Home > Soft Power

ววน. หนุนขับเคลื่อน soft power ไทยสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

สกสว.จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ววน.หนุนขับเคลื่อน soft power สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน หวังจุดประกายให้ทุกภาคส่วนและคนไทยร่วมกันสานพลังสร้างแบรนด์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และรักษาชุมชนท้องถิ่นอันเป็นตาน้ำสำคัญ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. เปิดเผยว่า สกสว. โดยหน่วยข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ ได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “ววน.ขับเคลื่อน soft power สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” เพื่อนำเสนอบทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ตามนโยบายของ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เพื่อสร้างพลังอันเข้มแข็งของ soft power ที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีความสำคัญและยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ เนื่องจากประเทศไทยมีจุดเด่นในหลายด้าน ทั้งอาหารไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีสมุนไพร สปาไทยและนวดไทย มวยไทย และเสื้อผ้าแฟชั่นไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ตลอดจนมีสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามหลากหลาย ร่ำรวยศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ “ประเทศไทยยังมีสิ่งดี ๆ อีกมากที่คนภายนอกยังไม่รับรู้ และต้องการการพัฒนาต่อยอด

Read More

อว.หนุน SOFT POWER ขับเคลื่อนมรดกวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

อว.-สกสว.หนุนขับเคลื่อนมรดกวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็น soft power เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยากรแนะสร้างพลังศรัทธาและความเข้าใจแก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้ช่วยพัฒนาต่อยอดควบคู่กับการอนุรักษ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดเสวนา TSRI Forum: “ววน. ขับเคลื่อน SOFT POWER สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของ อว. กับการขับเคลื่อน Soft power ด้วย ววน.” สรุปสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า บทบาทของประเทศไทยหากพูดถึง soft power จะพบในหลายมิติโดยเฉพาะในการต่างประเทศที่มีอิทธิพลในเรื่องต่าง ๆ โดยใช้วิธีโน้มน้าวชักจูงไปในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง หัวใจคือเรื่องวัฒนธรรมและกำลังทางเศรษฐกิจ “บทบาทของภาควิชาการเราจะต้องมองสิ่งที่จะเกิดขึ้น 3 ด้าน คือ 1)

Read More

ดอน ปรมัตถ์วินัย พบทีมผู้บริหาร กลุ่มแกรมมี่ หารือผลักดัน Soft Power อุตสาหกรรมบันเทิงไทย

ดอน ปรมัตถ์วินัย พบทีมผู้บริหาร กลุ่มแกรมมี่ กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และจีดีเอช หารือผลักดัน Soft Power อุตสาหกรรมบันเทิงไทย สู่ระดับแนวหน้าของโลก ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ถกลเกียรติ วีรวรรณ, ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ผู้บริหารบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ภาวิต จิตรกร, ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม, ประภาวดี ธานีรณานนท์ ผู้บริหารบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ทรงพล วงศ์คนดี ผู้บริหารบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนให้คอนเทนต์ของอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย ซึ่งเป็น Soft Power

Read More