วันพุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2024
Home > PR News > UAC ผนึก “ReAcc” ส่งโรงไฟฟ้า Solar ซื้อขาย I – REC

UAC ผนึก “ReAcc” ส่งโรงไฟฟ้า Solar ซื้อขาย I – REC

สมแล้วที่เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านพลังงานสะอาด “บมจ.ยูเอซี โกลบอล” (“UAC”) เพราะล่าสุดประกาศผนึกกำลังกับแพลตฟอร์ม “ReAcc” เป็นแพลตฟอร์มภายใต้บริษัท เมฆา วี จำกัด (“Mekha V”) ซึ่งให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาด แบบครบวงจร (one-stop service) รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการซื้อ – ขายใบรับรองสิทธิในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การเริ่มนำไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“PEA”)

โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้ บอสคนเก่ง “ชัชพล ประสพโชค” กระซิบว่าการได้ “ReAcc” ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ เป็นการกรุยทางให้กับ “ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่” เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้รวดเร็วมากขึ้น โดยได้ขึ้นทะเบียนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สหไทย (SHT) ขนาดการผลิตไฟฟ้า 924.56 kWp และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วงศ์บัณฑิต (VBD) ขนาดการผลิตไฟฟ้า 750.20 kWp ที่สำคัญ “ReAcc” พร้อมที่จะมาช่วยต่อยอดจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้มา Matching กันระหว่างบริษัทกับลูกค้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด ที่มีใบรับรอง Renewable Energy Certificates (RECs) ตามมาตรฐาน I-REC Standard ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อสานต่อให้กลุ่มบริษัท UAC ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในการใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) พร้อมตอบรับนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาผลิตและใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้า ชณะเดียวกันยังเป็นการสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้า และลดผลกระทบเรื่องก๊าซคาร์บอน ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม