Home > มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 “123 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”

 มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 “123 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” โดย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ การจัดงานประกอบด้วยการตักบาตร การวางช่อดอกไม้ การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 20 ประจำปี 2558 โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ศิลปิน นักประพันธ์ นักวิจารณ์ศิลปะ หัวข้อ “สุภาพบุรุษจากฟลอเรนซ์ สู่กลิ่นสีแดนหิมวันต์” การเสวนาเล่าเรื่อง “72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร กับวังถนนหน้าพระลาน” โดยนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร การฉายภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์สั้น

Read More