วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Home > Green > Green Enterprise > ทีเอ็มบี เปิดกิจกรรม “ไฟ ฟ้า อิน อะ บ็อกซ์ 2012”

ทีเอ็มบี เปิดกิจกรรม “ไฟ ฟ้า อิน อะ บ็อกซ์ 2012”

ทีเอ็มบี เปิดกิจกรรม “ไฟ ฟ้า อิน อะ บ็อกซ์ 2012”
รวมพลัง Make THE Difference

ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย ภารไดย ธีระธาดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร จัดกิจกรรม “ไฟ ฟ้า อิน อะ บ็อกซ์ 2012” ปลุกพลังพนักงานทีเอ็มบี ทั่วประเทศ ร่วมต่อยอดจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างเสริมจิตใจแห่งการให้คืนสู่สังคม ต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคม จากโครงการ “ไฟ ฟ้า” โครงการซีเอสอาร์หลักของทีเอ็มบี ด้วยการแจกจ่าย ไฟ ฟ้า อิน อะ บ็อกซ์ 2012 กล่องกิจกรรมวัสดุสมุดโน้ตทำมือและกล่องสวนผักรักษ์โลก ให้พนักงานทีเอ็มบีอาสาสมัครกว่า 4,000 คน ที่ประจำหน่วยงานของธนาคารและสาขาทั้งหมด 462 สาขาทั่วประเทศ ใช้เวลาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อ Make THE Difference ให้กลับคืนสู่สังคม กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่อาคารไฟ ฟ้า ถนนจันทน์

“ไฟ ฟ้า อิน อะ บ็อกซ์ 2012” เป็นการส่งต่อพลังการให้ ที่ไม่สิ้นสุด ด้วยการจัดทำกล่องกิจกรรมสองรูปแบบ ตามแนวคิด “ทีเอ็มบี บลูแพลนเน็ต” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด รวมทั้งปลูกฝังเยาวชนให้รับรู้ถึงประโยชน์ของการบริโภคผัก และรู้จักวิธีการปลูกผักเพื่อการบริโภคในครัวเรือนแบบง่ายๆ โดยจัดทำ กล่องบรรจุวัสดุอุปกรณ์และคำแนะนำสำหรับการทำสมุดโน้ตทำมือ จากกระดาษสำนักงานที่ใช้แล้ว และกล่องสวนผักรักษ์โลก ซึ่งประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักและคำแนะนำในการใช้ขวดน้ำพลาสติกที่เหลือใช้แล้ว นำมาตัดแต่งเป็นภาชนะสำหรับใส่ดินสำหรับปลูกผัก เมื่อจัดทำผลงานเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งมอบให้ 500 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์

ไฟ ฟ้า อิน อะ บ็อกซ์ นับเป็นอีกหนึ่งความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถตอบโจทย์การทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้หลายด้าน ทั้งด้านแนวคิดการให้คืนสู่สังคม การมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร พนักงาน และชุมชน การขยายกิจกรรมให้กระจายไปทั่วประเทศไม่กระจุกตัวอยู่เพียงในเมืองหลวง ด้วยการปลุกพลังพนักงาน ตลอดจนการนำแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ามาสอดแทรกในการทำงานเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ ของเยาวชนในชุมชน และจุดประกายไอเดียในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป

*************************************
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ จำกัด
สาลินี ลอยลิ่ว โทร. 02 299 1953 / 081 373 5778 สุจินดา, แสงนภา, ปนัดดา โทร 02-619-0429-30
อีเมล : salinee.loy@tmbbank.com อีเมล : pr@maximacon.com