วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Home > PR News > บ้านปูฯ ชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติเลือดขาดแคลนจากโควิด-19

บ้านปูฯ ชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติเลือดขาดแคลนจากโควิด-19

บ้านปูฯ ชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติเลือดขาดแคลนจากโควิด-19 ร่วมผลิตหน้ากาก “Mask for Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต แจกฮีโร่ผู้บริจาคกว่า 400,000 ชิ้นทั่วประเทศ

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมหยุดชะงัก เช่นเดียวกับการบริจาคโลหิตที่มียอดผู้บริจาคลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทว่าความต้องการในการใช้โลหิตเพื่อรักษาผู้ป่วยไม่ได้ลดลงเลย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นวิกฤติดังกล่าว จึงร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนหน้ากาก “Mask for Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต สานต่อความตั้งใจแน่วแน่ในการร่วมดูแลสังคมไทยอย่างดีที่สุดทั้งในเวลาปกติและในภาวะวิกฤติ โดยบริษัทและไทยวาโก้ จัดสรรงบประมาณ 20 ล้านบาท สมทบโครงการฯ สำหรับผลิตหน้ากากอนามัย “Mask for Blood Hero” จำนวน 400,000 ชิ้น มอบเป็นของที่ระลึกให้ผู้บริจาคโลหิตทุกคน พร้อมเน้นย้ำว่าใคร ๆ ก็เป็นฮีโร่ที่ช่วยเหลือประเทศไทยในภาวะวิกฤติได้ เพียงแค่มาบริจาคเลือด

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยที่มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากประชาชนกังวลว่าอาจจะมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกัน ความต้องการใช้โลหิตก็ไม่ได้ลดลง ส่งผลให้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี้ สถานพยาบาลต้องใช้เลือดในคลังจนโลหิตสำรองลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ จนเกิดวิกฤติขาดแคลนเลือด การจัดทำหน้ากาก “Mask for Blood Hero” ในโครงการPlus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้ามาบริจาคเลือดเพื่อต่อชีวิตให้คนได้อีกจำนวนมาก

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วันนี้สภากาชาดไทยประสบภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาจนโลหิตสำรองไม่เพียงพอ บ้านปูฯ ในฐานะบริษัทที่ร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือสังคมฝ่าวิกฤติมาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ปี 2561 จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการรณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมกันบริจาคเลือดให้มีโลหิตสำรองเพียงพอที่จะสามารถช่วยชีวิตคนไทยต่อไปได้”

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “นับตั้งแต่เกิดวิกฤติการณ์โควิด-19 บ้านปูฯ ได้ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมอย่างต่อเนื่องผ่านทางกองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” เราได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาทจากกองทุนฯ เพื่อนำมาสนับสนุนการผลิตหน้ากากอนามัยคุณภาพดี “Mask for Blood Hero” ที่นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงของคนไทยเมื่อต้องอยู่ในที่สาธารณะแล้ว ยังเป็นสิ่งแทนคำขอบคุณผู้แก่บริจาคโลหิตอีกด้วย ที่ผ่านมาบ้านปูฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ โดยให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ รวมมูลค่ากว่า 105 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการสมทบทุนจัดทำประกันชีวิตให้แก่แพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ การผลิตหน้ากากผ้าเพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประชาชน และสถานศึกษา การมอบเงินสนับสนุนให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการ “สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19” ในการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าและจัดชุด ‘ธารน้ำใจ กู้ชีวิต’ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ”

“นอกจากบุคคลกรทางการแพทย์แล้ว บ้านปูฯ ยังส่งต่อความช่วยเหลือสู่ภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผ่านการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ เด็กกำพร้าและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน ประชาชนที่ทำงานในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวผ่านศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี และมูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ชุมชนคนข้ามเพศในจังหวัดชลบุรี รวมไปถึงประชาชนในเขตโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดปริมณฑล”

จากการสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้บริจาคโลหิตของทางสภากาชาดไทยเบื้องต้นพบว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้นตามลำดับ แต่ผู้บริจาคฯ มองว่าหน้ากากจะยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันในยุค New Normal ทั้งนี้ หน้ากากที่ผลิตโดยไทยวาโก้จะใช้เส้นใยพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้มั่นใจว่าฮีโร่ผู้บริจาคโลหิตทุกคนได้รับหน้ากากที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นให้คนไทยไม่มองข้ามความสำคัญของการบริจาคโลหิตแม้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดยไม่ว่าจะมาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ หรือที่กาชาดจังหวัดทั่วประเทศ ทุกคนจะได้รับหน้ากากอนามัย “Mask for Blood Hero” โดยการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย

บ้านปูฯ จะยังคงให้ความสำคัญต่อการพิจารณาช่วยเหลือภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อไป เพราะถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลงแล้วในประเทศไทย แต่ไวรัสโควิด-19 ยังมีผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อคนไทยไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งบ้านปูฯ มุ่งหวังว่า ความช่วยเหลือของเราจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนไทยที่ได้รับผลกระทบได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ชนินท์ ว่องกุศลกิจ และ สมฤดี ชัยมงคล

หน้ากาก Mask for Blood Hero

ใส่ความเห็น