วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
Home > PR News > ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ หนุน DITP Malaysia พา SME ไทยบุกตลาดมาเลเซีย

ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ หนุน DITP Malaysia พา SME ไทยบุกตลาดมาเลเซีย

ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ หนุน DITP Malaysia เปิดประตูสู่โอกาสพา SME ไทยบุกตลาดมาเลเซีย ในงาน Sabah International Expo 2023

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดย บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดรับสมัครสินค้าจากผู้ประกอบการไทยเพื่อเตรียมนำไปเสนอกับคู่ค้าในประเทศมาเลเซียผ่านงาน Mini Thailand Week 2023 โดย DITP Malaysia Partnering with Sabah International Expo 2023 (SIE) ในวันที่ 21 – 24 กันยายน 2566 ณ Sabah International Convention Centre (SICC), Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia โดยจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทยทั่วประเทศผ่านโครงการแพลตฟอร์มแห่งโอกาส CPseeding.com ได้มาเจรจาธุรกิจพร้อมพัฒนาศักยภาพให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งในระดับประเทศและสากล

ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท่ามกลางความท้าทายในด้านต้นทุนและการแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่งสวนทางกับความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง จากงานวิจัยพบว่ามูลค่าค้าปลีกผ่านช่องทางไฮเปอร์มาเก็ตในประเทศมาเลเซียในปี 2565 นั้นเพิ่มขึ้นถึง 4% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ยกตัวอย่างเช่นโลตัส ที่นับว่าเป็นผู้ค้าชั้นนำของช่องทางไฮเปอร์มาเก็ต นั้นมีส่วนแบ่งตลาดถึง 30% ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายที่นับว่ามีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการไทย

นายเอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด กล่าวว่า CP Seeding โดยความร่วมมือกับ DITP Malaysia มีความตั้งใจที่จะพาผู้ประกอบการไทยพลิกวิกฤตสู่โอกาสพร้อม เปิดประตูสู่มาเลเซียผ่านกลยุทธ์ที่หลากหลาย โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่ CP Seeding ให้ความสำคัญคือการ เพิ่มความหลากหลายของสินค้าไทยในการออกสู่ตลาดมาเลเซียมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการคัดสรรสินค้าที่มี คุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของตลาด มากไปกว่านั้น DITP Malaysia และ CP Seeding เล็งเห็นถึง ความสำคัญในการโปรโมทสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยมีความตั้งใจที่จะจับมือผนึกกำลังในการส่งเสริมสินค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดโอกาสให้สินค้าไทยออกสู่ตลาดมาเลเซียและประเทศใกล้เคียงได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

CP Seeding เชื่อมั่นว่า ทางบริษัทฯ สามารถให้การสนับสนุนกลยุทธ์กุญแจ 8 ดอก ของ DITP Malaysia สู่วงการส่งออกสินค้าฮาลาลไปมาเลเซียได้เป็นอย่างดี โดยทาง CP Seeding มีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความน่าเชื่อถือผ่านระบบคัดกรองของ CP Seeding เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการควบคู่กับโครงการต่างๆ ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในด้านกลไกการตลาด เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการไทยก่อนขยายธุรกิจสู่ตลาดนอก อีกทั้งบริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านองค์ความรู้การค้าปลีก พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องการขาย, การตั้งราคาและข้อมูลด้านการขยายตลาดแก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากกระบวนการคัดเลือกสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเชื่อมผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ในการพัฒนาตลาดสินค้าOEM ร่วมกับผู้นำเข้าและคู่ค้าในตลาดมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของ การสนับสนุนการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย ยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

โดยบริษัท ซีพี ซีดดิ้งฯ เล็งเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการเปิดประตูสู่โอกาสนำพาผู้ประกอบการไทยบุกตลาดมาเลเซียอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสมัครส่งข้อมูลสินค้าเพื่อการคัดกรองเบื้องต้นในวันที่ 20 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ผ่านwww.cpseeding.com ทางบริษัทฯเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เติมเต็มองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ตลาดมาเลเซีย ขยายผลทางธุรกิจไปยังช่องทางการขายภายในเครือฯ พันธมิตร เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เติบโตไปด้วยกัน อย่างยั่งยืน