Home > LPP

LPP ประกาศ 12 มาตรการยกระดับการดูแล 200 ชุมชนให้ผ่านวิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่

LPP ประกาศ 12 มาตรการยกระดับการดูแลและการบริหารชุมชนกว่า 200 ชุมชน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่-2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทบริหารจัดการชุมชนในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กล่าวว่า หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ไปทั่วประเทศ บริษัท ได้ประกาศ 12 มาตรการเพื่อยกระดับการดูแลชุมชนภายใต้การบริหารงานของ LPP ที่มีอยู่ทั้งหมดมากกว่า 200 ชุมชน จำนวนผู้อยู่อาศัยประมาณ 300,000 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน และมีส่วนในการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ โควิด-19 ในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจ

Read More

LPP เดินหน้าแผนฉุกเฉินหลังพบเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดติดเชื้อไวรัสโควิด-19

LPP เดินหน้าตามแผนปฏิบัติการส่งทีมฉุกเฉินปิดสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดโครงการลุมพีนี พาร์ค พระราม 9-รัชดา หลังพบเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดของโครงการมีอาการไข้สูงและต่อมาแพทย์ยืนยันผลการตรวจว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) เข้าสู่กระบวนการ Big Cleaning และปิดใช้งานเป็นเวลา 7 วัน เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของร่วมและทีมงาน นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพีนี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทบริหารจัดการชุมชนในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ดูแลนิติบุคคลอาคารชุดโครงการลุมพีนี พาร์ค พระราม 9-รัชดา มีอาการไข้สูง ได้เดินทางไปพบแพทย์ ซึ่งต่อมาแพทย์ได้ยืนยันผลการตรวจว่าพนักงานคนดังกล่าวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้แจ้งผลมายังบริษัท ทางบริษัทได้ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินที่ได้มีการวางไว้ก่อนหน้าทันที โดยให้พนักงานคนดังกล่าวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล พร้อมกับได้แจ้งเรื่องตามกระบวนการถึงกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหาสาเหตุของการติดเชื้อของพนักงานตามเส้นทางย้อนหลัง 7 วัน ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในขณะเดียวกันบริษัทได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของร่วมของโครงการดังกล่าวให้ทราบข้อมูลที่เกิดขึ้น พร้อมดำเนินการปิดสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด

Read More