Home > อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมจัดงาน ProPak Asia 2024 คึกคักผู้ประกอบการทั่วโลกเตรียมร่วมงาน

ส่งออกดี-อุตสาหกรรมอาหารรุ่ง สัญญาณบวกภาคอุตสาหกรรมการผลิตฟื้น ส่งผล ProPak Asia 2024 คึกคักผู้ประกอบการทั่วโลกเตรียมร่วมงาน ด้าน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ดันผู้ประกอบการมุ่งสู่การผลิตยุคใหม่ อัพเกรดเทคโนโลยี เคลื่อนสู่ Net Zero Carbon และความสำเร็จอย่างยั่งยืน นางสาวกชสร โตเจริญธนาผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน ProPak Asia 2024 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จากแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย และข้อมูลประเมิณตัวเลขการส่งออกที่เป็นบวกต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2566 เฉพาะในเดือนตุลาคมมีการขยายตัวถึง 8% สูงสุดในรอบ 13 เดือน จะเป็นแรงส่งให้การส่งออกปี 2567 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 2% โดยกลุ่มอาหารยังคงเป็นกลุ่มสำคัญ ซึ่งในปี 2566

Read More

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมปักธง จัดงาน “INTERMACH 2024” ก้าวสำคัญเพื่อนักอุตสาหกรรมไทย

"อินเตอร์แมค 2024” สู่ 40 ปีแห่งความสำเร็จ ก้าวสำคัญเพื่อนักอุตสาหกรรมไทย ชูแนวคิดโซลูชันการผลิตยกระดับอุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมปักธง จัดงาน “INTERMACH 2024” ชูแนวคิด “โซลูชันการผลิตยกระดับสู่อุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน” วางเป้าดันอุตฯไทยขานรับโมเดลเศรษฐกิจ 5.0 ขนทัพเทคโนโลยี เครื่องจักรและโซลูชัน เสริมแกร่งผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมปรับตัวรับ งานแรกที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมในภาคการผลิต พร้อมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2567 ที่ไบเทค บางนา การเปลี่ยนผ่านในภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้ในการดำเนินงาน เตรียมพร้อมสู่การปฏิวัติสู่ยุคเศรษฐกิจ 5.0 ที่จะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเสริมทั้งประสิทธิภาพของการทำงาน ลดขั้นตอนและลดความผิดพลาด พร้อมเพิ่มมิติด้านความปลอดภัย รวมไปถึงการลดผลกระทบจากการผลิตและสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งวันนี้ Net Zero Carbon หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ นี้ยิ่งทวีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นทุกขณะ ด้วยความสำคัญดังกล่าวที่สอดรับกับเป้าหมายของไทยสู่การสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี

Read More

รุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ หญิงแกร่งแห่งอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้ปลุกอุตสาหกรรมยาให้ตื่นตัว

“ธุรกิจเอ็กซิบิชัน” ธุรกิจซึ่งเป็นเสมือนโซ่ข้อกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แน่นอนว่าความยากของธุรกิจนี้คือการเปลี่ยนจินตนาการ เปลี่ยนความตั้งใจ ในทางรูปธรรมให้เป็นนามธรรม อีกทั้งยังต้องนำเสนอสิ่งที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้าให้แก่ Exihibitor ต่างๆ จนกระทั่งได้รับการตอบตกลงที่จะมาร่วมงาน และยังต้องทำการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงานได้มากที่สุด อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ คือหนึ่งในบริษัทที่มักจะอยู่เบื้องหลังและสร้างตัวเองให้เป็นโซ่ข้อกลางที่แข็งแรง เชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ระหว่าง Exihibitor และ Visitor ให้มีโอกาสได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งอาจนำไปสู่การร่วมทำธุรกิจระหว่างกันในอนาคต กระแสความตื่นตัวของผู้คนเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรม Health and Wellness ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะวิกฤตโรคอุบัติใหม่อย่างโควิดที่เป็นตัวเร่งสำคัญนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้ชีวิตของผู้คน “ผู้จัดการ 360 องศา” มีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลที่เสมือนผู้ปลุกอุตสาหกรรมนี้ให้ตื่นตัวมากขึ้น “รุ้งเพชร ชิตานุวัตร์” ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้าง ภูมิภาคอาเซียน ผู้จัดการทั่วไป-ฟิลิปปินส์ “เราเป็นเหมือน Vertical Lead ในอินฟอร์มาฯ ได้รับมอบหมายสายธุรกิจที่ถนัด พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ เรามีผลิตภัณฑ์ในมือแล้วนำไปขยาย นำเสนอในประเทศต่างๆ ปัจจุบันโรสดูอยู่ 4 พอร์ต คือ Food Ingredient, CPHI,

