วันอังคาร, พฤษภาคม 28, 2024
Home > New&Trend > SPRC ชี้แจงความคืบหน้าด้านการชดใช้ค่าเสียหายให้กับชุมชนประมงท้องถิ่น

SPRC ชี้แจงความคืบหน้าด้านการชดใช้ค่าเสียหายให้กับชุมชนประมงท้องถิ่น

SPRC ชี้แจงความคืบหน้าด้านการชดใช้ค่าเสียหายให้กับชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้ร่วมกับคณะทำงานที่ดำเนินงานร่วมกัน ประกอบด้วยประมงจังหวัดระยอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมาคมประมงจังหวัดระยอง สมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กระยอง สมาคมประมงพื้นบ้านท้องถิ่นระยอง กลุ่มประมงพื้นบ้านตากวน วิสาหกิจประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านฉางสามัคคี ชุมชนประมงท้องถิ่นสวนสน 1 และ 2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง สมาคมประมงไดหมึกเพ และสมาคมประมงท่าเรือแกลง ในการพูดคุยกับชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยองที่ลงทะเบียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว เพื่อชี้แจงเบื้องต้นถึงหลักการในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ชุมชนฯ ประกอบด้วยสองปัจจัยหลัก ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อวันและระยะเวลานับตั้งแต่การเกิดเหตุ ซึ่งมาจากการพิจารณาร่วมกันของคณะทำงาน โดยกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นจะได้รับการแจ้งวันและเวลาสำหรับการเข้ามารับการชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสถานที่ต่อไป อย่างไรก็ตาม ทาง SPRC และคณะทำงานได้รับข้อเสนอเพิ่มเติมจากกลุ่มประมงท้องถิ่น ซึ่งจะมีการประเมินและพิจารณาร่วมกัน โดยจะมีการประชุมอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์นี้

สำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ และกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น ที่ลงทะเบียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ซึ่งมีจำนวนประมาณ 4,853 คนนั้น SPRC และคณะทำงานของแต่ละกลุ่มได้มีการพิจารณาเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายภายใต้แนวทางเดียวกัน ซึ่งจะเร่งดำเนินการประชุมชี้แจงและกำหนดวันจ่ายค่าเสียหายให้เร็วที่สุด โดยได้มีการนัดประชุมกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ ในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บ้านสบ๊าย สบาย รีสอร์ท หาดแม่รำพึง ตำบลตะพง จะเปิดดำเนินการจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงเปิดให้มีการร้องเรียนได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 038 699 881 – ศูนย์สื่อสาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

 

ใส่ความเห็น