Home > WONGPHAI

“พฤกษา” เผยโฉมทีมผู้ชนะโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2

“พฤกษา” เผยโฉมทีมผู้ชนะโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 เตรียมร่วมเวิร์คชอปอัพสกิลกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมโอกาสร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคม “อยู่ดี มีสุข” พฤกษา เปิดตัวผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 ซึ่งผู้เข้ารอบจะได้รับเงินทุนสนับสนุนการขยายธุรกิจจากพฤกษา และยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Accelerate Impact เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่อยอดธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้บริหารและพนักงานพฤกษาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารอบทุกทีม ได้นำเสนอแผนธุรกิจอีกครั้งเพื่อโอกาสรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เงินลงทุนจากพฤกษาภายใต้ Corporate Venture Capital และโอกาสครั้งสำคัญที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับพฤกษา นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซันแรก ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนทั้งเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ และการมีโซลูชันเชิงรุกเพื่อดูแลผู้สูงวัย ซึ่งผลตอบรับที่ดีจากซีซันแรกเป็นแรงผลักดันให้พฤกษาสานต่อ

Read More