วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
Home > New&Trend > เชลล์ จัดเสวนา 2020 Shell Forum ส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อการฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างยั่งยืน

เชลล์ จัดเสวนา 2020 Shell Forum ส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อการฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างยั่งยืน

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดงาน 2020 Shell Forum ซึ่งเป็นเวทีในการพูดคุย ระดมความคิด และความร่วมมือของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนผู้นำทางความคิด จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่นๆ การรวมตัวมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการฟื้นฟูประเทศไทยจากสถานการณ์โควิด-19 และผลกระทบที่ตามมา ในมุมมองของการใช้พลังงาน การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงภาคสังคม ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้

ปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “แม้โรคระบาดโควิด-19 อาจนำมาซึ่งความท้าทายหลายประการ แต่สำหรับเชลล์ ประเทศไทย เราต้องการปรับเปลี่ยนความท้าทายเหล่านั้นให้เป็นโอกาส เพื่อสร้างองค์รวมของการใช้พลังงานที่ยืนหยัดในปัจจุบัน และยั่งยืนต่อไปในอนาคตสำหรับประเทศไทย ภายในงานเสวนา 2020 Shell Forum นี้ เรามุ่งหวังที่จะร่วมกันระดมความคิดเพื่อนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของเชลล์ ประเทศไทย ในฐานะ พันธมิตรที่ไว้วางใจได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

ไฮไลท์ส่วนหนึ่งของงานเสวนา 2020 Shell Forum คือ การนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์ในอนาคต ภายใต้หัวข้อ ‘Rethinking the 2020s’ หรือ ทศวรรษ 2020s ในมุมมองใหม่ ซึ่งวิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤตในปัจจุบัน และนำเสนอความเป็นไปได้สำหรับโลกแห่งอนาคต รวมไปถึงระบบพลังงานทั่วโลกสำหรับทั้งในทศวรรษนี้และในอนาคตข้างหน้า

ดร. โช-อุน คง หัวหน้านักวิเคราะห์ด้านการเมือง เชลล์ อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า “เราเชื่อว่าในทศวรรษ 2020 สิ่งหนึ่งสิ่งใดใน 3 สิ่งนี้ ซึ่งได้แก่ ความมั่งคั่งสมบูรณ์ (Wealth) สุขภาพ (Health) หรือ ความมั่นคงปลอดภัย (Security) จะส่งผลต่ออนาคตของเรา ทั้งนี้ ผู้คนอาจจะพยายามให้ความสำคัญกับทั้งสามเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน ในขณะที่การให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะส่งผลที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งสิ่งที่ผู้คนเลือกให้ความสำคัญก็จะส่งผลกับทศวรรษข้างหน้า เช่น ถ้าผู้คนบนโลกเลือกที่จะให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นอันดับแรก เราอาจจะได้เห็นการผลักดันในวงกว้างไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้างและต่อเนื่องในเรื่องของระบบพลังงานทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีสด้วยเช่นเดียวกัน”

อีกหนึ่งส่วนสำคัญของงาน 2020 Shell Forum คือการพูดคุยเรื่อง ‘Mobility of the Future’ การเดินทางและคมนาคมขนส่งแห่งอนาคต รวมถึงทิศทางของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องนี้ เพื่อการปรับตัวไปสู่เทรนด์การคมนาคมใหม่ๆ

อเมอร์ อเด็ล รองประธาน เชลล์ รีเทล อีสต์ กล่าวว่า “ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ในเรื่องการปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น และความมุ่งมั่นในการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน จะส่งผลอย่างมากต่อการคมนาคมของประเทศไทยในอนาคต สำหรับภาครัฐบาล การคมนาคมขนส่งจะเป็นปัจจัยผลักดันสำคัญทางเศรษฐกิจ ในขณะที่พันธมิตรในอุตสาหกรรมก็จะมีบทบาทสำคัญต่อการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือ ทั้งภาครัฐ ผู้ให้บริการด้านการคมนาคมขนส่ง และลูกค้า ต่างต้องร่วมมือกัน เพื่อก้าวไปสู่โซลูชั่นการเดินทางและคมนาคมขนส่งที่สะอาดขึ้น”

เชลล์ ประเทศไทย ได้เริ่มจัดงาน Shell Forum ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจากหลากหลายภาคส่วน โดยจะเป็นเวทีการพูดคุยและสร้างแนวร่วมปฏิบัติ สำหรับในปีนี้ งานเสวนาจะจัดขึ้นในแบบออนไลน์ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ร่วมงานทุกท่าน

ใส่ความเห็น