Home > The Smart City Ambassadors Bootcamp

ดีอีเอส – ดีป้า เปิดฉาก The Smart City Ambassadors Bootcamp ติวเข้ม ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ 7 วันรวด

ดีอีเอส - ดีป้า เปิดฉาก The Smart City Ambassadors Bootcamp ติวเข้ม 'นักดิจิทัลพัฒนาเมือง' 7 วันรวด เร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยด้วยคนรุ่นใหม่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรร่วมเปิดกิจกรรม The Smart City Ambassadors Bootcamp ภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors: SCA) รุ่นที่ 2 มุ่งยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่ 140 เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็น 'นักดิจิทัลพัฒนาเมือง' ตลอดระยะเวลา 7 วัน คาดกระตุ้นให้เกิดเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพิ่มเท่าตัว นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม The Smart City Ambassadors Bootcamp ภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart

Read More