Home > เดอะ แพลทินัม

เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้แก่ผู้ประกันตน รองรับได้วันละ 2,000 คนต่อวัน เริ่ม 7 มิ.ย.

เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ร่วมมือภาครัฐเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้แก่ผู้ประกันตน รองรับได้วันละ 2,000 คนต่อวัน (เริ่ม 7 มิถุนายน นี้) บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ สนับสนุนพื้นที่รวมกว่า 2,500 ตารางเมตร ณ บริเวณอาคาร M2 ที่ชั้น M และชั้น 1 เพื่อเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้แก่ผู้ประกันตน โดย กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม ซึ่งถือเป็น 1 ใน จุดฉีดวัคซีน 45 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบโดยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 (บางรัก,ปทุมวัน) สำหรับแนวทางการประสานงานการฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมาย ทางสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ประสานงานกับนายจ้างของแต่ละบริษัทที่มีผู้ประกันตนโดยตรงพร้อมจัดสรรเวลาตามลำดับ

Read More

“เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์” ผสานมือผู้เช่าชูกลยุทธ์ Conversational Commerce สร้างการขายผ่าน Social Media

“เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์” ผสานมือผู้เช่าชูกลยุทธ์ Conversational Commerce สร้างการขายผ่าน Social Media ในแคมเปญ “เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ไลฟ์ ช้อปนี้ดีต่อใจ” ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทุกคนล้วนต้องปรับตัวและรับมือวิกฤตการณ์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งวิถีการดำเนินชีวิต การทำงาน การเดินทาง การช้อปปิ้ง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งแม้ว่า ศูนย์การค้า แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จะยังทำการปิดชั่วคราวตามนโยบายของภาครัฐบาลล่าสุดจึงได้ผสานความร่วมมือร่วมใจครั้งสำคัญกับร้านต่างๆ ภายในศูนย์ฯ เพื่อสร้างโอกาสการทางการขายเพื่อให้กลไกธุรกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้ไม่หยุดนิ่ง ชูกลยุทธ์ Conversational Commerce สร้างการขายผ่าน Social Media ภายใต้แคมเปญ “The Platinum Fashion Mall LIVE ช้อปนี้ดีต่อใจ” มหกรรมแห่งการ Live ขายสินค้าแฟชั่นผ่านช่องทาง FB ของ The Platinum

Read More