Home > Limitless PPossibilities

LPP เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรผ่านแนวคิด ‘Limitless PPossibilities’ นำธุรกิจบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ ครบวงจรก้าวไกลไร้ขีดจำกัด

LPP ชูแนวคิดหลัก ‘Limitless PPossibilities’ ผนึกกำลังทีมงานขับเคลื่อนองค์กรผ่าน 3 Key Change หลัก พร้อมกำหนดทิศทางการต่อยอดธุรกิจ สู่ความแข็งแกร่งและการเติบโตแบบก้าวไกลไร้ขีดจำกัด นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่จะขับเคลื่อนองค์กรในปี 2566 ภายใต้วิสัยทัศน์ Limitless PPossibilities โดยปลุกพลังทีมงานและกลุ่มธุรกิจในเครือ LPP ผ่านการประชุม LPP Town Hall Meeting 2023 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการเป็นบริษัทบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรระดับแนวหน้าของประเทศที่มีการเติบโตต่อเนื่องแบบก้าวไกลไร้ขีดจำกัด และพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้ โดยได้กำหนดยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรและรับมือกับความท้าทายในอนาคต 3 ประการ ได้แก่ •    Non-LPN Customers : ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่ม LPN ผ่านงานบริหารจัดการอาคารเชิงพาณิชย์ (Facility Management) และงานวิศวกรรม

Read More