วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
Home > PR News > เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้แก่ผู้ประกันตน รองรับได้วันละ 2,000 คนต่อวัน เริ่ม 7 มิ.ย.

เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้แก่ผู้ประกันตน รองรับได้วันละ 2,000 คนต่อวัน เริ่ม 7 มิ.ย.

เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ร่วมมือภาครัฐเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้แก่ผู้ประกันตน รองรับได้วันละ 2,000 คนต่อวัน (เริ่ม 7 มิถุนายน นี้)

บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ สนับสนุนพื้นที่รวมกว่า 2,500 ตารางเมตร ณ บริเวณอาคาร M2 ที่ชั้น M และชั้น 1 เพื่อเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้แก่ผู้ประกันตน โดย กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม ซึ่งถือเป็น 1 ใน จุดฉีดวัคซีน 45 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบโดยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 (บางรัก,ปทุมวัน)

สำหรับแนวทางการประสานงานการฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมาย ทางสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ประสานงานกับนายจ้างของแต่ละบริษัทที่มีผู้ประกันตนโดยตรงพร้อมจัดสรรเวลาตามลำดับ โดยเริ่มต้นให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนในวันที่ 7 มิถุนายน 64 ซึ่งในแต่ละวันจะสามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้ 2,000 คนต่อวัน โดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมเหสักข์และโรงพยาบาลปิยะเวท

โดยการบริการฉีดวัคซีนดังกล่าว ทางศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาครัฐ ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน อย่างเร่งด่วนให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันโรคให้กับตนเองและคนรอบข้าง ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ทางศูนย์การค้า ได้เตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ประกันตน ดังนี้

1.จัดพื้นที่บริเวณอาคาร M2 ที่ชั้น M และชั้น 1 ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 2,500 ตารางเมตร พร้อมจัดการเว้นระยะห่างอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีระบบเครื่องปรับอากาศที่ผ่านการฆ่าเชื้อและอากาศถ่ายเทเป็นอย่างดี
2.การเดินทางเขาถึงพื้นที่สะดวกสบาย จากรถไฟฟ้าสถานีสยาม,ชิดลม และท่าเรือประตูน้ำ
3.เปิดบริการฉีดวัคซีนทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.ในส่วนศูนย์การค้าเปิดบริการ 10.00– 21.00 น.
4.คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างสูงสุด ประกอบด้วย 1) คัดกรองอย่างเข้มงวด 2)เว้นระยะห่าง 3) ลดการสัมผัส 4) รุกเข้มความสะอาด 5) ติดตามเพื่อปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีมาตรการเชิงรุกป้องกันล่วงหน้า ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง และอบโอนโซนหลังศูนย์การค้าปิดบริการ เป็นประจำทุกวัน

สำหรับผู้ประกันตน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนรับวัคซีน สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่สาขาที่นายจ้างสังกัดอยู่ ได้ในเวลาทำการ ทางสายด่วนประกันสังคม 1506 สำหรับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 หมายเลขโทรศัพท์ 02-634-0181-95

ใส่ความเห็น