Read More

ตลาดเสริมอาหารโตแสนล้าน คนรักสุขภาพเพิ่ม โอกาสของผู้ประกอบการไทย

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลให้ประชาชนหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น นอกจากการออกกำลังกาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ขณะที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น จนไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนให้ตลาดนี้มีทิศทางการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะตลาดในกลุ่ม Nutraceutical (นิวทราซูติค) หรือโภชนบำบัด คือ สารอาหาร หรือส่วนประกอบของอาหารที่มีสรรพคุณเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ในการป้องกันโรค รักษาโรค ชะลอความชรา ในปี 2566 ตลาดนิวทราซูติค ซึ่งหมายรวมถึง Function Food และ Function Drink มีมูลค่าสูงถึง 190,000 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต 7 เปอร์เซ็นต์ การขยายตัวของตลาดนี้เป็นไปในลักษณะค่อยๆ โต คาดการณ์กันว่าในปี 2022-2026 มูลค่าตลาดจะเพิ่มสูงถึง 260,000 ล้านบาท รุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเสริมอาหารเติบโตอย่างมากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จากผู้บริโภคทั่วโลกที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น ซึ่งนอกจากการใส่ใจด้านการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วยังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งในการบำรุงรักษาร่างกาย หรือแม้กระทั่งในการต่อสู้กับบางโรคที่อยู่ในช่วงอาการเริ่มต้น “อุตสาหกรรมเสริมอาหารที่กำลังเติบโตอย่างมากในตลาดเอเชีย ตามรายงานของ

Read More

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เดินหน้าเปิดงาน ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่  33

กระทรวงพลังงาน สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เชื่อมไทยสู่เวทีระดับภูมิภาค พร้อมรับมือวิกฤตโลกร้อนด้วยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดในงาน ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2023 อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เชื่อมโอกาสไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน ผสานความร่วมมือ กระทรวงพลังงาน สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน พร้อมรับมือวิกฤตโลกร้อนด้วยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาด เดินหน้าเปิดงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) และ Electric Vehicle Asia (EVA) 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่  33 งานมหกรรมเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครบครันที่สุดของภูมิภาค ปัญหาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อทุกภูมิภาคในโลก ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตทุกระบบนิเวศในวงกว้าง ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้มีการประกาศว่าโลกของเราก้าวข้ามจากยุค "ภาวะโลกร้อน" ไปสู่ "ภาวะโลกเดือด" และที่สำคัญมีการคาดการณ์ว่าหากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นอีก 1-2 องศาเซลเซียส จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นวันนี้ทุกภาคส่วนต้องเตรียมพร้อมรับมือและทำงานร่วมกันเพื่อเร่งแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเร็ววัน ประเทศไทยวางเป้าหมายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จากความสำคัญดังกล่าวผนวกกับการขานรับนโยบายพลังงานสะอาดของไทย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางธุรกิจระดับภูมิภาค สานต่อความร่วมมือกระทรวงพลังงาน

Read More

ททท. คงเป้านักท่องเที่ยว 25 ล้าน เร่งเสริมกลยุทธ์ยก Soft Power ที่พัก-อาหารรับไฮซีซั่น

ททท. คงเป้านักท่องเที่ยว 25 ล้าน เร่งเสริมกลยุทธ์ยก Soft Power ที่พัก-อาหารรับไฮซีซั่น พร้อมร่วมองค์กรธุรกิจ และ อินฟอร์มา ร่วมจัดงาน Food & Hospitality Thailand 2023 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว คาดผู้เข้าร่วมงานกว่า 28,000 คน เร่งเครื่องท่องเที่ยว ททท. คงเป้านักท่องเที่ยว 25-30 ล้าน เสริมกลยุทธ์สร้างจุดขายใหม่ ยก Soft Power ที่พัก อาหาร ดึงนักท่องเที่ยวเข้าไฮซีซั่น พร้อมจับมือองค์กรธุรกิจ และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน Food & Hospitality Thailand 2023 งานแสดงสินค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ ร้านกาแฟ ค้าปลีก และธุรกิจบริการที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค คาดผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า

Read More

ธุรกิจค้าปลีกแนวโน้มดี อินฟอร์มา รุกเปิดโซนใหม่ Shop & Retail Thailand ครั้งแรกในงาน Food & Hospitality Thailand 2023

