Home > Accelerate Impact with PRUKSA

“พฤกษา” เผยโฉมทีมผู้ชนะโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2

“พฤกษา” เผยโฉมทีมผู้ชนะโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 เตรียมร่วมเวิร์คชอปอัพสกิลกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมโอกาสร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคม “อยู่ดี มีสุข” พฤกษา เปิดตัวผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 ซึ่งผู้เข้ารอบจะได้รับเงินทุนสนับสนุนการขยายธุรกิจจากพฤกษา และยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Accelerate Impact เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่อยอดธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้บริหารและพนักงานพฤกษาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารอบทุกทีม ได้นำเสนอแผนธุรกิจอีกครั้งเพื่อโอกาสรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เงินลงทุนจากพฤกษาภายใต้ Corporate Venture Capital และโอกาสครั้งสำคัญที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับพฤกษา นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซันแรก ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนทั้งเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ และการมีโซลูชันเชิงรุกเพื่อดูแลผู้สูงวัย ซึ่งผลตอบรับที่ดีจากซีซันแรกเป็นแรงผลักดันให้พฤกษาสานต่อ

Read More

พฤกษา เดินหน้าจัดโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2

โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 ชวนธุรกิจเพื่อสังคมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม กับโจทย์ใหม่ที่ท้าท้ายกว่าเดิม พฤกษา เดินหน้าจัดโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 กับโจทย์ใหม่ที่ท้าทาย ขยายวงกว้างในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ให้เงินทุนสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมขยายธุรกิจ รวมเงินสนับสนุนกว่า 6 ล้านบาท จากพฤกษาและทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ พร้อมรับความรู้ และโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ เปิดรับสมัครถึง 16 ตุลาคมนี้ นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2565 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมเป็นจำนวนมากในประเด็น การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้มีโอกาสประกอบอาชีพ และ โซลูชั่นเชิงรุกด้านการดูแลผู้สูงวัย เพื่อทำให้ผู้สูงวัยมีจุดมุ่งหมายในชีวิตใหม่ ความสำเร็จของโครงการในปีแรกทำให้ Accelerate

Read More