Home > BTG

“เบทาโกร” เปิดกลยุทธ์ 2024 ปักธงสร้างแลนด์สเคปธุรกิจใหม่ สู่เป้าหมายรายได้โต 5-10%

“เบทาโกร” เปิดกลยุทธ์ 2024 สร้างการเติบโตมั่นคงและยั่งยืน ปักธงสร้างแลนด์สเคปธุรกิจใหม่ สู่เป้าหมายรายได้โต 5-10% เดินหน้าขยายกำลังการผลิต ปรับพอร์ตสินค้า พร้อมบริหารจัดการต้นทุน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” เปิดกลยุทธ์ 2024 ขับเคลื่อนธุรกิจ มุ่งสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ด้วยการขยายกำลังการผลิต ปรับพอร์ตสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย เน้นบริหารจัดการต้นทุน พร้อมเดินหน้าทรานส์ฟอร์มองค์กร ดึงผู้บริหารวิสัยทัศน์ไกลเสริมทัพธุรกิจสร้างความแข็งแกร่ง โดยขับเคลื่อนธุรกิจตามกรอบ ESG มุ่งสู่ความยั่งยืนทุกภาคส่วน วางเป้าหมายปี 2567 เติบโต 5-10% นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจ 2024 เพื่อนำพาเบทาโกรไปสู่ “บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า” โดยวาง 3 กลยุทธ์หลักซึ่งเป็นหัวใจในการสร้างการเติบโตที่มั่นคง และยั่งยืนให้

Read More

“เบทาโกร” ชู 5 ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน พร้อมเดินหน้าเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050

“เบทาโกร” ชู 5 ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน พร้อมเดินหน้าเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 ตอกย้ำความมุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน “บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” หรือ “BTG” บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย จัดงาน “BETAGRO SD DAY 2023” ประกาศทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals – SDGs) และการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social, and Governance) ชู 5 ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน ครอบคลุม 1) การให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร 2) การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) การพัฒนาชุมชน 4) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และ

Read More

เบทาโกร ครบ 56 ปี ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิด “CHANGE FOR BETTER”

56 ปี เบทาโกร ตอกย้ำการเป็นบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน “บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” หรือ “BTG” ยกระดับจุดยืนการดำเนินธุรกิจ ในโอกาสครบรอบ 56 ปี “บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยที่ต้องการช่วยเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า (Help enrich people’s lives with Better Food)” เพราะเราเชื่อว่าทุกคนต้องมีทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ดีกว่า เบทาโกรจึงทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน และยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 56 ปีของการดำเนินธุรกิจ เบทาโกรให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร คู่ค้า ผู้บริโภค และการคิดค้นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้า ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

Read More

“เบทาโกร” ส่งหุ้น BTG เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

“เบทาโกร” ส่งหุ้น BTG เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ วางเป้าหมายมุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมต่อยอดความสำเร็จมุ่งสร้างศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” บริษัทอาหารชั้นนำระดับสากลที่มีโมเดลธุรกิจแบบครบวงจร และเป็นผู้นำในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารที่มีประสบการณ์กว่า 55 ปี นำหุ้น BTG เข้าซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ขึ้นแท่นเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย และยังมีมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ ด้วยมูลค่าเสนอขายรวม 20,000 ล้านบาท (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO ที่ประมาณ 80,000 ล้านบาท (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) พร้อมเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การสร้างการเติบโตผ่านการขยายการลงทุนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งในและต่างประเทศ การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าสูง รวมถึงแสวงหาโอกาสเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ (New S-Curve) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG เปิดเผยว่า

Read More