วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Home > PR News > งานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 “123 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”

งานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 “123 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 “123 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” โดย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
 
การจัดงานประกอบด้วยการตักบาตร การวางช่อดอกไม้ การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 20 ประจำปี 2558 โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ศิลปิน นักประพันธ์ นักวิจารณ์ศิลปะ หัวข้อ “สุภาพบุรุษจากฟลอเรนซ์ สู่กลิ่นสีแดนหิมวันต์” การเสวนาเล่าเรื่อง “72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร กับวังถนนหน้าพระลาน” โดยนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร การฉายภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต” เรื่อง “กวีวัธน์” และพิธีรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
 
นอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงนิทรรศการศิลปะของคณะวิชา และหอศิลป์ ประกอบด้วย
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 32                  
หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2558
ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นิทรรศการสถาปัตยปริวรรต 2558 
หัวข้อ “ 60 ปี สถาปัตย์ ศิลปากร”
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558
ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
คณะมัณฑนศิลป์
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2558                         
หัวข้อ “รุ่งอรุณแห่งความสุข”
ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2558
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
 
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการ “ศิลป์ สู่ ศิษย์”
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 22 ตุลาคม 2558
ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์
โทร: 02-849-7538, 02-849-7564
E-mail: su-pr@su.ac.th
Facebook.com/Silpakorn.PR