Home > ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

ดีอีเอส – ดีป้า เปิดฉาก The Smart City Ambassadors Bootcamp ติวเข้ม ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ 7 วันรวด

ดีอีเอส - ดีป้า เปิดฉาก The Smart City Ambassadors Bootcamp ติวเข้ม 'นักดิจิทัลพัฒนาเมือง' 7 วันรวด เร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยด้วยคนรุ่นใหม่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรร่วมเปิดกิจกรรม The Smart City Ambassadors Bootcamp ภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors: SCA) รุ่นที่ 2 มุ่งยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่ 140 เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็น 'นักดิจิทัลพัฒนาเมือง' ตลอดระยะเวลา 7 วัน คาดกระตุ้นให้เกิดเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพิ่มเท่าตัว นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม The Smart City Ambassadors Bootcamp ภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart

Read More

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ Thailand Digital Valley เร่งสร้างพื้นที่พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ Thailand Digital Valley มอบหมายเร่งสร้างพื้นที่พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร TDV2: Digital Startup Knowledge Exchange Center และพบปะดิจิทัลสตาร์ทอัพ พร้อมมอบหมาย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งสร้าง TDV3: Digital Innovation Center หัวใจสำคัญของโครงการฯ โดยหวังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ทดสอบ ทดลอง พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยขนาดพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ลงพื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร TDV2: Digital Startup Knowledge Exchange Center โดยมี

Read More

“ดีป้า” ไม่รอโควิด เปิดตัว 5 เมืองอัจฉริยะต้นแบบนำร่อง Thailand Smart City

“ดีป้า” ไม่รอโควิด เปิดตัว 5 เมืองอัจฉริยะต้นแบบนำร่อง Thailand Smart City ดันเพิ่ม 3 เมืองเตรียมรอเคาะ พร้อมชงไอเดียจัดทำ Thailand Smart City Index นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ไม่รอโควิด เดินหน้าลุยพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย สร้างเมืองเดิมหน้าอยู่ เมืองใหม่ทันสมัย เกิดการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์บริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ มีการบริการและบริหารจัดการเมืองอย่างเป็นระบบ เกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐ-ภาคธุรกิจและประชาชน มุ่งเน้นประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน ประกาศมอบตราสัญลักษณ์ “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” 5 เมืองนำร่อง ภูเก็ต, ขอนแก่น, แม่เมาะ, สามย่าน และ วังจันทร์วัลเลย์ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่า โครงการนี้ภายใต้การดูแลและกำกับดำเนินงานของสำนักงานเมืองอัจฉริยะแห่งประเทศไทย

Read More