Home > TMA

TMA ร่วมกับ depa จัดงาน Digital Dialogue 2024 ฉายภาพเทคโนโลยี AI ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้

TMA ร่วมกับ depa จัดงาน Digital Dialogue 2024 ฉายภาพเทคโนโลยี AI ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ เพื่อธุรกิจและการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ทั้งในด้านธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่กำลังเปลี่ยนโลกไปอย่างรวดเร็ว สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยกลุ่ม Digital Technology Management Group ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงเตรียมจัดงาน Digital Dialogue 2024 – AI Mastery, The Implementation for Business and Smart City ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อผู้บริหารจะได้นำไปพิจารณาสร้างกลยุทธการใช้งาน AI และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมนำเสนอแนวคิดและความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วย AI ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Read More

ความสามารถในการแข่งขันของไทย ผ่านมุมมองของ “ธีรนันท์ ศรีหงส์” แห่ง TMA

เป็นประจำทุกปีที่สถาบัน IMD (International Institute for Management Development) แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะออกมาเผยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของโลก (World Competitiveness Ranking) ซึ่งผลการจัดอันดับประจำปี 2566 พบว่า เดนมาร์กยังคงได้รับการจัดอันดับเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดในบรรดา 64 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 30 ปรับดีขึ้น 3 อันดับจากอันดับที่ 33 ในปีที่แล้ว โดยมีผลคะแนนสุทธิดีขึ้นจาก 68.67 มาอยู่ที่ 74.54 ในปีนี้ ในขณะที่สิงคโปร์ยืนหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ด้วยอันดับที่ 4 ตามมาด้วยมาเลเซียในอันดับที่ 27 ปรับขึ้นมา 5 อันดับ ส่วนอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่ 34 ปรับขึ้นมาถึง 10 อันดับจากอันดับที่ 44 ในปี 2565 และฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่ 52

Read More

TMA ชวนองค์กรเจาะลึกลดเสี่ยง สร้างโอกาสธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน Sustainability Forum

ESG ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่คืออนาคต TMA ชวนองค์กรเจาะลึกลดเสี่ยง สร้างโอกาสธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน Sustainability Forum 26 ต.ค.นี้ เมื่อ ESG – Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) กลายเป็นมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักลงทุนและสังคมต่างคาดหวัง องค์กรจึงต้องสร้างความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA เตรียมเปิดเวทีงาน Sustainability Forum 2023 ภายใต้หัวข้อ “Mitigating Risks, Finding Opportunities - ลดความเสี่ยง สร้างโอกาสธุรกิจ” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ งาน Sustainability

Read More