Home > Downtown vat refund for tourists

ดาวน์ทาวน์แวตรีฟันด์ ซีพีชนห้างยักษ์ ลุ้นผล 6 เดือน

แม้ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” ของกลุ่มซีพี สามารถคว้าสิทธิ์โครงการ แวตรีฟันด์ ชนิดตัดหน้ากลุ่มห้างยักษ์ที่เตรียมการมานานนับปี และดูเหมือนว่าการยื่นเรื่องอุทธรณ์กรมสรรพากรยังมีแนวโน้มไร้ผลเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่การช่วงชิงยังไม่จบ โดยเฉพาะ 4 ยักษ์ค้าปลีกเตรียมเปิดศึกอีกรอบทันทีที่โครงการระยะทดลองนำร่อง  6 เดือนสิ้นสุดลง สำหรับโครงการ Vat Refund For Tourist ซึ่งกรมสรรพากรวางแผนทดลองนำร่องตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 ตั้งเป้าเปิดจุดคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวต่างชาติภายในเมืองเหมือนประเทศญี่ปุ่น หรือ “ดาวน์ทาวน์แวตรีฟันด์” จากปกตินักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3 ช่องทางหลัก ช่องทางแรก ขอรับคืนที่สนามบินนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 10 แห่ง ประกอบด้วยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ อู่ตะเภา กระบี่ สมุย สุราษฎร์ธานี และแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ช่องทางที่ 2 ใส่ในตู้รับคำร้อง ณ สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานนานาชาติทุกแห่ง และช่องทางที่ 3 ส่งกรมสรรพากรทางไปรษณีย์

Read More

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยชูยุทธศาสตร์ เพื่อความสำเร็จของโครงการแวตรีฟันด์ในเมืองที่แท้จริง

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และกลุ่มรีเทลในนามบริษัทร่วมทุน แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ชู 5 จุดยุทธศาสตร์แหล่งช้อปปิ้งกลางเมืองที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากที่สุด เพื่อเป้าหมายความสำเร็จของโครงการคืนแวตรีฟันด์ในเมืองที่แท้จริง สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ บริษัทร่วมทุนฯ ชี้แจงหากภาครัฐต้องการผลักดันโครงการทดลองการคืนแวตรีฟันด์ในเมืองให้นักท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 ให้เกิดผลสำเร็จจริง ควรโฟกัสโลเกชั่นที่มีศักยภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นจำนวนนักท่องเที่ยว ความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยว ระบบที่รองรับอย่างเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการใช้จ่ายในหมวดสินค้าที่คืนภาษีได้ โดยบริษัทร่วมทุนฯ ภายใต้ชื่อ บริษัท แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอยืนยันว่า 5 โลเกชั่น ได้แก่ ห้างเซน ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ห้างเซ็นทรัล ชิดลม, ดิเอ็มโพเรียม, โรบินสัน สุขุมวิท และสยามพารากอน ตามที่เคยเสนอกับกรมสรรพากรตั้งแต่แรกเริ่มและมีการทดลองระบบกับกรมสรรพากรแล้วทั้ง 5 จุด สามารถรองรับและเอื้อต่อการบริหารจัดการโครงการดาวน์ทาวน์แวตรีฟันด์ฟอร์ทัวร์ริสต์ให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี นายวรวุฒิ

Read More