วันอาทิตย์, มิถุนายน 23, 2024
Home > PR News > ไทยวา ผนึกพันธมิตร จัดงาน SEA Agri-Food Roundtable 2023

ไทยวา ผนึกพันธมิตร จัดงาน SEA Agri-Food Roundtable 2023

ไทยวา ผนึกพันธมิตร จัดงาน SEA Agri-Food Roundtable 2023 มุ่งขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนของธุรกิจ Agri-Food ทั่วทั้งภูมิภาค

ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ สถานการณ์โรคระบาดที่ไม่คาดคิด และประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับปริมาณพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง ทำให้ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารกลายเป็นวาระที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดความแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อความสามารถด้านการผลิตอาหารอยู่ในปัจจุบัน

ไทยวา หนี่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งและแป้งมันสำปะหลัง ได้เล็งเห็นถึงความท้าทายดังกล่าว และถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญ ซึ่งส่งออกสินค้าไปมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างเทมาเส็ก (Temasek Holdings) และ Rethink จัดงานสัมมนา SEA Agri-Food Roundtable ปีที่ 2 เพื่อร่วมกันระดมความคิดจากทั่วภูมิภาคในการขับเคลื่อนอีโคซิสเท็มด้านอาหารและการเกษตรที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพ โดยใช้นวัตกรรมและการดำเนินงานที่ยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญ

นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือวิกฤตและความท้าทายด้านอาหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไทยวาจึงได้ร่วมกับพันธมิตรที่มีแนวคิดเดียวกัน จัดงาน SEA Agri-Food Roundtable ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้จุดประกายความคิดที่ช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืนในอุตสาหกรรม Agri-Food และเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ดังกล่าว เราจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเป็นปีที่2 เพื่อผลักดันความยั่งยืนในอีโคซิสเท็มและทำให้อุตสาหกรรมนี้สามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลก พร้อมทั้งร่วมดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีค่าสู่คนรุ่นต่อๆ ไปได้ในอนาคต”

งานสัมมนาระดับภูมิภาค SEA Agri-Food Roundtable 2023 เพิ่งจัดขึ้นที่โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ โดยกำหนดธีมหลักของงานต่อเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ซึ่งโฟกัสที่นวัตกรรมและความยั่งยืนจากแหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค โดยในปีนี้มีผู้นำทางความคิด นักวิจัย และผู้นำทางธุรกิจ มากกว่า 180 คน จาก 16 ประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สำคัญ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรม โครงการ และโอกาสในการลงทุน ที่สร้างความก้าวหน้าด้านอาหารและเกษตรกรรมทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงมากกว่า 40 ท่าน จากบริษัทชั้นนำทั่วเอเชีย อาทิ Bain & Company, Thai Union Group, McKinsey & Company, GROW Asia, Pepsi Co และอีกมากมาย มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาร์ทฟาร์มมิ่ง, ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต, ความมั่นคงด้านอาหารของโลก และอาหารแพลนท์เบส เป็นต้น กิจกรรมและการเสวนาภายในงานได้ก่อให้เกิดการพูดคุยและหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการวางแผนเชิงปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงในภาคอาหารและเกษตรกรรมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“งาน SEA Agri-Food Roundtable 2023 ประสบความสำเร็จด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เรารู้สึกดีใจที่ได้เห็นความตั้งใจและมุ่งมั่นของทุกฝ่าย และขอขอบคุณพันธมิตร ทีมงาน และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ไทยวาอยากเห็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีบทบาทเชิงนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรม Agri-Food นี้ แน่นอนว่าเราจะสานต่อเจตนารมณ์เหล่านี้ และหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในการจัดงานปีต่อๆ ไป” นายโฮ เรน ฮวา กล่าว