วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Home > PR News > โออิชิ ขยายการผลิตสู่ภูมิภาค

โออิชิ ขยายการผลิตสู่ภูมิภาค

“โออิชิ” ทุ่ม 1,300 ล้าน ขยายกำลังการผลิตรองรับการแข่งขันในภูมิภาค
ลงนาม “ชิบูย่า โคเงียว” ซื้อเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นมาตรฐานโลก

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ ร่วมลงนามสัญญาซื้อเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ สำหรับสายการผลิตแห่งที่ 3 มูลค่ารวม 1,300 ล้านบาท กับ บริษัท ชิบูย่า โคเงียว จำกัด โดย มร. ฮิเดโตชิ ชิบูย่า กรรมการผู้จัดการ เพื่อขยายกำลังการผลิตชาเขียวพร้อมดื่มของโออิชิเพิ่มขึ้นอีก 15 ล้านขวดต่อเดือน รองรับความต้องการสินค้าทั้งภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มโอกาสการขายของบริษัทฯ หลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปีหน้า และตอกย้ำวิสัยทัศน์ของโออิชิที่ตั้งเป้าเป็นแบรนด์เครื่องดื่มระดับโลก โดยสายการผลิตที่ทันสมัยที่สุด ณ นิคมอุตาสาหกรรมแห่งใหม่นี้ คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนธันวาคม 2557

ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนกรุณาติดต่อ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์
ดุจเดือน จารุกะกุล อีเมล: dutduan@oishigroup.com
สาธิดา ศรีธัญญาธรณ์ หรือ สุรัชฎา สว่างเนตร
โทร 0-2785-8852 มือถือ 081-855-2524
อีเมล: suratchada.s@abm.co.th โทร. 0-2252-9871

___________________________
Mail from:
Barakorn Petchnoi
Media Manager
Aziam Burson-Marsteller (ABM)
Bangkok, Thailand
Tel: +66 (0) 2252 9871 ext. 444
Fax: +66 (0) 2254 8353
Mobile: +66 (0) 8 4066 0206