วันพฤหัสบดี, เมษายน 18, 2024
Home > Management > People in Focus > บราเดอร์ ประเทศไทย แต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการ” คนใหม่

บราเดอร์ ประเทศไทย แต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการ” คนใหม่

บราเดอร์ ประเทศไทย เปิดตัวกรรมการผู้จัดการคนใหม่ “มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต” ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน “มร.ทาคาโอะ ชิมะ” ที่บริหารงานครบวาระ 5 ปี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นี้ และจะกลับไปรับตำแหน่งใหม่ที่ บราเดอร์ ประเทศญี่ปุ่น”

มร.ฟูจิโมโต จะเข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบราเดอร์ ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้นโยบายหลักที่วางไว้คือ การผลักดันให้บราเดอร์ ประเทศไทย ก้าวสู่การ เป็นผู้นำในทุกกลุ่มสินค้าด้านปริ้นเตอร์และจักรเย็บผ้า โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจไว้ 3 ประการ ประกอบด้วย การสร้างอัตราการการเติบโตเป็น 2 เท่าตัวในอีก 5 ปีข้างหน้า, การรักษาระดับมาตรฐานการ
เป็นเบอร์หนึ่งด้านงานบริการ, การสร้างให้ บราเดอร์ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในหลายๆ องค์กรในประเทศไทย
ที่มีผู้ที่ต้องการร่วมงานรวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มร.ฟูจิโมโต ได้เข้าร่วมงานกับบราเดอร์มาเป็นระยะเวลา 21 ปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535
รับผิดชอบในส่วนของฝ่ายขาย และการตลาด ต่อมาในปี พ.ศ.2544 ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานฝ่ายขาย
และการตลาดที่ บราเดอร์ สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 7 ปี และย้ายกลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งเป็นเวลา 2 ปี
ก่อนที่จะย้ายไปดูแลงาน ด้านฝ่ายขายและ การตลาด ตลอดจนงานด้านการบริการในส่วนงานไอทีของภูมิภาคอาเซียนที่ บราเดอร์ สิงคโปร์ ในปี พ.ศ.2553

บราเดอร์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2451 จนถึง ณ ปัจจุบัน รวม 105 ปี ซึ่งปัจจุบัน บราเดอร์ ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 44 ประเทศทั่วโลก มีโรงงานอยู่ใน 17 ประเทศ มีสำนักงานอยู่ 52 แห่ง โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของสินค้าบราเดอร์ ประเทศไทย มีสินค้าอย่างอยากหลายทั้งในกลุ่ม ธุรกิจด้านการพิมพ์ และจักรเย็บ/จักรปัก ด้านยอดขายของบราเดอร์ทั่วโลกในปี พ.ศ.2556 คาดว่าจะสามารถ สร้างได้รวม 155 พันล้านบาท โดยตั้งเป้าไว้ว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าหรือปี พ.ศ.2559 คาดว่ายอดขายจะอยู่ที่ 225 พันล้านบาท ซึ่งรายได้หลักจะยังคงมาจากกลุ่มธุรกิจการพิมพ์ที่ครองส่วนแบ่งยอดขายกว่า 50% ตามมา ด้วยกลุ่มธุรกิจจักรอุตสาหกรรม กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรมและจักรบ้าน โดยรายได้หลักจะมาจากอเมริกา และยุโรปกว่า 80% ในขณะที่ 20% เป็นรายได้จากกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศดังกล่าว

อย่างไรก็ตามบราเดอร์ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบราเดอร์ทั่วโลก มีนโยบายที่จะผลักดันให้กลุ่มประเทศเกิดใหม่ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 30% ในอีก 3 ปี ข้างหน้า