วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Home > Green > Green Enterprise > โครงการ อีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต” และ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2555” ฉลองครบรอบ 55 ปีในไทย

โครงการ อีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต” และ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2555” ฉลองครบรอบ 55 ปีในไทย

อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” และ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2555” ฉลองครบรอบ 55 ปีในไทย คืนกำไรสู่สังคม

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของกลุ่มอีซูซุ ด้วยโครงการ“อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” การจัดสร้างและพัฒนาระบบน้ำดื่มอนามัย ณ สถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร เพื่อร่วมพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตที่ดีสู่เยาวชนไทย พร้อมต่อยอดด้วยกิจกรรมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ โครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี พ.ศ. 2555 ในหัวข้อ “น้ำเพื่อชีวิต” ตอกย้ำพันธกิจพัฒนาสังคมไทยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีโดยผ่านทักษะด้านศิลปะของเยาวชนไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า
“อีซูซุ” เป็นชื่อของแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลผ่านวิหารอิเสะซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 2,000 ปี วิหารแห่งนี้ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นที่สถิตขององค์สุริยเทพ “อามะ เทราสุ โอมิคามิ” ซึ่งถือเป็นบรรพบุรุษของราชวงศ์ญี่ปุ่น แม่น้ำคือเส้นทางหลักที่ใช้ในการขนส่งสินค้า เพื่อความอยู่ดีกินดีของผู้คน และความเจริญทางเศรษฐกิจ อีซูซุจึงมุ่งมั่นในการพัฒนายานพาหนะที่ไม่เพียงแต่ขนถ่ายสินค้าให้ถึงยังจุดหมาย แต่ต้องขนส่งความสุข ความพอใจ ความเจริญรุ่งเรืองไปยังทุกจุดของประเทศตาม “วิถีอีซูซุ” หรือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” ดังนั้นในโอกาสครบรอบ 55 ปีการดำเนินธุรกิจอีซูซุ ในประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต”

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” เป็นแนวคิดในการต่อยอดโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าโรงเรียนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยร้อยละ 50 ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง หรือมีสารปนเปื้อนในน้ำดื่มเกินมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารต่างๆ ในระยะยาว สำหรับโครงการนี้อีซูซุไม่เพียงสนับสนุนด้านกำลังทรัพย์เท่านั้น แต่ยังได้ส่งทีมสนับสนุนในการลงพื้นที่ร่วมสำรวจ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อวางแผนติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาล และจัดสร้างอาคารผลิตน้ำดื่ม พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้นำความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นน้ำดื่มสะอาด และดำเนินธุรกิจน้ำดื่มในชุมชน

นอกจากนี้ยังสร้างความต่อเนื่องด้วยการนำหัวข้อ “น้ำเพื่อชีวิต” มาใช้เป็นหัวข้อการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2555 ซึ่งได้ดำเนินการมาครบ 20 ปี พร้อมเพิ่มรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” ให้แก่ยอดเยาวชนคนเก่งที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นที่ประทับใจมากถึง 8 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 4 ทีม (รวมทั้งสิ้น 16 คน) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนให้ก้าวไปสู่จุดใฝ่ฝันได้ไม่ไกลเกินเอื้อม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คน จากระดับการศึกษาและโรงเรียนเดียวกัน (1 คน สามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) โดยจะต้องทำการแข่งขันทั้งหมด 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก ซึ่งในปีนี้ใช้หัวข้อ “น้ำเพื่อชีวิต” เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ และมีองค์ประกอบภาพถูกต้องตามหลักศิลปะเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยจะต้องทำการแข่งขันแบบสดๆ พร้อมกันอีกครั้ง ในหัวข้อที่กำหนดขึ้นใหม่ และทีมที่มีผลงานสร้างสรรค์โดดเด่นและยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเติมแต่งจินตนาการอันก้าวไกล ณ แดนอาทิตย์อุทัย ซึ่งอีซูซุได้คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์โดดเด่นของประเทศญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชมโรงงานการผลิตรถยนต์อีซูซุที่มีมาตรฐานระดับโลกอีกด้วย

**************************************************************