วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Home > New&Trend > เบทาโกรรุกตลาดเนื้อไก่สด ทุ่มงบ เปิดโรงงานที่ใหญ่และทันสมัยในภาคใต้

เบทาโกรรุกตลาดเนื้อไก่สด ทุ่มงบ เปิดโรงงานที่ใหญ่และทันสมัยในภาคใต้

เบทาโกรรุกตลาดเนื้อไก่สดคุณภาพ พร้อมทุ่มงบลงทุนกว่า 600 ล้านบาท สร้างโรงงานแปรรูปไก่ ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด ณ ตำบลท่าแค จังหวัดพัทลุง โดยโรงงานแห่งนี้ ได้ผ่านการรับรองเครื่องหมายฮาลาล และมาตรฐานสินค้าระดับส่งออก รองรับการขยายตัวของธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ ธุรกิจเครือเบทาโกรในภาคใต้มีอัตราการเติบโตและขยายงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556
ที่ผ่านมา มียอดขายรวมมากกว่า 6,600 ล้านบาท และในปี 2557 นี้ ตั้งเป้ายอดขายรวมไว้ที่ 8,200 ล้านบาท บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างตลาดใหม่ ๆ การเพิ่มลูกค้าใหม่ การขยายสาขา และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ให้มีโอกาสได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยสูง“เครือเบทาโกรเล็งเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดชิ้นส่วนไก่ที่มีการขยายตัวสูง

ในขณะที่ วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร เปิดเผยว่า โรงงานแปรรูปไก่พัทลุงดำเนินงานโดย บริษัท เบทาโกรภาคใต้ ซึ่งดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจรในเขตจังหวัดภาคใต้ โดยมีอัตราการเติบโตและขยายงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา มียอดขายรวมมากกว่า 6,600 ล้านบาท และในปี 2557 นี้ ตั้งเป้ายอดขายรวมไว้ที่ 8,200 ล้านบาท บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างตลาดใหม่ ๆ การเพิ่มลูกค้าใหม่ การขยายสาขา และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

เครือเบทาโกรเล็งเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดชิ้นส่วนไก่ที่มีการขยายตัวสูง จึงได้สร้างโรงงานแปรรูปไก่แห่งใหม่นี้ขึ้นด้วยเงินลงทุนกว่า 600 โรงงานแปรรูปไก่แห่งใหม่นี้ใช้เงินลงทุนกว่า 600 ล้านบาท มีกำลังการผลิต 60,000 ตัวต่อวัน หรือคิดเป็น 4,000 ตันต่อเดือนและสามารถ รองรับการผลิตเพิ่มได้ถึง 120,000 ตัวต่อวันในอนาคต โดยมีเป้าหมายจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลัก รวมถึงส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน

“ ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ทำให้เรายิ่งมั่นใจว่าโรงงาน แปรรูปไก่แห่งนี้จะสามารถผลิตชิ้นส่วนไก่ที่มีคุณภาพ ได้ตรงกับความต้องการของตลาดและเหนือคู่แข่ง นอกจากนี้ เครือเบทาโกรมีแผนที่จะลงทุนธุรกิจอาหารจากต้นน้ำถึงปลายน้ำในพื้นที่ภาคใต้หลายโครงการ อาทิ โครงการสร้างฟาร์มไก่ไข่แบบกรง โครงการก่อสร้างศูนย์ผลิตลูกไก่เนื้อ โครงการสร้างฟาร์มสุกรพันธุ์ โครงการ Food Complex และโรงงานแปรรูปสุกร รวมถึงการเพิ่มสาขาร้านเบทาโกร ช็อป ร้านค้าส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพ” วสิษฐ กล่าว

โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง เป็นโรงงานแปรรูปไก่แห่งที่ 3 ของเครือเบทาโกร ทำให้เครือเบทาโกรมีกำลังการผลิตในธุรกิจแปรรูปไก่จากทุกโรงงานซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคที่สำคัญของประเทศรวมกว่า 500,000 ตัวต่อวัน หรือคิดเป็น 31,700 ตัน/เดือน

เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ มุ่งผลิตและพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย จากฐานอุตสาหกรรมการเกษตรที่ทันสมัยเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต”

เบทาโกร อีกหนึ่งบริษัทของคนไทยที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ ทำให้เกิดการร่วมลงทุนในการผลิตและพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย เพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น อังกฤษ ฮ่องกง ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย และยุโรป