วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Home > Management > People in Focus > บู๊ทส์ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

บู๊ทส์ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

บู๊ทส์ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง มร.ริทู โมฮาน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ โดยมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการขยายธุรกิจของบู๊ทส์ในประเทศไทย พร้อมทั้งดูแลผลิตภัณฑ์บู๊ทส์ในฮ่องกง ทั้งนี้ มร.โมฮานได้เข้ารับตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาต่อจากมร.ดีน ทอมป์สัน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบู๊ทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ มร.โมฮานจะรายงานขึ้น
ตรงต่อ มร.ทอมป์สัน

มร.โมฮานเข้าร่วมงานกับบู๊ทส์ตั้งแต่ปี 2528 โดยก่อนหน้าที่จะมาดำรงตำแหน่งในประเทศไทย มร.โมฮานเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย Retail Operations and Supply ของบู๊ทส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมร.โมฮานได้สร้างความสำเร็จอย่างงดงามจากการผลักดันผลิตภัณฑ์บู๊ทส์ที่วางจำหน่ายผ่านร้านพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในตลาดฮ่องกง

มร.ดีน ทอมป์สัน กล่าวถึงกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของบู๊ทส์ ประเทศไทยว่า “ผมมั่นใจว่า ด้วยทักษะและประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจ จะทำให้มร.โมฮานสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ขับเคลื่อน และสนับสนุนการดำเนินงานของบู๊ทส์ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดหลักของบู๊ทส์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปแน่นอน”

* ตัวเลขโดยประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 โดยรวมบริษัทในเครือและบริษัทร่วมลงทุน
…………………………………………….
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
นาเดีย หรือ รสริน
อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ (เอบีเอ็ม) โทร 0 2252 9871