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
***********************************
สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเบทาโกร
ธีรานุช วรรณสาย โทร. 0 2833 8315 อีเมล์ theeranuchw@betagro.com
วิภาพรรณ อมรศักดิ์ โทร. 0 2833 8316 อีเมล์ wipapana@betagro.com
ขนิษฐา ลุนผา โทร. 0 2833 8317 อีเมล์ kanittal@betagro.com