ปัจจัยบวกหนุนธุรกิจค้าปลีก ลุ้นไฮซีซัน-มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่ ด้าน อินฟอร์มา รุกเปิดโซนใหม่ Shop & Retail Thailand ครั้งแรกในงาน Food & Hospitality Thailand 2023 สร้างศักยภาพธุรกิจค้าปลีกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ธุรกิจค้าปลีกแนวโน้มดี หลายปัจจัยบวกหนุน ทั้งคนจับจ่ายไฮซีซั่นปลายปี ท่องเที่ยวฟื้น และลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลใหม่ ด้าน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน Food & Hospitality Thailand 2023 รุกเดินหน้าเสริมศักยภาพธุรกิจค้าปลีกไทยเปิดโซนใหม่ Shop & Retail Thailand ครั้งแรก พร้อมดึงบริษัทชั้นนำไทยและนานาชาติร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีอุปกรณ์และโซลูชั่นการบริหารจัดงานธุรกิจค้าปลีกที่ครบวงจรที่สุดของภูมิภาค นางสาวสุภาภรณ์ อังศรีสุรพร ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน Food & Hospitality Thailand 2023 กล่าวถึงทิศทางของธุรกิจค้าปลีก ร้านค้า

Read More

5 ภาคีจับมือจัดงาน EEC Cluster Fair 2023 เปิด 12 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ดึงลงทุนทั่วโลก

สกพอ.จับมือ 4 ภาคีเครือข่ายธุรกิจ ร่วมจัดงาน EEC Cluster Fair 2023 เดินเครื่องขับเคลื่อนชูนโยบายส่งเสริมการลงทุน ชู 5 คลัสเตอร์ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จัดแสดงนวัตกรรมสุดทันสมัย เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ตั้งเป้าดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก สร้างหมุดหมายใหม่แห่งการลงทุนของไทยในพื้นที่ อีอีซี ในปี 2565-2570 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้วางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้สอดรับบริบทของโลกอุตสาหกรรมในอนาคต โดยตั้งเป้าหมายดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศ 2.2 ล้านล้านบาท กระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโต 5% ต่อปี รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นรองรับการลงทุน ด้วยความสำคัญดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี รวมถึงยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงให้พื้นที่นี้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ให้มีตลาดและศักยภาพที่สูงขึ้น จึงได้ผนึกความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ), หอการค้าไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน EEC Cluster Fair

Read More

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เดินหน้าจัดงาน “Thai Water Expo 2023” พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน 

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เดินหน้าจัดงาน "Thai Water Expo 2023 (THW)" ขนทัพเทคโนโลยี นวัตกรรม จากเนเธอร์แลนด์และประเทศชั้นนำ พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย พร้อมจัดงาน "THAI WATER EXPO 2023" ขนทัพเทคโนโลยี – นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียจากเนเธอร์แลนด์และประเทศชั้นนำทั่วโลก ชูแนวคิด “Strengthening Climate Resilience in ASEAN Through Sustainable Water Management” วางเป้า แลกเปลี่ยน เรียนรู้ปัญหาร่วมกันเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในไทย แต่ยังขยายวงกว้างในทุกภูมิภาค อาทิ ภัยแล้งยุโรปที่รุนแรงในรอบ 500 ปี หรือจะเป็นวิกฤตขาดแคลนน้ำใช้ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่สร้างผลกระทบต่อทุกห่วงโซ่อาหาร ด้วยความสำคัญดังกล่าว ผนวกกับปัจจัยความท้าทายที่ควรเร่งในการศึกษาหาแนวทางร่วมกันจากทุกประเทศทั่วโลก อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการและกิจกรรมเจรจาธุรกิจชั้นนำ ได้เดินหน้าเชื่อมโอกาสในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยครั้งนี้ได้ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตร จัดงาน Thai

Read More

บีโอไอ จับมือสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ซับคอน) และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผนึกกำลังจัดงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023

บีโอไอ จับมือสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ซับคอน) และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผนึกกำลังจัดงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023 เสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก ปักหมุด “ศูนย์กลางการผลิตและจัดซื้อชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียน” พร้อมดันอุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต สอดรับยุทธศาสตร์พลิกโฉมไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ คาดจับคู่ทางธุรกิจกว่า 600 คู่ สร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 2,000 ล้านบาท นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ซับคอน) และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้นำการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ จัดงาน MIRA (Maintenance, Industrial Robotics and Automation) และ SUBCON EEC 2023 ต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน

Read More