วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
Home > Management > People in Focus > เอเซียซอฟท์ ประกาศแต่งตั้ง Mr.Kenny Goh เป็น Group CFO

เอเซียซอฟท์ ประกาศแต่งตั้ง Mr.Kenny Goh เป็น Group CFO

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นาย เคนนี่ โก เคียง คุน
(Mr. Kenny Goh Kian Khoon) ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
(Group Chief Financial Officer) โดยมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
เป็นต้นไป

นายเชอร์แมน ตัน (Mr. Sherman Tan) ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราได้แต่งตั้งให้ นาย เคนนี่ โก (Mr.Kenny Goh) เป็น
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของกลุ่มบริษัทฯ (Group CFO) โดยดูแลรับผิดชอบงานด้าน
การเงินและบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านการลงทุนและด้านการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ”

นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ด้วยประสบการณ์ การทำงานกว่า 20 ปี ในสายการเงินการพัฒนาธุรกิจ และสาย
งานด้านการตลาด และคลุกคลีอยู่ในแวดวงของธุรกิจออนไลน์ มีความรอบรู้ในทุกด้านของธุรกิจ
เข้าใจสภาพการแข่งขันของตลาดและคู่แข่ง ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญ พร้อมทั้งการมีมุมมองทางธุรกิจ
ที่หลากหลาย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ที่เค้ามี ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน ธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ ให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปได้ด้วยดี”

สำหรับนาย เคนนี่ โก มีความเชี่ยวชาญในงานสายบัญชี การเงิน และการตรวจสอบ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (สิงคโปร์) และเป็นภาคีของผู้สอบบัญชีสากล เป็นนักวิเคราะห์ทาง
การเงินจบการศึกษาการเงินและการบัญชี จาก The Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA) ประเทศสิงคโปร์ และศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์ ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท Asiasoft Online PTE LTD. ประเทศสิงคโปร์