วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Home > New&Trend > เบทาโกร รุกตลาด ด้วยแบรนด์ เบทาโกร “ BETAGRO”

เบทาโกร รุกตลาด ด้วยแบรนด์ เบทาโกร “ BETAGRO”

เพื่อสร้างความตอกย้ำ ความเป็นผู้ผลิตอาหารคุณภาพสูง และเป็นผู้นำด้านอาหาร และสร้างความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้า เบทาโกร ได้เปลี่ยนชือสินค้าเนื้อหมูสด – เนื้อไก่สด( HyMEAT) และ ไข่ไก่ไฮเอ้ก ( HyEGG) เป็นชื่อ แบรนด์ “ เบทาโกร”BETAGROทั้งนี้เพื่อมุ่งสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ง่ายต่อการจดจำ

วิสิษฐ์ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร ได้เปิดเผยว่า จากการที่
เบทาโกร ได้ดำเนินธุรกิจ จากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ในกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเกษตร กลุ่มผู้ให้บริการอาหาร ภัตาคาร ร้านค้า ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ตลอดจนประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มพันธมิตรในการค้า ซึ่งก่อให้เกิดการร่วมทุนในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเป็นการตอกย้ำ ความมีคุณภาพ และทำให้เกิดความเชื่อมั่น ต่อผุ้บริโภค เบทาโกรได้เปลี่ยนชื่อ แบรนด์สินค้าเนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่คุณภาพ โดยรวมเป็นแบรนด์เดียว คือ “ เบทาโกร”

“ หลายปีที่ผ่านมา เราเน้นสื่อสารแบบธุรกิจกับธุรกิจ หรือ B2B ( Business to Business) แต่มาวันนี้ เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น และ ให้ผู้บริโภคเข้าถึงเรามากขึ้น เบทาโกร พร้อมใช้การสื่อสารแบบ B2C ( Business to Consumer) จากสัดส่วนเดิม ประมาณ 10 % ที่เป็น B2C ในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเป็น 20-30% ซึ่งการใช้ชื่อและรวมแบรนด์ ครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะทำให้ผู้บริโภครู้จักและง่ายต่อการจดจำ”

ในเครือเบทาโกร จะมีแบรนด์ประเภท เนื้อสัตว์ และไข่ไก่คุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบรนด์หลัก ได้ S-Pure ซึ่งเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม และ แบรนด์ BETAGRO จะเป็นแบรนด์สินค้าคุณภาพระดับมาตรฐาน ซึ่งการเปลี่ยนแบรนด์ใหม่นี้ จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป และในอนาคต ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป/อาหารปรุงสุก แบรนด์ “ เบทเทอร์ฟู้ด” ( Better Food ) จะเปลี่ยนมาใช้แบรนด์ BETAGRO อีกด้วย เช่นกัน